Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

SocialtjĂ€nsten => TvĂ„ngsomhĂ€ndertagande och andra ingripanden => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 19 april 2008, 11:02:38 AM

Titel: Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?
Skrivet av: Stockholm skrivet 19 april 2008, 11:02:38 AM
Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?

SFS nr: 2007:825.

LÀnsstyrelsen ska frÀmja lÀnets utveckling och noga följa lÀnets tillstÄnd samt underrÀtta regeringen om vad som Àr sÀrskilt viktigt för regeringen att fÄ veta om lÀnet och hÀndelser som intrÀffat dÀr.

2. social omvÄrdnad,

3. inför beslut eller andra ÄtgÀrder som kan röra barn analysera konsekvenserna för flickor och pojkar, och dÀrvid ta sÀrskild hÀnsyn till barns bÀsta,

4. i samverkan med andra regionala aktörer verka för tillgÀnglighet i lÀnet för kvinnor och mÀn med funktionshinder,

5. i sin tillsynsverksamhet eller pĂ„ annat sĂ€tt uppmĂ€rksamma kommuner och landsting pĂ„ deras ansvar för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna, sĂ€rskilt skyddet mot diskriminering,  

6. verka för att det av riksdagen faststÀllda nationella folkhÀlsomÄlet uppnÄs genom att folkhÀlsan beaktas inom lÀnsstyrelsernas arbete

10 § LÀnsstyrelsen ska samrÄda med andra statliga myndigheter i och utanför lÀnet i sÄdana frÄgor inom lÀnsstyrelsens verksamhetsomrÄde som pÄverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.

14 § Landshövdingen fÄr, om det finns synnerliga skÀl för det, överlÄta till en tjÀnsteman att avgöra Àrenden som avser föreskrifter som inte Àr av principiellt slag eller annars av större vikt.

47 § Vid lÀnsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnÀmnd.

63 § LÀnsstyrelsen ska följa upp kommunernas introduktion för skyddsbehövande och andra nyanlÀnda invandrare för vilka kommunerna har rÀtt till ersÀttning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersÀttning för flyktingmottagande m.m. samt verka för regional samverkan om introduktionen.
Titel: Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?
Skrivet av: Stockholm skrivet 19 april 2008, 11:55:28 AM
Uppfyller JO sin roll?

Och vem granskar JO?


2 § Under ombudsmÀnnens tillsyn stÄr

1. statliga och kommunala myndigheter,

2. tjÀnstemÀn och andra befattningshavare vid dessa myndigheter,

3. annan som innehar tjÀnst eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning, sÄvitt avser denna hans verksamhet,

4 §
OmbudsmÀnnen skall verka för att brister i lagstiftningen avhjÀlps.
Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att vÀcka frÄga om författningsÀndring eller nÄgon annan ÄtgÀrd frÄn statens sida, fÄr en ombudsman göra framstÀllning i Àmnet till riksdagen enligt tillÀggsbestÀmmelsen 3.8.4 till riksdagsordningen eller till regeringen.

6 §
Ombudsman avgör Àrende genom beslut, vari han fÄr uttala sig om huruvida ÄtgÀrd av myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars Àr felaktig eller olÀmplig. Ombudsman fÄr Àven göra sÄdana uttalanden som avser att frÀmja enhetlig och ÀndamÄlsenlig rÀttstillÀmpning.

Ombudsman fÄr som sÀrskild Äklagare vÀcka Ätal mot befattningshavare som genom att ÄsidosÀtta vad som Äligger honom i tjÀnsten eller uppdraget har begÄtt annan brottslig gÀrning Àn tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott.

Ger utredningen i Àrende ombudsman anledning anta att sÄdan brottslig gÀrning begÄtts, tillÀmpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning, Ätal och ÄtalsunderlÄtelse samt om allmÀn Äklagares befogenheter i övrigt i frÄga om brott under allmÀnt Ätal. I mÄl som har vÀckts vid tingsrÀtt bör talan fullföljas till Högsta domstolen endast om synnerliga skÀl föranleder det.

