Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Handläggning av ärenden => mnet startat av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 06 maj 2003, 09:18:49 AM

Titel: Får övergrepp preskriberas?
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 06 maj 2003, 09:18:49 AM
Får övergrepp preskriberas?

TV4 Nyheterna den 4 maj -03 hade ett inslag om att Reumatikerförbundet (http://www.reumatikerforbundet.org/index.php?inc=_artiklar/Reumatikerforbundet_be178.php&artM=1) har begärt att regeringen betalar ersättning till de personer som felaktigt fått sina tänder utdragna på grund av en reumatisk sjukdom.

Av nyhetsinslaget framgick att ingreppen gjordes under 1950 - 1960.

Reumatikerförbundets skrivelse till regeringen ger bl. a följande bakgrundsinformation:
"I mitten av 1900-talet var det ganska vanligt att reumatiker fick sina tänder utdragna på grund av en reumatisk sjukdom. Läkarna misstänkte att det fanns infektioner i tänderna som orsakade ledgångsreumatism. Många har berättat om att läkaren inte sagt något, utan att de fick en kallelse till folktandvården. När de kom dit informerade tandläkaren om att tänderna skulle dras ur. Något samråd med patienten skedde inte på den tiden. Och många har vittnat om att de inte vågade ifrågasätta vad som skulle ske."

Här följer en lista över skandalerna om tvångsåtgärder mot olika delar av den svenska befolkningen som har ägt rum under 1900-talet och fått massmedial fokus sedan mitten av 1990-talet:
1 - Tvångssterilisering av "utvecklingsstörda". Debatten startade med en DN-artikel av Maciej Zaremba i augusti 1997 och fick eko internationellt.
2 - Studio Ett i P1 hade ett program om att utvecklingsstörda, som togs från sina föräldrar som nyfödda och placerades på institution, kräver upprättelse och skadestånd
3 - Den nu påbörjade skandalen om tvångstandvård för reumatiker

Advokat Lennart Hane (http://www.nkmr.org/lennart_hanes_skrivelse.htm) har i skrivelse till regeringen begärt skadestånd för offren för LVU men ännu har inte massmedia uppmärksammat frågan. Skadeståndsmålet i Växjö tingsrätt (http://www.nkmr.org/omhandertagen_kraver_skadestand.htm), där en jägmästare kräver Växjö kommun på en miljon kronor för tvångsomhändertagandet som han utsattes för som barn kanske kan få fart på debatten!

Preskriptionsinvändning får inte accepteras i fall av övergrepp.

Ruby H-C
Titel: Får övergrepp preskriberas?
Skrivet av: Anonymous skrivet 26 oktober 2003, 22:16:30 PM
Detsamma borde givetvis också gälla i de fall när föräldrarna står för övergreppen mot sina barn, eller hur? Men så är det inte idag
Titel: Får övergrepp preskriberas?
Skrivet av: susanna svensson skrivet 26 oktober 2003, 22:31:45 PM
Brott begådda av enskilda ska givetvis preskiberas. Misstag begågna mot staten är allvarligare och bör därför inte preskiberad. Preskiptionreglerna mot föräldrar som begår sexuella övergrepp mot barn har faktiskt förlängts. Preskiptiontiden börhjar att löpa först när barnet fyllt femton år. Detta ser jag som ett hot mot rättssäkerheten. Vad säger att en anklagande dotter som kanske mått dåligt psykiskt och hamnat i klorna på en regressionsterapaupt är mer trovärdig än fadern som nekar.
Titel: Får ett övergrepp preskriberas?
Skrivet av: Jeanette skrivet 15 februari 2005, 12:30:02 PM
Först begår socialutredare övergrepp. Tar mitt barn. Gör mig svårt chockad och skadad. Jag anmälde dem då för nio år sedan Åklagaren tog inte upp det, brott kunde inte styrkas. De undersökte det inte ens. Socialutredare begår inte brott. De har rätt att hitta på att folk är psykiskt sjuka, de har rätt att få säga vad de vill till folk.

Nu har mitt barn varit borta i nio år.

Det går inte att anmäla dem. De får inget straff.

Först skada någon genom övergrepp, göra så hon blir så skadad att hon inte kan anmäla det, sedan preskribera det. Det är smart!

Länsstyrelsen (socialkonsulenterna), JO utreder inte övergreppen, de är jäviga med hela sociala, med samtliga som är anställda där. Enligt dem begår ingen på sociala övergrepp.

                                                   Jeanette
Titel: Myndigheters övergrepp lokalt i EU
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 08 november 2007, 16:56:59 PM
En svensk myndighet på den inre fria marknaden har retroaktivt STRIKT produktansvar under 10 år för RESURSER och producerat RESULTAT med säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till EN medveten fysisk svensk medborgare, som lagligt bor eller arbetar i en medlemsstat.

Svensk lagstiftare, domstol och exekutivt organ fastställer NÄR och VAR svensk myndighet, företag eller förening, skall SKYDDA enskilda familjers rättigheter och skyldigheter, lokalt på den inre gemensamma marknaden, så länge enskild röstberättigad svensk väljer en valsedel från ett parti som inte redovisar vilket organisationsnummer och säte som skyddar enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat i EES/EU.
Titel: Re: Myndigheters övergrepp lokalt i EU
Skrivet av: Avos skrivet 09 november 2007, 10:46:14 AM
Citat frn: "Unions Medborgare"
En svensk myndighet på den inre fria marknaden har retroaktivt STRIKT produktansvar under 10 år för RESURSER och producerat RESULTAT med säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till EN medveten fysisk svensk medborgare, som lagligt bor eller arbetar i en medlemsstat.

Svensk lagstiftare, domstol och exekutivt organ fastställer NÄR och VAR svensk myndighet, företag eller förening, skall SKYDDA enskilda familjers rättigheter och skyldigheter, lokalt på den inre gemensamma marknaden, så länge enskild röstberättigad svensk väljer en valsedel från ett parti som inte redovisar vilket organisationsnummer och säte som skyddar enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat i EES/EU.


Du menar att regeringen är bunden att följa EU-rätten ? Problemet är att Europadomstolen bara tar upp stickprov, på svensk rättskipning, utvalsproceduren är visst ca 8 år... Dvs Det faller på att Eu själv inte ämnar verkställa en överordnad roll för Europadomstolen inom rättskipningen.
Titel: Europadomstolen är inte EG-domstolen!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 09 november 2007, 13:10:46 PM
JA - svensk lagstiftare, domstol och exekutivt organ måste förvalta EG-rätt och EG-domstolens företräde och rättspraxis lokalt i en medlemsstat om enskild fysisk svensk medborgare kan värdera och välja RESURSER som har retroaktivt STRIKT produktansvar mot enskild familjemedlem.

Europadomstolen kan inte bötfälla den svensk regeringen bar påtala fel och brister - när det gäller FN-regelverket för mänskliga rättigheter i EU.

EG-domstolen kan döma den svenska regeringen att betala skadestånd om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt i medlemsstat producerat RESULTAT i brev till EN drabbad enskild fysisk person med FEL kvalitet (säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt i EES eller EU)

Fördragsbrott lokalt i en medlemsstat är en aktiv eller inaktiv TANKE, BESLUT eller HANDLING av RESURSER som är lagstiftare, domstol eller exekutivt organ någonstans på den inre fria gemensamma markanden.
Titel: Re: Europadomstolen är inte EG-domstolen!
Skrivet av: Avos skrivet 09 november 2007, 13:26:33 PM
Citat frn: "Unions Medborgare"
EG-domstolen kan döma den svenska regeringen att betala skadestånd om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt i medlemsstat producerat RESULTAT i brev till EN drabbad enskild fysisk person med FEL kvalitet (säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt i EES eller EU)


I praktiken, hur går det till ? Vad kan man dra inför EU-domstol ? Hur lång tid tar processen ? Rättshjälp ?
Titel: Klaga till EU-kommissionen!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 09 november 2007, 14:22:15 PM
Enskild svensk medborgare kan praktikt klaga till EU-kommissionen om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ producerat resultat i brev till EN enskild fysisk person, med säkerhetsbrist som lokalt är ett fördragsbrott - men så länge svenska valsedlar i svenska demokratiska val till EU-parlament, riksdag, region, landsting eller kommun inte vill, vågar eller kan redovisa VILKET organisationsnummer och säte som nominerat enskilda fysiska personer att i styrelse, utskott eller nämnd representera PARTINAMN som inte vill, kan eller vågar redovisa organisationsnummer och säte lokalt i EES/EU uppstår korruption.

Tänk om svenska partibidrag betalas från det allmänna till PARTINAMN utan ansvar och risk, på den inre gemensamma marknaden i EES/EU?

Det är viktigt med RÄTT kvalitet i myndigheter, företag och föreningar!
Titel: Re: Klaga till EU-kommissionen!
Skrivet av: Avos skrivet 10 november 2007, 13:29:17 PM
Citat frn: "Unions Medborgare"
Enskild svensk medborgare kan praktikt klaga till EU-kommissionen om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ producerat resultat i brev till EN enskild fysisk person, med säkerhetsbrist som lokalt är ett fördragsbrott - men så länge svenska valsedlar i svenska demokratiska val till EU-parlament, riksdag, region, landsting eller kommun inte vill, vågar eller kan redovisa VILKET organisationsnummer och säte som nominerat enskilda fysiska personer att i styrelse, utskott eller nämnd representera PARTINAMN som inte vill, kan eller vågar redovisa organisationsnummer och säte lokalt i EES/EU uppstår korruption.

Tänk om svenska partibidrag betalas från det allmänna till PARTINAMN utan ansvar och risk, på den inre gemensamma marknaden i EES/EU?

Det är viktigt med RÄTT kvalitet i myndigheter, företag och föreningar!


En svensk medborgare kan alltså klaga på vad som anses som säkerhetsbrist inom EUrätten, som praktiserats i sverige. Problemet är då att veta var Eurätten inte stöds av svensk rätt. Sedan trotsar ju exempelvis socialförvaltningarna europadomstolen, regeringsrätten etc.

