Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter => Övriga frågor => Ämnet startat av: Morgan Ohlson skrivet 23 november 2008, 10:05:29 AM

Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 23 november 2008, 10:05:29 AM
.

En god dröm - att förverkliga!


Om du fick ändra på en enda Svensk(s) lag, men bara ändra 1st eller ta bort den. Kanske vill du lägga till en ny lag. Du kan välja en lag du tycker är TOKFEL, eller så kan du ändra en lag som har STÖRRE INVERKAN ÄN ANDRA LAGAR.

Om du vill (snällt va :wink:  ) så kan du välja att ändra på t.ex hur folket tänker i en enda fråga... om du tror det skulle vara möjligt...

Vilken lag skulle du vilja ändra och vad skulle den nya lagen säga?

.
Titel: Re: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 23 november 2008, 11:30:32 AM
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

En god dröm - att förverkliga!


Om du fick ändra på en enda Svensk(s) lag, men bara ändra 1st eller ta bort den. Kanske vill du lägga till en ny lag. Du kan välja en lag du tycker är TOKFEL, eller så kan du ändra en lag som har STÖRRE INVERKAN ÄN ANDRA LAGAR.

Om du vill (snällt va :wink:  ) så kan du välja att ändra på t.ex hur folket tänker i en enda fråga... om du tror det skulle vara möjligt...

Vilken lag skulle du vilja ändra och vad skulle den nya lagen säga?

.


Ämbetsmanna ansvaret tillbaka igen. Tjänstemän ska kunna ställs personligen ansvariga för sina handlingar. Dödstraff för grova myndighetsbrott i slutändan. Men det finns en problematik i detta: Hur hårt straff det än finns i slutändan måste myndighetsbrott utredas av någon. Det ultimata straffet  går inte runt den frågan. Små brott som stora måste utredas. Brotten FÅR man ju utredda: hur mycket man vill ! Se bara mamma1 som nu har fått svar att det inte är ett brott att göra en hemlig utredning mot dem, och sedan stjäla deras barn. "utrett".

Jag tror inte att de här frågorna kommer att få aktualitet då vi diskuterat dem tillräckligt länge, eller ens om hela svenska folket engagerar sig i dem. Exempelvis debatten om 13 åringen de försökte sätta på fosterhem för att han var överviktig, bemöter myndigheterna bara med arrogans.
De går bara framåt: aldrig tillbaka ! Då står mitt hopp snarare till de som inte har något hopp: socialförvaltningen i Södertälje har de fått flytta pga det stora antalet attentat och bombdåd, Nyligen var det ett attentat mot socialförvaltningen i  Kramfors. I krig hjälper inte meningslösa diskussioner uppenbarligen. Det här är ju debatter som förtvivlat har förts i minst 30 år.Så stiftas lagar numer. Tyvärr kommer de lagarna endast att träda ikraft tillsammans med utslängningen av hela den gamla kriminella statsapparaten.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 23 november 2008, 13:17:55 PM
Att SoL 4:1 kan användas BÅDE till bifall och avslag. Det är helt absurt.

Jmfr t ex SoL 4:4 och 4:5.

Ända sedan år 1998 har invånare tvingats till åtgärder inkl sanktioner enligt SoL 4:1 utan att lagen har skrivits om.
Titel: Re: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 28 november 2008, 13:27:35 PM
Citat från: "Avos"
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

En god dröm - att förverkliga!


Om du fick ändra på en enda Svensk(s) lag, men bara ändra 1st eller ta bort den. Kanske vill du lägga till en ny lag. Du kan välja en lag du tycker är TOKFEL, eller så kan du ändra en lag som har STÖRRE INVERKAN ÄN ANDRA LAGAR.

Om du vill (snällt va :wink:  ) så kan du välja att ändra på t.ex hur folket tänker i en enda fråga... om du tror det skulle vara möjligt...

Vilken lag skulle du vilja ändra och vad skulle den nya lagen säga?

.


Ämbetsmanna ansvaret tillbaka igen. Tjänstemän ska kunna ställs personligen ansvariga för sina handlingar. Dödstraff för grova myndighetsbrott i slutändan. ...//1) Räcker inte den nuvarande lagen? Ett visst ansvar finns väl idag också, eller!?   ...men så, eftersom skandalärenden ändå inte når domstol...

2) Spelar då ett utökat ansvar för tjänstemannan roll?

Handlar det inte mera om att verkligen få komma till en rättegång med ett bra jur. ombud?  Om man nu funderar omkring lagen.


Allmänt: Att jag ställde den här frågan beror bl.a på att jag inte hittat "den bästa vägen" att attackera i debatten. Vad som verkligen är startpunkten.

Just nu väger jag allt mer åt att man måste väcka en oppinion, kanske övertyga någon (ytterligare) förening eller grupp politiker så att debatten kan fördjupas omkring vissa frågor.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 28 november 2008, 13:32:14 PM
Svar:

Det finns bara 3 vägar idag:

1) Media, TV, tidningar, radio, opinionsgrupper.

2) Rättegång i Tingsrätten (stämningsansökan), med en bra advokat.

3) Europadomstolen.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 28 november 2008, 14:37:08 PM
En annan ytterligare väg . . .

När en del "sickor" inom soc. remitterar enskilda invånare och familjer, och barn, till olika dyrbara "utredningar", eller onödiga placeringar, utan bevisbart faktaunderlag, så är det en oskälig kostnad för de kommunala skattebetalarna, och då ska handläggningen granskas av de kommunala revisorerna.

KL 9 kap 10 §
 
10 §  Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än
Punkt 1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen ekonomisk förlust.
Titel: En marknad av vad och för vem?
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 07 december 2008, 12:00:55 PM
.

En marknad av vad och för vem?

Unions Medborgare [UM], skrev: Det går inte att FÖRÄNDRA humana resurser, som inte vill, kan eller vågar UTVECKLA mental kunskap, för SKYDD av familjers enskilda rättigheter och skyldigheter, i de nordiska länderna, någonstans lokalt på den inre gemensamma marknaden.

MO: För egen del föredrar jag, när det gäller faktiska ärenden vilket det ofta gör i detta forum, att använda orden "personer" eller "människor" eftersom det inte i onödan accentuerar objektiviseringen av personer.

Empati har man ju med människor, personer och folk... medan man kan sparka på objekt, som t.ex en fotboll.

Ett av de stora problemen just i MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER är makthavarnas ständiga objektivisering av enskilda som behandlas som "fotbollar". Det är tvärt om av vikt att personifiera och subjektivisera människor, särskilt då de behandlats /behandlas illa.

# Subjektivisera personen som egen individ rätt till åsikter.
# Objektivisera händelser och faktorer omkring människan för att etablera föreliggande fakta, bevis och annan kunskap.
-----


UM: Vem är MARKNADEN - någonstans lokalt i de nordiska länderna?

MO: Jag tror du nämnt detta på flera andra ställen på senaste tiden. Ordet "marknaden" används ju för att beteckna någon sorts zon bestående av:  # produktion  # konkurrens  # prissättning   # handel med olika produkter och tjänster.

Jag kan inte inse den "självreglerande" egenskap eller faktor som regleras eller konkurreras om och som du menar.

1) Vilken är "faktorn" eller "egenskapen" som du menar att det finns en marknad omkring? (skydd /trygghet?)

2) Vem menar du sätter "pris" (eller resurstak) för den?

Kanske är ordet "marknad" inte riktigt rätt för det som du vill få fram, eller?

Morgan Ohlson
.
Titel: Re: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 07 december 2008, 14:06:27 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"
Citat från: "Avos"
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

En god dröm - att förverkliga!


Om du fick ändra på en enda Svensk(s) lag, men bara ändra 1st eller ta bort den. Kanske vill du lägga till en ny lag. Du kan välja en lag du tycker är TOKFEL, eller så kan du ändra en lag som har STÖRRE INVERKAN ÄN ANDRA LAGAR.

Om du vill (snällt va :wink:  ) så kan du välja att ändra på t.ex hur folket tänker i en enda fråga... om du tror det skulle vara möjligt...

Vilken lag skulle du vilja ändra och vad skulle den nya lagen säga?

.


Ämbetsmanna ansvaret tillbaka igen. Tjänstemän ska kunna ställs personligen ansvariga för sina handlingar. Dödstraff för grova myndighetsbrott i slutändan. ...//1) Räcker inte den nuvarande lagen? Ett visst ansvar finns väl idag också, eller!?   ...men så, eftersom skandalärenden ändå inte når domstol...

2) Spelar då ett utökat ansvar för tjänstemannan roll?

Handlar det inte mera om att verkligen få komma till en rättegång med ett bra jur. ombud?  Om man nu funderar omkring lagen.


Allmänt: Att jag ställde den här frågan beror bl.a på att jag inte hittat "den bästa vägen" att attackera i debatten. Vad som verkligen är startpunkten.

