Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

RĂ€ttsvĂ€sendet, Polismyndighet m.m. => Domstolsbeslut m.m. => Ämnet startat av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 12:55:54 PM

Titel: Beslutet - Inget offentligt bitrÀde till en god man
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 12:55:54 PM
Jag tÀnkte börja röja upp lite kring beslutet i november 2007 att inte utse ett offentligt bitrÀde till en god man till ett ensamkommande barn.
Kommer att senare lÀgga ut de formella besluten som jag fick frÄn LÀnsrÀtten och KammarrÀtten.


Har skickat följande idag via e-post till JK.

To: registrator@justitiekanslern.se
Sent: Thursday, May 15, 2008 12:37 PM
Subject: God man till ensamkommande barn


Hej
mitt namn Àr ***** och jag har varit god man till ett ensamkommande barn frÄn Somalia.
Jag skriver "har varit" dÄ just nu Àr jag entledigad frÄn uppdraget - ett beslut av min kommuns överfömyndarnÀmnd som Àr överklagad.
 
Jag vill stÀlla en frÄga till JK som jag tror faller under JKs ansvarsomrÄden. Skulle frÄgan passar bÀttre att stÀllas till nÄgon annan myndighet Àr jag tacksam om frÄgan vidarebefodras till rÀtt myndighet.
 
Min frĂ„ga - Är en god man till ett ensamkommande barn berĂ€ttigad till ett offentligt bitrĂ€de/ juridiskt ombud i ett LVU mĂ„l?
 
Om svaret pÄ frÄgan Àr "nej" Àr jag tacksam för ett besked med dess motivering.
 
Om svaret pÄ frÄgan Àr "ja" Àr jag ocksÄ tacksam för ett sÄdant besked med dess motivering. Skulle svaret vara "ja" kommer jag att vilja vÀcka ett klagomÄls Àrende gentemot den rÀttsliga behandling som min begÀran om att fÄ ha ett offentligt bitrÀde har fÄtt.
 
 
Min frÄga till JK berör omstÀndigheter kopplade till tvÄ lagstiftningar.
 
Dels lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn dÄ det skedde förÀndringar i omfattningen av en god mans uppdrag betrÀffande ett ensamkommande barn. FörÀndringarna innebar att den gode mannen numera trÀder i bÄde barnets förmyndares och vÄrdnadshavares stÀlle.

Dels lagen (1990:52) med bestÀmmelser om vÄrd av unga (LVU) §39 skall offentligt bitrÀde förordnas för den som ÄtgÀrden avser samt för dennes vÄrdnadshavare, om inte det mÄste antas att behov av bitrÀde saknas.
 
OmstÀndigheterna Àr sÄdana att flickan som jag var god man till frÄn 2004-06-18 - 2008-04-15 omhÀndertogs 2007-11-05 med stöd av LVU lagstiftning. Jag motsatte omhÀndertagandet. I den efterföljande rÀttsliga processen i LÀnsrÀtten i VÀnersborg begÀrde jag, utifrÄn uppdraget som god man till ett ensamkommande barn, att fÄ ha ett offentligt bitrÀde.
Detta beviljades ej, jag överklagade till kammarrÀtten i Göteborg som inte heller sÄg utrymme till att bevilja ett offentligt bitrÀde. Jag överklagade Àven till RegeringsrÀtten som inte gav prövningstillstÄnd.
 
Jag hoppas att jag har lÀmnat tillrÀckligt med underlag och bakgrund för att min frÄga skall kunna besvaras.
Jag har telefonnummer ***** om det uppstÄr frÄgor och oklarheter.
 
med vÀnliga hÀlsningar
*****
Titel: KlagomÄl till Europadomstolen
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 15 maj 2008, 13:33:31 PM
Det Àr bra att du har gjort en JK-anmÀlan men du bör Àven skicka ett klagomÄl till Europadomstolen i Strasbourg. OBS att anmÀlan mÄste göras inom sex mÄnader frÄn datumet för RegeringsrÀttens beslut att ej meddela prövningstillstÄnd.