Finns det advokater som ägnar sig åt detta för en rimlig  kostnad ? Är det annat än teoretisk möjligt att driva mål i eudomstol ( syftar på rättshjälp och behandlingstider) ?
Titel: Får övergrepp preskriberas?
Skrivet av: Avos skrivet 10 november 2007, 15:53:34 PM
Noterar att de flesta vill ha skärpta straff för myndighetsbrott. Inte minst jag som vill att myndighetsbrottslingar ska hängas när det handlar om grov brottslighet!

UM har en poäng i att det personliga ansvaret bör vara absolut för politiker, som representerar partier. Av samma skäl anser jag att politiker som begått grova brott bör plikta med sitt liv.

Att prata om detta är en sak, att genomföra detta kostar en konflikt av arten att av sverige bara återstår rykande murstockar av städerna.. Jag ser inte detta som ett löfte, men om rättstatens upplösning fortsätter, är det kanske vad som ställs framför oss.
Titel: Du har makt att värdera politiker lokalt i EU!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 12 november 2007, 16:00:44 PM
Börja med att ta reda på VEM partipolitiker i styrelse, utskott eller nämnd representerat som lagstiftare eller kontrollmakt lokalt från din valkrets!

1. EU-parlamentet
2. Sveriges riksdag
3. Region eller landsting
4. Kommunalt

Lokala myndigheter, företag eller föreningar har ofta partipolitiker som resurser i en "näringsverksamhet"  med retroaktivt strikt produktansvar, men som med hjälp av svenska jurister och revisorer förnekar NYTTA med det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild fysisk person, som bor eller arbetar lagligt lokalt på den inre fria marknaden.

Politiker har som enskild fysisk person inget personligt ansvar och RISK mot EN drabbad enskild fysisk person lokalt på den inre gemensamma marknaden, så länge enskild fysisk person röstar på ett partinamn .
Titel: Re: Du har makt att värdera politiker lokalt i EU!
Skrivet av: Avos skrivet 19 november 2007, 12:26:46 PM
Citat frn: "Unions Medborgare"
Politiker har som enskild fysisk person inget personligt ansvar och RISK mot EN drabbad enskild fysisk person lokalt på den inre gemensamma marknaden, så länge enskild fysisk person röstar på ett partinamn .Menar du att om jag medger att jag röstar på politikern som sagt att han ska företräda mig, kommer han att få ansvars frihet ?
Titel: Får övergrepp preskriberas?
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 19 november 2007, 14:54:41 PM
Menar du att om jag medger att jag röstar på politikern som sagt att han ska företräda mig, kommer han att få ansvars frihet ?
Citera


JA! - Då gäller svensk Jante-, Luther- och Ågren-kultur före EU-rätten.

Röstberättigad medborgare som värderar och väljer EN valsedel i FRIA feodala svenska val från hemligt PARTIORGAN - som inte vill, kan eller vågar redovisa om partinamnet är registrerat som en myndighet, företag eller förening, med säte lokalt i EN medlemsstat, med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut till medveten enskild svensk fysisk person lokalt på den inre marknaden i EES eller EU.

Medveten svensk väljare överlåter inte sin enskilda MAKT att värdera och välja RESURSER till VADÅ utan ansvar och risk lokalt i en medlemsstat.
Titel: Får övergrepp preskriberas?
Skrivet av: Avos skrivet 20 november 2007, 11:53:47 AM
Citat frn: Unions Medborgare
Menar du att om jag medger att jag röstar på politikern som sagt att han ska företräda mig, kommer han att få ansvars frihet ?
Citera


JA! - Då gäller svensk Jante-, Luther- och Ågren-kultur före EU-rätten.

Röstberättigad medborgare som värderar och väljer EN valsedel i FRIA feodala svenska val från hemligt PARTIORGAN - som inte vill, kan eller vågar redovisa om partinamnet är registrerat som en myndighet, företag eller förening, med säte lokalt i EN medlemsstat, med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut till medveten enskild svensk fysisk person lokalt på den inre marknaden i EES eller EU.

Medveten svensk väljare överlåter inte sin enskilda MAKT att värdera och välja RESURSER till VADÅ utan ansvar och risk lokalt i en medlemsstat.


Intressant, för jag har en tid funderat på om demokrati verkligen är det system som ger mest inflytande åt medborgaren. Jag skulle hellre vilja se ett system som bygger på juridik och medborgarkurage i första hand. Ett system som bygger på att man räknar hur många huvuden det finns, av varje kategori av åsikt, tror jag bara ger er illussion av att civilkurage finns."Medbestämmandet" är väl inte huvudproblemet, problemet är mer att makten är skenbart förlagd  till en majoritet, som är osjälvständig.
Titel: Böter och skadestånd är bättre!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 10 april 2008, 15:40:18 PM
Medveten svensk väljare överlåter inte sin enskilda MAKT att värdera och välja RESURSER och producerat RESULTAT till ett politiskt partiorgan som inte kan, vill eller vågar redovisa om partiorganet är registrerat som ett rättssubjekt med säte lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden.