Nordiska kommittťn fŲr Mšnskliga ršttigheters - Diskussionsforum

R√§ttsv√§sendet, Polismyndighet m.m. => Domstolsbeslut m.m. => ńmnet startat av: Aragorn skrivet 03 juli 2008, 08:53:46 AM

Titel: Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
Skrivet av: Aragorn skrivet 03 juli 2008, 08:53:46 AM
Fick två stycken kuvert från HD igår.
Det ena brevet var lätt för mig att fatta och berörde mitt överklagande.

Här är det som stod.

 
PROTOKOLL
vid tillståndsprövning
DAG F√ĖR BESLUT
2008-07-01
Stockholm


N√ĄRVARANDE JUSTITIER√ÖD

****
Aktbilaga 2
Mål nr 0 2839-08
Avdelning 2
 
F√ĖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLF√ĖRARE

****


KLAGANDE
****

SAKEN

Avvisande av överklagande


√ĖVERKLAGADE AVG√ĖRANDET

Hovrätten rör Västra Sveriges beslut den 30 maj 2008 i mål T 2452-08

Målet föredras.

Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast.
****
Föredraget 2OO8-O6-30
Titel: HD och flickans överklagande
Skrivet av: Aragorn skrivet 03 juli 2008, 09:04:27 AM
Ni får gärna hjälpa mig med att tolka det andra brevet.

För att komma ihåg flickans överklagande kan ni läsa inlägget i tråden "En gode mans metodik" den 21 juni.


PROTOKOLL
2008-06-30
Föredragning i
Stockholm

N√ĄRVARANDE JUSTITIER√ÖD
****
Aktbilaga 5
Mål nr 02838-08
Avdelning 2
 
F√ĖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLF√ĖRARE

****

KLAGANDE
****
****

SAKEN

Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid

√ĖVERKLAGADE AVG√ĖRANDET

Hovr√§tten f√∂r V√§stra Sveriges beslut den 18 juni 2008 i m√•l √Ė 2979-08

Målet föredras med anledning av att **** har begärt inhibition. Högsta domstolen avslår inhibitionsyrkandet.
Titel: Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
Skrivet av: Stockholm skrivet 03 juli 2008, 10:27:35 AM
Inhibition (om det är det du menar) så betyder det väl att en myndighets beslut inte får gälla förrän domstols beslut i ärendet har vunnit laga kraft.
Titel: Och resten?
Skrivet av: Aragorn skrivet 03 juli 2008, 12:11:13 PM
Stockholm - det stämmer om inhibition.

Jag fattar det som att HD har behandlat inhibitions yrkandet.
Detta i sig är intressant då flickan har i Tingsrätten och Hovrätten inte betraktats som part.

Avslås inhibitions yrkandet på grund av att den är onödig om de håller på att pröva målet och därför behövs inte inhibition beviljas?

Jag tolkar HDs brev som att resten av flickans överklagandet är inte avfärdat men jag är inte jurist så jag vet inte.

Jag ser till att överförmyndaren får underlaget och får stämma av med HD. Så får de komma fram till om det innebär att jag skall entledigas eller inte.
Titel: Inte slut än
Skrivet av: Aragorn skrivet 04 juli 2008, 11:45:05 AM
√Ėverf√∂rmyndaren har varit i kontakt med H√∂gsta domstolen f√∂r att s√∂ka klarhet ang√•ende flickans √∂verklagande.

Kommit så långt med klarheten att överförmyndaren, och nu jag, fick vet att flickans överklagande är aktiv och att HD hade enbart uttalat sig i frågan om inhibition.

Nu behöver överförmyndare få klarhet, från rätt person hos HD, om vad detta innbär för mitt uppdrag som gode man.

Angående barnperspektiv i rättsprocessen.
Följande länk går till tidskriften "Domarkretsen" där det i det aktuella nummer finns en intressant artikel där "Domkretsen tittar också lite närmare på olika barnperspektiv i rättsprocessen".

http://www.domstol.se/templates/DV_Publication____8483.aspx
Titel: To be or not to be?
Skrivet av: Aragorn skrivet 08 juli 2008, 14:04:26 PM
Nu har jag fått besked att jag fortsätter som godman tills det kommer ett besked om prövningstillstånd eller inte.

Rätt intressant inblick i rättssystemet utifrån flickans ärende.

Tingsr√§tten kollade aldrig efter flickans talan √§ven om hon inte formellt betraktades som part.   :roll:

Flickans √∂verklagande blir inte inregistrerad oss Tingsr√§tten och n√•r d√§rf√∂r aldrig Hovr√§tten f√∂r pr√∂vning.  :roll:  

Ans√∂kan till Hovr√§tten om √•terst√§llande av f√∂rsutten tid avsl√•s med motivering att eftersom flickan har inte varit part i Tingsr√§tten s√• hade hennes √∂verklagande avslagits √§ven om det hade kommit fram   :roll:  

HD har √§nnu inte skickat det vanligaste "Pr√∂vningstillst√•nd beviljas inte " svar.  :?

What does it all mean :?:
We shall see :!:
Titel: Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
Skrivet av: Stockholm skrivet 08 juli 2008, 14:49:21 PM
Aragorn, kan du inte kalla in flickan som vittne i f√∂rhandlingarna, eller hennes talan som ett skriftligt vittnesm√•l  :?:

Vilka krav st√§lls det p√• att f√• ta hand om ensamkomna barn  :?:

Jag tycker mycket om barn, har bara 1 eget som jag skaffade på gamla dar i sista minuten.
√Ėnskar att jag hade startat tidigare, och skaffat minst 3, f√∂r detta enda barn var det b√§sta jag gjort i hela livet, √§ven om det delvis sabbat min yrkeskarri√§r under senare √•r.

Men, jag är väl för gammal och för fattig nu, kärlek till barn räknas nog inte . . .
Titel: Att bli en god "man"
Skrivet av: Aragorn skrivet 08 juli 2008, 15:55:58 PM
Stockholm Flickans åsikt är dokumenterad och inlämnad av mig som bevis till HD. Socialförvaltningen inhämtade och dokumenterade flickans åsikt över tre veckor efter det att Tingsrättens dom kom och då efter det att pengen hade trillat ned att jag och flickan hade överklagat Tingsrättens dom.

Att vara god "man" till ett ensamkommande barn skulle du kunna fixa, åldern är ingen begränsning till uppdraget.
Man skall vara samordnande i processen att ansöka om permanent uppehållstillstånd.
Man skall följa det som händer kring barnet men man tar inte hand om det vardagliga vårdnad. Det sköts av andra.
En passande liknelse, utifrån ett annat aktuell ämne, skulle vara att du blir en form av FRA. Du skall helst veta allt som händer kring barnet och så är det du som bestämmer kring barnet om inte barnet är föremål för LVU förstås. Det är detta som gör livet jobbigt för socialförvaltningen fall ni inte kommer överens i planering. Det som förmodligen gör det ännu jobbigare för soc. är att det är svårt att hävda skäl för LVU mot en god man som inte själv har något med det vardagliga omsorg att göra.
Här kan man bara börja att ana vilka huvudbryn Kammarrätten har fått när de skall ta ställning till LVU mot en godman där den gode mannen samtycker till socialens vårdplan.
Inte undran på att Kammarätten hade valt att invänta att den särkilda förordnade vådnadshavare skulle träda in.
Inte undran att socialen inte utredde vad flickan tycker förran efter domen.
Inte undran att flickans överklagande kom bort.
Inte undran att Hovrättan ville inte röra.
Inte undran på att vissa inom kommunen ville entlediga den gode mannen snabbt som fan.

Om vi bortse från vad jag och flickan har varit med om så är det mest vanligt att den gode mannen övergår till att bli den särkild förordnade vårdnadshavaren som skall utses när det permanenta uppehållstillstånd har beviljats.

Utifrån vad jag har läst om ditt engagemang så skulle du vara utmärkt att ha ett uppdrag som godman till ett ensamkommande barn. Det är till överförmyndarna i din kommun eller grannkommuner som du skall vända dig till.

Och just det så får man en liten ersättning för nedlagd tid.
Titel: Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
Skrivet av: Stockholm skrivet 08 juli 2008, 16:20:17 PM
Tack för all info Aragorn :!:

Får fixa mitt eget ärende först, och sedan flytta till en annan kommun, och ansöka om samordningsuppdrag för något ensamkommande barn.

Ser fram emot det, att få hjälpa någon konkret.

Jag har rest mycket tidigare, i ca 25 olika länder, bl a i sydamerika.

Visst kom du fr√•n UK  :?:

London och Berlin √§r mina favvost√§der  :!:
Rom och Lissabon är inte så dumma heller.
Titel: Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
Skrivet av: Aragorn skrivet 09 juli 2008, 21:48:33 PM
Stockholm
Jag är född i Sverige och fick sedan 21 års uppväxt i London.
Jag tror att det är därför jag har förstått och gillar konceptet "Fair play"
 :D