Just nu väger jag allt mer åt att man måste väcka en oppinion, kanske övertyga någon (ytterligare) förening eller grupp politiker så att debatten kan fördjupas omkring vissa frågor.


1) Den nuvarande lagen ställer ju ingen tjänsteman personligen ansvarig ( Vet att "eumedborgaren" nu kommer att köra om sin repris där, men det är upp till honom att bevisa vad han nu i ett år har påstått, inte att hänvisa oss till att läsa utredningar.) När man hänvisas till att föra talan ( inte sak) mot en myndighet, så kan de driva frågan hur långt som helst, då de har gratis juridisk expertis, samt utan risk kan gå vidare i mål utan att drabbas av personliga skadestånd.Sådant drabbas ju som bekant endast deras motpart av.

2) Det personliga ansvaret blir ju verkligen ett utökat ansvar. De skulle tänka sig för innan de reser sak mot enskilda då.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Mikael skrivet 07 december 2008, 15:58:25 PM
Jag skulle ta bort patentlagen.
Titel: Allmänt åtal
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 10 december 2008, 14:24:08 PM
.

Allmänt åtal


Avos skrev:  
1) Den nuvarande lagen ställer ju ingen tjänsteman personligen ansvarig ( Vet att "eumedborgaren" ...//
2) Det personliga ansvaret blir ju verkligen ett utökat ansvar. De skulle tänka sig för innan de reser sak mot enskilda då.

MO: Nu hävdar ju somliga att det redan idag finns en lag om tjänstefel. Jag förstår inte det där riktigt.

Men... är inte det verkliga problemet att den lagen som var personlig, den togs bort därför att de styrande inte ville ha den. Varför ville de inte det?
I det ljuset uppfattar jag mer att problemet idag, det är inte lagens utformning utan det historiska faktum att den tagits bort av "makten" därfrö att man INTE VILL HA EN SÅDAN LAG OCH ALLTSÅ INTE AVSER ANVÄNDA DEN I ALLAFALL!?  dvs att den lag som finns idag, den vill man inte använda heller ...eller?

Om man inför en sådan lag om personligt tj.m-ansvar, skulle den falla under allmänt åtal då (vilket kräver åklagares agerande) ?   ...och i sådana fall, skulle det räcka?

Jag vet folk    :wink:  som anmält misshandel, men trots att det faller under allmänt åtal så vägrar polisen/åklagaren agera.

.
Titel: Re: Allmänt åtal
Skrivet av: Avos skrivet 10 december 2008, 15:56:46 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

Allmänt åtal


Avos skrev:  
1) Den nuvarande lagen ställer ju ingen tjänsteman personligen ansvarig ( Vet att "eumedborgaren" ...//
2) Det personliga ansvaret blir ju verkligen ett utökat ansvar. De skulle tänka sig för innan de reser sak mot enskilda då.

MO: Nu hävdar ju somliga att det redan idag finns en lag om tjänstefel. Jag förstår inte det där riktigt.

Men... är inte det verkliga problemet att den lagen som var personlig, den togs bort därför att de styrande inte ville ha den. Varför ville de inte det?
I det ljuset uppfattar jag mer att problemet idag, det är inte lagens utformning utan det historiska faktum att den tagits bort av "makten" därfrö att man INTE VILL HA EN SÅDAN LAG OCH ALLTSÅ INTE AVSER ANVÄNDA DEN I ALLAFALL!?  dvs att den lag som finns idag, den vill man inte använda heller ...eller?

Om man inför en sådan lag om personligt tj.m-ansvar, skulle den falla under allmänt åtal då (vilket kräver åklagares agerande) ?   ...och i sådana fall, skulle det räcka?

Jag vet folk    :wink:  som anmält misshandel, men trots att det faller under allmänt åtal så vägrar polisen/åklagaren agera.

.

Jo det är sant. Lagen är ett redskap för någon. HUr lagen är formulerad kan ofta göra det samma, om formuleringarnas står i strid med myndigheternas intressen. Men det är klart att det är en helt annan svårighetsnivå att totalt bryta mot lagen. Tjänstemannaansvaret idag fortlever, men bara vad gäller polis och läkare. Dvs det är borttaget för TJÄNSTEMÄN.
Titel: Drömmar värda champagne
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 13 december 2008, 13:08:12 PM

Ingen skål ens för uppfylld dröm


Att drömma en dröm om en lag som i princip inte skulle åstadkomma något... inte mycket att skåla för det va!?   ...inte ens om det kom gratis.

Så om vi nu vill tjänstemännen ska följa lagarna, vad skulle man då verkligen dröma om? Vad vore en bra, otvetydig signal?

