Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Domstolsbeslut m.m. => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 13 juni 2008, 09:33:37 AM

Titel: Rättsprövning i regeringsrätten
Skrivet av: Stockholm skrivet 13 juni 2008, 09:33:37 AM
Finns det någon här som prövat på Rättsprövning i Regeringsrätten enligt Artikel 6:1 i konventionen  :?:  

I mitt fall har länsrätten gjort en mycket snäv rättstillämpning av bara en § nämligen SoL 4:1, och ej tagit hänsyn till andra lagar och förordningar som gäller i sammanhanget. Mina civila rättigheter har därmed gått förlorade. Vissa beslut som ingår parallellt men som inte ingår i målet har ej varit möjliga att förvaltningsrättsligt kunnat överklagas till en domstol.

Sakprövningen har alltså inte varit fullständig.

Vilka möjligheter finns det i praktiken, en fråga som bara Ruby kanske kan svara på :?: