Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Förvaltningsdomstolarna => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 07 augusti 2008, 13:15:03 PM

Titel: Handläggares dokumentation avgör
Skrivet av: Stockholm skrivet 07 augusti 2008, 13:15:03 PM
När det gäller "tvångs-LVU" hålls muntliga förhandlingar i Länsrätter. Enligt forskare sker dock detta mera enligt en terapeuftisk modell, och inte med en granskning av befintliga rättsrekvisit.

När det gäller andra mål i Länsrätter, t ex försörjningsstöd och f-kasse-mål, sker inte några muntliga förhandlingar alls.

Vad som då sker är att juristerna läser de kommunala eller statliga handläggarnas dokumentation i målen, och därefter snabbt bildar sig en egen uppfattning om dessa handläggare har rätt eller inte rätt enligt någon lag eller något praxis.

Sedan när domslutet ska skrivas, så måste dock juristen åtminstone snabbt scanna igenom vad som medborgaren har skrivit.
En del av dessa jurister verkar inte ägna ens tid till detta.

Domsluten blir då från 1,5 A4-sida (inkl. inklippt lagtext), eller något mer "ambitiöst" upp till 3 st A4-sidor.

Eftersom skrivandet då ska gå snabbt, blir det en mängd felaktigheter och missförstånd, vilka medborgaren således aldrig ges en möjlighet att få rätta till, eftersom muntliga förhandlingar avslås, och Kammarrätten mycket sällan meddelar prövningstillstånd.

Läs här f.ö. om en domares synpunkter:

http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=537078&avdelning_1=101&avdelning_2=142
Titel: Handläggares dokumentation avgör
Skrivet av: Tanten skrivet 13 augusti 2008, 16:45:11 PM
Som part i målet har du alltid rätt att kräva muntlig förhandling.
Titel: Handläggares dokumentation avgör
Skrivet av: Stockholm skrivet 13 augusti 2008, 19:44:53 PM
"Tanten"

Jag vet, men av bekvämlighets-skäl avslår inte sällan LR muntlig förhandling , och begär istället in ett skriftligt extra yttrande (som de sedan knappt läser) som ett alternativ.

ALLA typer av soc.-ärenden hos LR utsätts för den förhärskande etiska och sociala nedvärderingen som finns i samhället som helhet och allmänhet.

I Tingsrätten blir det förhör, vittnen, och faktiska bevis, dvs så som det ska vara inom ett rättsväsende.