Om befattningshavare genom att ÄsidosÀtta vad som Äligger honom i tjÀnsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, som kan beivras genom disciplinÀrt förfarande, fÄr ombudsman göra anmÀlan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpÄföljd.

Om den som Àr legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hÀlso- och sjukvÄrden, tandvÄrden eller detaljhandeln med lÀkemedel eller yrke som veterinÀr har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller pÄ annat sÀtt visat sig uppenbart olÀmplig att utöva detta, fÄr ombudsman göra anmÀlan till den som har befogenhet att besluta om Äterkallelse av legitimationen eller behörigheten.

Motsvarande anmÀlan fÄr göras i frÄga om begrÀnsning av sÄdan legitimerad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet pÄ nÄgot annat sÀtt. Om den som Àr legitimerad yrkesutövare inom hÀlso- och sjukvÄrden, tandvÄrden eller detaljhandeln med lÀkemedel varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller pÄ annat sÀtt visat sig olÀmplig att utöva yrket, fÄr ombudsman frÄga om prövotid till den som har befogenhet att besluta dÀrom.

Anser ombudsman det vara pÄkallat att befattningshavare avskedas eller avstÀngs frÄn sin tjÀnst pÄ grund av brottslig gÀrning eller grov eller upprepad tjÀnsteförseelse, fÄr han göra anmÀlan hÀrom till den som har befogenhet att besluta om sÄdan ÄtgÀrd.

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=37&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv
Titel: Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?
Skrivet av: cicci skrivet 19 april 2008, 13:04:09 PM
Jag Àr mycket kritisk till vÄra tillsynsmyndigheter som alltför ofta bara tar socialtjÀnstens (eller annan myndighets) ord för hela sanningen och lÀgger ner tillsynsÀrendet. Visst finns det Àrenden dÀr det har fungerat som det ska, men jag tror att rent generellt sÄ fungerar det inte som det Àr tÀnkt.

Även hĂ€r finns ju ett systemfel! Vilka blir socialkonsulenter? Jo, de som tidigare arbetat som socialsekreterare! De ska alltsĂ„ sitta och granska sina tidigare kollegers/vĂ€nners utredningar! Klart att det inte blir bra!
Titel: Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?
Skrivet av: Stockholm skrivet 19 april 2008, 13:47:15 PM
HĂ„ller med dig Cicci!

Varken JO eller statliga Lst fungerar som de ska fungera enligt min erfarenhet.
Antingen sÄ beror det pÄ brist pÄ aktuell kunskap inom ÀmnesomrÄdena eller helt enkelt pÄ att de inte sköter sina jobb.
Som arbetslös Àr det extra pÄfrestande att upptÀcka hur personer med jobb och lön inte sköter sina arbetsuppgifter.

Ett Lst-avgörande utskickat till aktuell nÀmnd i september fick jag först i februari Äret dÀrpÄ.
Ett fall om domstolstrots brydde sig Lst inte alls om.
Nu handlÀgger de inte anmÀlningar lÀngre rörande mitt fall.

DÄ undrar man. vilka falska rykten sprider de kommunala handlÀggarna?
Titel: Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?
Skrivet av: cicci skrivet 19 april 2008, 17:20:54 PM
Enligt förvaltningsdomstolarnas utslag sÄ verkar de "högre" myndigheterna vara övertygade om att allt vad tjÀnstemÀnnen pÄstÄr Àr den enda sanningen och att klienterna ljuger....
SÄ som tjÀnsteman gÄr det tydligen att komma med vilket pÄstÄende som helst utan krav pÄ bevis.
Titel: Uppfyller LĂ€nsstyrelserna sin roll?
Skrivet av: mamma1 skrivet 21 april 2008, 11:58:40 AM
En eloge till Social Tillsyn pÄ LÀnsstyrelsen i UmeÄ! Annars hade vÄr gullunge troligtvis varit kvar pÄ familjehemmet, eftersom familjehemsmamman trodde det var en uppvÀxtplacering!

LÀs om vÄrt fall: VÀnnÀsfallet, under Artiklar!