Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

RĂ€ttsvĂ€sendet, Polismyndighet m.m. => Bemötandet ifrĂ„n myndigheten => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 29 juni 2008, 21:39:02 PM

Titel: "Deras" sÄ kallade utredningar :-)
Skrivet av: Stockholm skrivet 29 juni 2008, 21:39:02 PM
KrÀv allt detta vid utredningar :!:

NĂ„gra viktiga felrisker vid utredningsarbete:  

- falska bakgrundsfakta, snÀva perspektiv eller
förutsÀttande frÄgestÀllning leder utredningsarbetet fel

- utredarens egen övertygelse/perspektiv pÄverkar
("kontaminerar") starkt process och resultat

- skevhet och/eller ofullstÀndighet ("vita flÀckar") i
uppgifterna leder fel

- felaktiga eller vaga uppgifter har inte ifrÄgasatts och
avförts

- det finns för fÄ rimligt sÀkerstÀllda uppgifter för att
genomföra analys och bedömning

- tankefel, minnesfel, felaktiga tolkningar och undvikande
av alternativa tolkningar

- osÀkerhet i uppgifter och tolkningar underskattas

- förbiseenden av alla möjliga slag, t.ex. av
bakgrundsfakta, av en viktig frÄgestÀllning, av en viktig
metod, av en felkÀlla, av en mer nÀra tillhands liggande
tolkning, av en slutsats

- övertro pÄ egna resonemang och bedömningar och
frÄnvaro av kritisk granskning av utredningsarbetet

. För att en anklagelse ska vara sakligt godtagbar mÄste den vara rimligt tydlig och preciserad. Den ska kvarstÄ efter motfrÄgor och kritisk granskning. Den som utreder an­klagelsen ska aktivt leta efter sÄdant som kan tala emot att den stÀmmer, och försöka tÀnka ut andra möjligheter.

. Den som Àr anklagad ska sjÀlv fÄ ge sin version pÄ alla punkter i anklagelsen. Uppgifter som förekommer i utredningen ska ha en tydlig avsÀndare. En bra frÄga Àr "Hur vet du det?"

. Varningssignaler om osaklighet i utredningar Àr exempelvis tvÀrsÀkra generaliseringar som "aldrig", "stÀndigt", "överallt". Man ska ocksÄ se upp med bedömningar och slutsatser som har sin grund i att utredaren eller nÄgon uppgiftslÀmnare "kÀnner" eller "upplever" att det Àr pÄ ett visst sÀtt.

. Innan en slutbedömning görs mÄste alla viktiga uppgifter ha kontrollerats. Metoder och kÀllkritisk granskning ska öppet redovisas.

. Psykologiska teorier och tester som anvÀnds i bedömningar och slutsatser bör ha vetenskapligt stöd. Det Àr viktigt att förklara pÄ vilket sÀtt teorierna har med fallet att göra. Teorier kan anvÀndas till att stÀlla upp en hypotes som kan prövas, inte som bevismaterial. Om psykologiska tester anvÀnts ska en beskrivning av dem finnas med i utredningen.