Det ska bli intressant att se hur de kommer att lösa denna avsaknad av likhet inför lagen för det ensamkommande flyktingbarnet och hennes vÄrdnadshavare gentemot andra barn och deras vÄrdnadshavare.
Titel: Första begÀran om ett offentligt bitrÀde
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 16:17:50 PM
2007-11-08

Önskan om offentligt bitrĂ€de i mĂ„l rörande **** och VĂ€nersborgs kommun

Eftersom jag Àr god man för **** har jag samma befogenheter som i allmÀnhet tillkommer en vÄrdnadshavare. Jag Àr sÄledes part i mÄlet och vad jag förstÄr har dÀrför rÀtt till ett offentligt bitrÀde, 39 § LVU , samt att **** har ocksÄ rÀtt till ett offentligt bitrÀde enligt samma lag.

Lagen, 39 § LVU andra stycket föreskriver följande: "Behövs offentligt bitrÀde bÄde för den unge och för dennes vÄrdnadshavare, förordnas gemensamt bitrÀde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem."
Eftersom jag inte tror att det finns motstridiga intressen mellan mig och **** begÀr jag dÀrför att fÄ ett gemensamt offentligt bitrÀde för mig och ****.

Den person som jag önskar skall fÄ bitrÀda bÄda mina och ****s intressen heter
****
med vÀnliga hÀlsningar
****
Titel: LÀnsrÀtten avslÄr begÀran
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 16:28:26 PM
LANSRÄTTEN 1   BESLUT      MĂ„l nr~
___   VÄNERSBORG   2007-11-09   3041-07 E
      Meddelat i VĂ€nersborg
****


UNDERSTÄLLANDE MYNDIGHET
SocialnÀmnden i VÀnersborgs kommun
Individ- och Familjeomsorgen
462 85 VĂ€nersborg

PARTER
****

Offentligt bitrÀde: ****
VĂ€nersborg

God man: ****

SAKEN
Omedelbart omhÀndertagande enligt lagen (1990:52) med bestÀmmelser om vÄrd av unga; nu frÄga om begÀran om offentligt bitrÀde

Ordföranden i SocialnÀmnden i VÀnersborgs kommun beslutade den 7 november 2007 att omedelbart omhÀnderta *** enligt 6 § LVU. Beslutet har den 9 november 2007 understÀllts lÀnsrÀttens prövning.

****s gode man **** begÀr i en skrivelse som kom in till lÀnsrÀtten den 9 november 2007 att ett gemensamt offentligt skall förordnas för honom och ****.

LÀnsrÀtten har förordnat advokaten **** till offentligt bitrÀde för ****.

LÀnsrÀtten finner att ****, i sin egenskap av god man, inte för egen del har den stÀllning i mÄlet att han behöver bitrÀdas av ett offentligt bitrÀde.

BESLUT

LÀnsrÀtten avslÄr ****s begÀran om offentligt bitrÀde.


HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/B)
Titel: Överklagandet till KammarrĂ€tten i Göteborg
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 16:34:37 PM
20071125

Till KammarrÀtten i Göteborg

ÖVERKLAGANDE

HÀrmed överklagar jag LÀnsrÀtten i VÀnersborgs beslut 2007-11-09 i mÄl 3041-07E att avslÄ min begÀran om ett offentligt bitrÀde.

Jag anser att lÀnsrÀtten har inte iakttagit de befogenheterna som tillkommer en godman till ett ensamkommande flyktingbarn. Befogenheter som Àr desamma som i allmÀnhet tillkommer en vÄrdnadshavare.

Lagen (1990:52) med bestÀmmelser om vÄrd av unga (LVU) §39 andra stycke föreskriver följande "Behövs offentligt bitrÀde bÄde för den unge och för dennes vÄrdnadshavare, förordnas gemensamt bitrÀde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem."

Eftersom ett omedelbara omhÀndertagandet innebar att vÄrdnadsansvaret för **** flyttades frÄn mig sÄ anser jag att jag skulle ha samma juridiska möjlighet till ett offentligt bitrÀde som om jag hade varit en förÀlder till ****.

Jag anser att beslutet skall Àndras till att bifalla min begÀran om ett offentligt bitrÀde.

