Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Bemötandet ifrån myndigheten => Ämnet startat av: Avos skrivet 19 juli 2008, 10:05:54 AM

Titel: PUL
Skrivet av: Avos skrivet 19 juli 2008, 10:05:54 AM
Påp bankrättsföreningens hemsida finns ett utdrag från en dom mot Börje Ramsbro. Där sägs att det är helt okey för privatpersoner att exempelvis uppge namn på myndighetspersoner på internet:

Börje Ramsbro polisanmäldes för brott mot Datalagen och dömdes av såväl tingsrätten  som Svea hovrätt. Högsta domstolen frikände Börje Ramsbro. Läs vidare HD domslut
Bilden från vänster: Adv. Jan Södergren, Jur.kand. Clarence Crafoord, adv. Percy Bratt och Börje Ramsbro.

I  Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".