# En socialombudsman /medborgarrättsombudsman?
# Kanske skarpare granskning mot socialkontoren?
# En betydligt starkare instans för överklagan (än Länsstyrelsen)?

...som i nästa steg kunde se till att tjänstemannanavsar verkligen omsätts i praktiken?

Eller ska man kanske börja drömma i den andra änden med ett starkare NKMR... eller ngn helt ny folklig människorättsorganisation för inrikesfrågor?

Eller kanske en medborgarrättstidning?

.
Titel: Re: Drömmar värda champagne
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 16 december 2008, 11:44:29 AM
Tack MO för Tankar, Beslut och Handling (skrift) på detta forum!

Lagar finns sedan 1994 som skall SKYDDA Din och alla andra svenska medborgares enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

Marknaden är alltid EN enskild fysisk person, med rätt eller fel KUNSKAP.

Kunskap som är rätt i tid och rum ger MAKT, som INTE kan köpas - bara utvecklas lokalt i varje enskild mental fyrarummare, som vill, vågar och kan övervinna sina och omgivnigens mentala MOTSTÅND mot förändring av vanor och ovanor i tid och rum, lokalt på den inre FRIA gemensamma MARKNADEN.
Titel: Re: Drömmar värda champagne
Skrivet av: Avos skrivet 16 december 2008, 13:32:34 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"

Så om vi nu vill tjänstemännen ska följa lagarna, vad skulle man då verkligen dröma om? Vad vore en bra, otvetydig signal?

# En socialombudsman /medborgarrättsombudsman?
# Kanske skarpare granskning mot socialkontoren?
# En betydligt starkare instans för överklagan (än Länsstyrelsen)?

Eller ska man kanske börja drömma i den andra änden med ett starkare NKMR... eller ngn helt ny folklig människorättsorganisation för inrikesfrågor?
Eller kanske en medborgarrättstidning?

.


* Ombudsmän är bara halmgubbar. Jag tror att de flesta skulle vilja ha väck JO. Nomenklaturan tjänar på att JO finns.

* Granskning av socialkontoren kommer ingen att tro på efter vad som varit.

* Definitivt inte "fler" överklagningsmöjligheter ! Det FINNS ju redan lagar: problemet är myndigheternas obefintliga laglydnad !

Det här bör lösas i andra änden. Kontrollen och makten är på väg ur myndigheternas händer. Jag vill inte att en ombudsman ska rädda dem i sista stund. Ombud för vem kan man ju fråga sig...En ny apparat bör byggas upp som kan ta över. En medborgarrättstidning, forum organisation. Men först och främst DÖDSTRAFF för grova myndighetsbrott ! Annars rullar allt bara vidare.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 16 december 2008, 21:03:15 PM
"Morgan"

- I Stockholm har en "överinstans" internt inom kommunen bildats för t ex LSS-ärenden, men om de handlägger "jävigt" är den ju värdelös.

- Minst 80 % av enskilda ärenden är delegerade från kommunalpolitikerna till tjänstemännen (utom tvångsärenden). Detta ska bort, vi röstar ju inte på tjänstemännen vid kommunalvalen. Detta skapar ett tjänstemannavälde och diktatur.

- Socialstyrelsen ska fr o m nästa år ta över Länsstyrelsernas tillsyn, men det blir sannolikt ingen skillnad. Personal från Länsstyrelserna kommer att söka de lediga jobben då hos SoS.

- -ALLA förhandlingar i Länsrätt och Kammarrätt ska även vara muntliga p.g.a. bl a den inbyggda obalansen mellan parterna, och även enligt konventionen för MR artikel 6.1.

- Skriv på listan http://www.forfattningsdomstol.se/
Titel: Republik
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 23 december 2008, 10:18:49 AM

Republik


Vissa forskare /filosofer menar att förändring knappast finns alls. Hegel t.ex. menade att utveckling i princip följde ett fast spår som representerades av en "världsjäl" liksom vissa andra filsofer också menat.   http://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hegel
Andra forskare menar att förändring är möjlig om man t.ex kan styra, sätta in påverkande kraft just i punkter där makter balanseras. Där kan man få utvecklingen att svänga av i den riktiningen som man sätter in kraften.

Ett exemepl är att lobbyister försöker påverka politiker innan val för att påverka deras förlag och program eftersom de på så vis med lite tur kan påverka motsvarande 1 million röster medan de sedan i valet bara har 1 röst som alla andra.

Om man nu ska drömma... Visst låter en konstitutionsdomstol ganska bra, men jag vill nog bli av med Slotts-Dockhuset i centrala stockholm först. Jammenar, är det så stor ide med en domstol som ska döma över grundlagar som är hur flummiga som helst?

Hur ofta tror ni åklagaren och försvarsadvokaten är medlemar i samma ordenssällskap?   ...eller soc-utredaren och domaren .... o.s.v Vet inte hur genomtänkt det är, men är det inte en "kul idé" att tvinga alla föreningar att lämna ut sina medlemsförteckningar!?  ...så att t.ex domstolsverket kunde registera juristers förenings-lojaliteter?

I slutändan blev det väl bara en riksdagsman som gick mot FRA-belutet, eller hur blev det? Kommer du att X'a den riksdagsmannen i nästa val för att belöna "henne"?


Morgan Ohlson
.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 28 december 2008, 18:59:02 PM
Delegationen av enskildas ärenden har gått för alldeles långt inom kommunerna.

Det har på så sätt skapats en tjänstemannadiktatur.

Politikerna träffas 1 gång i månaden med kallelse och protokoll och övriga handlingar, etc.
MEN sociala delegationen, eller det kallas olika i olika kommuner, skulle kunna träffas 1 gång i veckan.

Att kommunallagen görs om i det avseendet, och kräver att politikerna deltar i ALLA enskilda ärenden förutom ytterst rutinbetonade sådana, då med lagstadgade exempel.

Kammarrätten har tidigare tolkat lagrummet (Kommunallagen KL 34 §, SFS 1991:900) att beslut som tillhör denna typ av ärenden (av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt) inte får delegeras därför att det är fråga om myndighetsutövning som är av en hög principiell beskaffenhet.

Grunden för bestämmelsen om delegeringsförbud i Kommunallagen är att nämnden genom delegation inte får avhända sig ledningen av och ansvaret för verksamheten.

Endast t ex enkla rutinärenden med helt stöd i t ex kommunens egna riktlinjer för ek bistånd enligt SoL 4:1 kan delegeras till tjänstemän.

Avgränsningen av de ärenden som bör få delegeras berördes i motiven till 1977 års Kommunallag. I prop. 1975/76:187 s. 260 anförde föredraganden bl a följande:

- När det gäller att bedöma i vilken utsträckning nämndernas beslutanderätt bör få delegeras har man att göra med en avvägning mellan bl a demokratiaspekterna.

De förtroendevalda i nämnderna har det politiska ansvaret, och måste därmed kunna fatta beslut och utöva inflytande över frågor som är av betydelse för medborgarna.

Riksdagens konstitutionsutskott uttalade (KU 1976/77:25 s. 77) bland annat att delegation av ärenden bör ske mycket restriktivt.

I förarbetena till den nuvarande kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 203) föreslogs att det delegeringsbara området skulle utvidgas och att nämnderna skulle få mer frihet att avgöra vad som bör delegeras.

Däremot föreslogs inte någon ändring när det gäller ärenden om myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ansågs att det fanns starka skäl att hålla kvar en restriktiv syn på möjligheten att delegera.

KL 6 kap. 7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 29 december 2008, 22:52:48 PM
Apropå tjänstemannadiktaturen . . .

Intressant läsning . . .

Varför rösta i kommunalvalen :?:

- " Från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltning

I stark sammanfattning kan utvecklingen beskrivas på följande sätt. Lekmannaförvaltningen — som innebar att de förtroendevalda själva svarade för beredning, beslut och verkställighet i den mest renodlade formen — har definitivt ersatts av en professionell (?) tjänslemannaförvaltning, där tjänstemännen övertagit inte bara verkställighetsfunktioner utan också väsentliga beredningsfunktioner från de förtroendevalda i alla kommuner.  " -

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GE03117
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 30 december 2008, 08:56:34 AM
Citat från: "Stockholm"
Apropå tjänstemannadiktaturen . . .

Intressant läsning . . .

Varför rösta i kommunalvalen :?:

- " Från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltning

I stark sammanfattning kan utvecklingen beskrivas på följande sätt. Lekmannaförvaltningen — som innebar att de förtroendevalda själva svarade för beredning, beslut och verkställighet i den mest renodlade formen — har definitivt ersatts av en professionell (?) tjänslemannaförvaltning, där tjänstemännen övertagit inte bara verkställighetsfunktioner utan också väsentliga beredningsfunktioner från de förtroendevalda i alla kommuner.  " -

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GE03117


Det här samhället styrs helt och hållet av tjänstemän, inte politiker, eftersom politiker också är tjänstemän. De lekmannapolitiker som finns är kringrända bakifrån i sitt parti, och från alla sidor av ett byråkratiskt särintresse.

Min morfar var fackföreningsordförande och kommunalnämndsordförande. Han ägde två kor, och de var 13 personer i hushållet, och han hade 1200 kr om året i ersättning för att han var på nämndemötena. Det var ljusår sedan: innan kommunsammanslagningen.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 30 december 2008, 14:13:59 PM
OCH hur motverkas detta  :?:

Att anställd skatteavlönad personal handskas litet hur som helst med invånare  :?:

Brott mot Kommunallagen (SFS 1991:900).

- Lokala nämnders / lokala politikers ansvarsfrihet.

- Kommunalt anställdas ansvarsfrihet.

- Kommunala revisorers revisionsplikt resp. god sed.

- Delegationsordningen inom en kommun.
Titel: Djävulen i detaljerna
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 05 januari 2009, 20:42:21 PM
Djävulen i detaljerna


Citat från: "Stockholm"
Delegationen av enskildas ärenden har gått för alldeles långt inom kommunerna.

Det har på så sätt skapats en tjänstemannadiktatur.Om vi förställer oss ett antal normalt rekryterade tjänstemän, som gärna kommer från olika delar av landet och som vet att de kommer underställas en normal, sund granskning då och då.

De flesta sådana tj.m har ingen anledning att bete sig illa. Hänger ni med på vart jag syftar? Alltså, den enskilde tjänstemannen har egentligen ingen anledning att fuska eller manipulera någonting.
Det handlar ju om att i detalj försöka förstå vad som är symptom och vad som är "sjukdomskällan".

Det är först när vi föreställer oss tj.m i en aggressiv miljö, med "sjuka lojaliteter" åt olika håll som eländet börjar. Det är alltså inte fel på tjänstemannen, inte heller något fel på delegerandet... åtminstone inte i sig självt.

Nä, problemen kommer ur "kringstrukturerna" eller delar av arbetsplatskulturen som påverkas av penningbrist och politisk-ideologiska lojaliteter till dolda, bakomliggande nätverk och föreningar etc.

Någon kan förstås hävda att miljön alltid kommer att ha sjuka inslag och att delegerandet därför också alltid kommer innebära faror... och så kan det vara. Jag har inte grävt ned mig i detta... men generellt i organisationsförändring brukar man avse att man först behöver identifiera de starkast påverkande faktorerna, dem måste man komma åt. Sedan kan det vara bra att samtidigt försöka justera så många parametrar som möjligt åtminstone lite i den önskade riktningen, så att man får en rörelse i systemet.

# revision är en stark faktor då den kan varieras på flera olika vis
# straff kan ibland få omvänd effekt, men kritisk revision och påtalanden kan få andra jobbiga effekter som organisationer vill undvika.
# någon sorts automatisk repremand-effekt är förstås alltid bra för då vet folk att dumheter har ett pris.

Jag funderar fortfarande på om man skulle kunna kräva en sorts förenings och lojalitetsdeklaration av tj.m? (allt utom registrerade partier) för att förebygga jäv och lojalitetskonflikter? Nja... kan komma i konflikt med demokratiska ideal.

Bara en sådan sak som att lagstifta om att revisionsberättelser t.ex skulle sammanställas enligt ett lättläst rubriksystem och publiseras för att lätt kunna läsas av många, skulle antagligen öka kvalitet. Om det kombinerades med aktiva kvalitets-system.... så kunde man antagligen öka kvalité och minska vänskapskorruption etc.

När allt kommer omkring är det nog bara en sak som verkligen kan förbättra alltihop det här. Det är att fler vågar höja rösten och kräva riktig demokrati och seriös rättstrygghet.


Morgan Ohlson
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 05 januari 2009, 21:40:29 PM
Min bestämda uppfattning är att en viss sorts människor väljer socionomutbildningen, och som jag skrivit tidigare, så speglar deras bakgrund inte sällan en del av klienternas bakgrund.

Ett lämplighetstest bör föregå utbildningen, samt en egen terapi för de blivande eleverna, och i slutänden en legitimation som kan dras.

Sedan måste de med automatik så småningom kyla ned sig inför alla känslor, för att stå ut i jobbet, vilket innebär att de aldrig ska sitta på samma stol i mer än högst 3 år, och sedan cirkulera.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 06 januari 2009, 09:18:23 AM
Citat från: "Stockholm"
Min bestämda uppfattning är att en viss sorts människor väljer socionomutbildningen, och som jag skrivit tidigare, så speglar deras bakgrund inte sällan en del av klienternas bakgrund.

Ett lämplighetstest bör föregå utbildningen, samt en egen terapi för de blivande eleverna, och i slutänden en legitimation som kan dras.

Sedan måste de med automatik så småningom kyla ned sig inför alla känslor, för att stå ut i jobbet, vilket innebär att de aldrig ska sitta på samma stol i mer än högst 3 år, och sedan cirkulera.


Till socionom utbildningen söker INTE de som är intresserad av barn, eller människor med socialt egagemang med rättspatos.Det kan möjligen ha varit så en gång, men idag vet man att det inte är så. Då hade allt sett helt annorlunda ut. Dessa människor söker arbete i en kriminell struktur: socialförvaltningen. Jag tror verkligen inte att du seriöst tror att man med denna struktur, dessa människor, indata och faktorer ska kunna skapa guld av skit. De här människorna som yrkesmässigt dagligen begått brott mot barn, är att jämställa med nazistiska krigsförbrytare, de ska inte omskolas eller övertalas. Brott mot mänskligheten bör straffas med dödstraff.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 10:59:41 AM
Istället för att skriva ÖVERKLAGAN AV BESLUT  . .  .
tycker jag att man ska skriva:

Brott mot SoL, eller LVU, eller EKMR, eller KL, eller PuL, eller FvL, eller SekrL, eller vilken lag det än må vara.

Brott mot uppräknade lagar är inte ovanligt inom soc.förvaltningar.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 06 januari 2009, 13:58:17 PM
Citat från: "Stockholm"
Istället för att skriva ÖVERKLAGAN AV BESLUT  . .  .
tycker jag att man ska skriva:

Brott mot SoL, eller LVU, eller EKMR, eller KL, eller vilken lag det än må vara.


Visst.. >:-> Eller skriva att domarna i länsrätten begår brott..
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 14:00:55 PM
I Länsrätter finns inga riktiga "domare". Länsrätter är jämställda med myndigheter, enligt FvL.

Skillnaden är enbart att LR måste följa FpL.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 06 januari 2009, 14:29:12 PM
Citat från: "Stockholm"
I Länsrätter finns inga riktiga "domare". Länsrätter är jämställda med myndigheter, enligt FvL.

Skillnaden är enbart att LR måste följa FpL.


NKMRs devis är ju att skydda barns och familjers rättigheter. Här på detta forum angrips just barns och familjers rättigheter, av just DIG. Jag och min yngsta son är en av de som drabbats, och mötet står fortfarande omodererat sedan april. Orsaken till att du anser att du behöver ta till sådana metoder är att du inte accepterar att jag och andra här går dig emot när vi säger att myndigheterna är BROTTSLIGA, och inte okunniga.

Du utför din betalade tvätt varje dag av myndigheternas byk här på forumet, sedan myndigheterna blivit beskyllda för brott av oss. När du får mothugg, angriper du våra barn, och kränker oss som blivit utsatta för brott. Ett bra motiv för att uppträda så, har du sagt att du har: du vill kontrollera oss på detta forum. Så här får det fortsätta, och det har därtill fått ett namn: "smågnabb".
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 15:51:03 PM
Enligt Brottsoffermyndigheten ska man inte besvara typ "forum-stalkers".

Du "Avos" tycks dock obehindrat kunna vräka ur dig vad som helst.

Till alla kloka välkommen till min webbsajt, som dock inte är något forum utan enbart rena fakta och information inom ämnesområdet.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 06 januari 2009, 16:47:52 PM
Citat från: "Stockholm"
Enligt Brottsoffermyndigheten ska man inte besvara typ "forum-stalkers".

Du "Avos" tycks dock obehindrat kunna vräka ur dig vad som helst.

Till alla kloka välkommen till min webbsajt, som dock inte är något forum utan enbart rena fakta och information inom ämnesområdet.


Det vore verkligen enkelt och användbart om jag kunde vräka ur mig vad som helst, och helt enkelt ge igen med samma metoder som du använder för att terrorisera barn och familjer här på NKMRs forum. Skriva att det är synd om ditt barn, och låtsas beklaga. Klaga över den orättvisa som barnet blev utsatt för då det får träffa sin mor etc. Det är ju bara att lära sig av dig, för den som har lust: Jag har INTE lust  att lära mig av ett sådant avskum som du, och kommer heller aldrig att nedlåta mig att använda dina fascistmetoder! Så du får tydligen fortsätta som hittills, förutom de där PRIVATA moderatorbreven du får av Ruby som du totalt ignorerar sedan länge.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 16:52:34 PM
Du "Avos" påminner starkt om en del av "sickorna" inom kommun-kontoren, dvs påstår saker utan bevis.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Avos skrivet 06 januari 2009, 17:01:27 PM
Citat från: "Stockholm"
Du "Avos" påminner starkt om en del av "sickorna" inom kommun-kontoren, dvs påstår saker utan bevis.


Jag påstår att du använder vedervärdiga metoder, är totalt maktgalen, och är socialförvaltningens förlängda arm här på forumet. Vi är flera här som dagligen bevisar detta om dig, främst du själv.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 18:19:27 PM
En del "sickor" inom kommun-kontoren brukar också tala i vi-form, som ett försök att stärka sina vilseledande argument.

Om en person, vare sig det är en privatperson eller en "sicka" på ett kommun-kontor, påstår saker utan bevis och fakta, så beror det på att den personen antingen är sjuk, och/eller bara tycker illa om den andra personen, och/eller vill "få rätt" (för "sickornas" del då i länsrätten).
Titel: Sovjet => Ryssland skatterassior
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 13 januari 2009, 15:17:36 PM
.

Sovjet => Ryssland skatterassior


När Sovjet föll och skulle ombildas till Ryssland uppstod omfattande problem med bl.a skattefiffel från gammal rik nomenklatura som ville lura staten.

I statens ombildande var man då tvungna att visa att staten är stark och eftersträvar en viss ordning.

Det man då gjorde var att man startade helt nya grupper med insatspoliser. Dessa unga insatsstyrkor fick inte beblandas med "gammal polis" eftersom man då var rädda att de skulle dras in i korruptionen också.

Ryska skattepolisen hade därigenom tillgång till en kader av unga poliser som flyttades varje halvår, för att t.,ex inte nästlas in i korruption, t.ex genom sex, prostituerade etc. Men, observera alltså de mycket omfattande åtgärder som man använde för att hålla dessa unga poliser "rena från korruption". Med ryska mått hade de hög lön, flyttades genom order från landets ändar var 6 månad och dessutom splittrades grupper så att nya team hela tiden bidlades för att ingen skulle ha hållhakar på andra.

Nä, jag menar inte att Sverige ska kopiera Ryssland, men det visar på vilka speciella åtgärder som faktiskt kan vara erforderliga när man vill bryta upp inpinkade revir omkring multimiljonärer som snabbt lärt sig att "köpa sin rätt". Detta kan man ju då jämföra med att Svenska socialkontors överklagans-instans består av samma socialkontors gamla arbetskamrater på Länsstyrelsens sociala enheter. I jämförelse med den Ryska åtgärden kan man ju dra slutsatsen att det Svenska systemet inte avser avskaffa vänskapskorruption och missriktad lojalitet utan faktiskt BEFÄSTA den.

Önskemål
# Klok och sinnrik revision
# Krav om myndigheters öppna kvalitetssystem (som kan revideras)
# Att dokument ska vara öppna och diarieförda eller ej existerande
# Partierna borde enligt grundlag avtvingas öppna demokrati-program (kanske ;-)

Något som f.ö. är vanligt är att föreningar brukar begära av partierna att de besvarar ett antal centrala frågor för att föreningens medlemar ska kunna ta ställning till partiernas hållning. Brukar NKMR ställa sådana frågor till partierna inför val? Någon som vet?


Morgan Ohlson

.
Titel: En god dröm - att förverkliga!
Skrivet av: cicci skrivet 19 januari 2009, 11:22:24 AM
Håller med om dina önskemål och om det vansinniga med att gamla arbetskamrater ska granska. Nu ska ju granskningen enligt uppgift föras över till socialstyrelsen, men det blir ju ändå samma personer som arbetade med detta på Länsstyrelsen så.....
Titel: Revision med tänder?
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 21 februari 2009, 16:57:45 PM
.

Revision med tänder?


Citat från: "cicci"
Håller med om dina önskemål och om det vansinniga med att gamla arbetskamrater ska granska. Nu ska ju granskningen enligt uppgift föras över till socialstyrelsen, men det blir ju ändå samma personer som arbetade med detta på Länsstyrelsen så.....Ja, vill man ha den typen av granskning inom "socialsvängen" måste man antagligen, som jag ser det åtminstone någon gång granska granskarna genom t.ex RRV.
....så att även SoS får en medvetenhet om att saker inte alltid stannar "inom huset".


Morgan Ohlson

.