Högaktningsfullt

****
Titel: KammarrÀtten avslÄr överklagandet
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 16:44:04 PM
KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG   MĂ„lnr 6611-07
Avdelning 2     2007-12-04    Meddelat i GöteborgKLAGANDE
****
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
LÀnsrÀttens i VÀnersborg beslut den 9 november 2007 i mÄl nr 304 1-07, se bilaga A

SAKEN
BegÀran om offentligt bitrÀde enligt lagen (1990:52) med sÀrskilda bestÀmmelser om vÄrd av unga (LVU)**** yrkar att offentligt bitrÀde utses fÀr honom och anför bl.a. följande. Som god man för ett ensamkommande flyktingbarn har han samma befogenheter som en vÄrdnadshavare. Eftersom det omedelbara omhÀndertagandet av **** innebar att vÄrdnadsansvaret för henne flyttades ifrÄn honom ska han ha samma möjlighet till offentligt bitrÀde som han hade varit förÀlder till henne.


SKÄL FÖR BESLUTET


Enligt 39 § LVU ska i mÄl om bl.a. omedelbart omhÀndertagande och beredande av vÄrd enligt LVU offentligt bitrÀde förordnas för den som
ÄtgÀrden avser samt för dennes vÄrdnadshavare, om det inte mÄste antas att behov av bitrÀde saknas.

**** Àr god man för **** med behörighet att, sÄvitt framkommit, i vÄrdnadshavares och förmyndares stÀlle ansvara för ****s personliga förhÄllanden och sköta hennes angelÀgenheter. **** utövar sÄledes en vÄrdnadshavares rÀtt i förhÄllande till ****. Vid tillÀmpning av 39 § LVU fÄr dock ****s personliga intressen av utgÄngen i mÄlet anses vara av betydligt mindre vikt Àn vad som gÀller för en förÀlder som Àr vÄrdnadshavare. Mot bakgrund av vad som framkommit i mÄlet mÄste det antas att **** saknar behov av offentligt bitrÀde.


BESLUT


KammarrÀtten avslÄr överklagandet.


HUR MAN ÖVERKLAGAR

FontiulÀr 1 (bilaga B)
Titel: Och sÄ överklagandet till RegeringsrÀtten
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 16:48:40 PM
20071211

Till RegeringsrÀtten

ÖVERKLAGANDE

HÀrmed överklagar jag KammarrÀtten i Göteborgs beslut 2007-12-04 i mÄl nr. 6611-07 att avslÄ mitt överklagande av LÀnsrÀtten i VÀnersborgs beslut 2007-11-09 i mÄl 3041-07E att avslÄ min begÀran om ett offentligt bitrÀde.

Trots att KammarrÀtten konstaterar att jag utövar en vÄrdnadshavares rÀtt i mÄl 3041-07E sÄ finner KammarrÀtten att 39 § LVU medger ett utrymme för rÀtten att bedöma vikten av en vÄrdnadshavares intresse i ett mÄl beroende pÄ hur vÄrdnadshavaren har fÄtt sina befogenheter.

Jag upplever att det tolkningsutrymme som kammarrÀtten har anvÀnt sig utav inte Àr förankrad i lagen. Jag tycker att bedöma vÄrdnadshavares intressen i ett mÄl Àr en vansklig vÀg att vandra med tanke pÄ likstÀllighet inför lagen.

Enligt lagen (1990:52) med bestÀmmelser om vÄrd av unga (LVU) §39 skall offentligt bitrÀde förordnas för den som ÄtgÀrden avser samt för dennes vÄrdnadshavare, om inte det mÄste antas att behov av bitrÀde saknas.

SÄvitt jag förstÄr lagtexten sÄ skall en bedömning göras i ett LVU mÄl fall omfattningen av mÄlet motiverar att ett offentligt bitrÀde skall utses för en vÄrdnadshavare.
Jag upplever att en sÄdan bedömning har hittills inte gjorts i de aktuella mÄl.

Det aktuella mÄlet som jag Àr inblandat i Àr mycket ovanligt och komplext i tvÄ bemÀrkelser.
1. Flickan har omedelbart flyttats frÄn ett familjehem dÀr socialförvaltningen och familjehemmet har legat i konflikt. LÀnsstyrelsen kritiserar socialförvaltningen i Dnr 701-71266-2007.
2. VÄrdnaden av flickan har lyfts frÄn en godman. Detta har inneburit att tvÄ parter som har att bevaka barnets bÀsta har hamnat i konflikt. Som godman kommer jag att hos LÀnsstyrelsen begÀra tillsyn av socialförvaltningen pÄ grund av att socialförvaltningen har undanhÄllit viktig information frÄn mig.

MÄlet om det omedelbara omhÀndertagandet av **** anser jag som tillrÀckligt komplext för att motivera ett offentligt bitrÀde skulle utses för vÄrdnadshavaren.

Jag anser att kammarrÀttens beslut skall Àndras till att bifalla mitt överklagande och att jag utses med ett offentligt bitrÀde i mÄl 3041-07E.

Högaktningsfullt
****
Titel: Och RegeringsrÀtten sade
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 16:54:44 PM
PROTOKOLL
Dag för beslut
2008-01-16
Stockholm


MĂ„l nr 7569-07 Avdelning 1


NÄRVARANDE REGERINGSRÅD
****

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFORARE RegeringsrĂ€ttssekreteraren ****

KLAGANDE
****

KammarrÀttens i Göteborg beslut den 4 december 2007 i mÄl nr 6611-07

SAKEN
BegÀran om offentligt bitrÀde; frÄga om prövningstillstÄnd

MÄlet föredras.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRATTENS BESLUT

Ett överklagande av en kammarrÀtts beslut i ett sÄdant mÄl som nu Àr i frÄga prövas av RegeringsrÀtten endast om RegeringsrÀtten har meddelat prövningstillstÄnd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstÄnd, om det Àr av vikt för ledning av rÀttstillÀmpningen att talan prövas av RegeringsrÀtten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skÀl till sÄdan prövning, sÄsom att grund för resning föreligger eller att mÄlets utgÄng i kammarrÀtten uppenbarligen beror pÄ grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2).

RegeringsrÀtten finner inte att det framkommit skÀl att meddela prövningstillstÄnd.

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

RegeringsrÀtten meddelar inte prövningstillstÄnd. KammarrÀttens avgörande stÄr dÀrmed fast.

****
Titel: Europadomstolen
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 17:21:26 PM
Tack Ruby för rÄdet att överklaga till Europadomstolen.

Hur gÄr man praktisk till vÀga?
Skulle det bli kostnader om det blev prövning och en dom gick emot en?
Titel: Europadomstolen - Nu har jag lÀst pÄ
Skrivet av: Aragorn skrivet 15 maj 2008, 19:32:55 PM
Ok nu har jag lÀst pÄ om hur man gÄr till vÀga.
Jag har tryckt ut blanketten och kommer att vandra vÀgen men
det jag söker rÄd om nu Àr vilken/vilka av artiklarna i konventionen skall jag blanda in :?:
Artikel 14 och diskriminering verkar intressant men jag Àr ingen expert sÄ jag vÀlkomnar sakkunnigas förslag.
Titel: Europadomstolen-klara, fÀrdiga, gÄ
Skrivet av: Aragorn skrivet 01 juni 2008, 14:57:27 PM
Nu har jag satt ihop det som jag skall skicka till Strasbourg.

Jag vill ha prövat eventuell krÀnkning av artiklar 6 (rÀttvis rÀttegÄng), 14 (diskriminering) och testar Àven 8 (familjeliv).
Logiken med att ta med artikel 8 Àr att genom att inte bevilja mig ett offentligt bitrÀde sÄ tvingades jag in i en roll som jag annars hade fÄtt slippa. I att inte slippa rollen sÄ drabbades Àven mitt familjliv av faktumet att de rÀttsliga processer tar bÄde tid och ork.

Jag tar vÀgarna förbi min lokaltidning och posten imorgon.
Titel: Tidningsartikeln om vÀgen till Europadomstolen
Skrivet av: Aragorn skrivet 11 juni 2008, 13:31:43 PM
Det blev en tidnings artikel i TTELA den 10 juni. Den fanns inte med i nÀtupplagan sÄ jag kan inte lÀgga upp en lÀnk. Vad jag förstÄr gÄr det inte heller att lÀgga upp en inscannad bild hÀr i forumet dÄ den funktionen finns inte.

Om nÄgon vill lÀsa artikeln gÄr det allt bra att mejla mig sÄ ordna jag en kopia.

Mejl adressen :?:
Lite fĂ„r den nyfikne allt jobba  :)
Titel: Ett nytt KammarrÀtts beslut om offentligt bitrÀde
Skrivet av: Aragorn skrivet 12 juni 2008, 10:29:59 AM
TyvÀrr inte i mitt Àrende men det inger hopp för framtiden.
Det verkar som om svensk rĂ€ttsvĂ€sendet kan faktiskt lĂ€sa 39 § LVU och Ă€ven tolka den rĂ€tt  :shock:  

Beslut 21 maj KammarrÀtten Göteborg finns under NKMRs artiklar

http://www.nkmr.org/Epokgorande_beslut_i_KR_i_Gbg.pdf

Tack för den Ruby  :)
Titel: Och sÄ kom det brev frÄn Strasbourg
Skrivet av: Aragorn skrivet 18 juli 2008, 15:52:57 PM
Lite över sex veckor vÀntan och sÄ hade jag idag ett brev frÄn Belgien i postlÄdan.
Skickade mitt brev icke rekommenderat i början av juni - lite mer spÀnning pÄ det viset. Den som vÀntar pÄ nÄt gott .....


SÄ hÀr sÄg det ut

   COUR EUROPEENNE               EUROPEAN COURT
   DES                               OF
   DROITS DE L’HOMME               HUMAN RIGHTS
   CONSEIL DE LÂŽEUROPE          COUNCIL OF EUROPE
   STRASBOURG               STRASBOURG

****


TREDJE AVDELNINGEN
   ECHR- Lswel.1R   10juli 2008
****

MĂ„l nr ****
**** mot Sverige

Jag har mottagit Ert klagoformulÀr av den 1 juni 2008 med bilagor. Ert klagomÄl har getts ovan nÀmnda referensnummer. Ni skall hÀnvisa till detta nummer i fortsatt korrespondens.

Domstolen kommer att behandla klagomÄlet sÄ snart som möjligt pÄ grundval av den information och de handlingar Ni inkommit med. Ni bör inte sÀnda originalhandlingar dÄ dessa ej kommer att ÄtersÀndas till Er. Förfarandet Àr i princip skriftligt och Ni kommer inte att behöva instÀlla Er personligen sÄvida inte domstolen sÀrskilt kallar Er. Ni kommer att underrÀttas om domstolens beslut.

Ni skall meddela mig eventuell adressÀndring. I den mÄn nya omstÀndigheter av betydelse för klagomÄlet tillkommer, skall Ni upplysa domstolen dÀrom och inkomma med kopior av relevanta avgöranden av domstolar och myndigheter.

Domstolen kommer hÀdanefter inte att bekrÀfta mottagande av Er korrespondens i förevarande mÄl. Vi ber Er vidare att inte göra nÄgra förfrÄgningar hÀrom per telefon. Om Ni vill försÀkra Er om att ett brev kommer fram till domstolen, bör Ni skicka det rekommenderat med mottagningsbevis.

Med vÀnlig hÀlsning
PÄ kanslichefens vÀgnar****

ADRESSE POSTALE. POSTAL. ADDRESSTELEHONE:INTERNET:TELECOPIEL R FAX:
CONSEIL DE LEUROPE / COUNCIL OF EUROPE   0033(0)38841 20 IS   bup://www.echr.coc.iflt   0033(0)3884) 27:
F - 67075 STRASBOURG CEDEX
Titel: Kollade upp med JK
Skrivet av: Aragorn skrivet 31 augusti 2008, 22:47:02 PM
Eftersom jag har hittills inte fÄtt ett papper frÄn JK angÄende mina frÄgor som jag stÀllde i maj sÄ ringde jag JK i fredags för att kolla hur det hela lÄg till.

Jag fick diarienumret och handlÀggarens namn.

Med andra ord - bara att vÀnta