Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Bemötandet ifrån myndigheten => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 30 mars 2008, 13:45:46 PM

Titel: Aktuella namnlistor
Skrivet av: Stockholm skrivet 30 mars 2008, 13:45:46 PM
Kuratorer (socionomer) inom landstingen (legitimation):

http://www.namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=1814&fnvisa=namn

Fortsättningen på Louise-fallet

http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1829
Titel: Aktuella namnlistor
Skrivet av: Stockholm skrivet 30 mars 2008, 14:30:29 PM
Hur svårt skulle det vara för regering och riksdag att införa en motsvarande lag som nedan för personal inom de kommunala förvaltningarna (både "skrivbordspersonal" och "golvpersonal"):

Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i fråga om
- skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal (2 kap.),
- behörighets- och legitimationsregler (3 kap.),
- begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (4 kap.),
- disciplinpåföljd och återkallelse av legitimation m.m. (5 kap.),
- Socialstyrelsens tillsyn (6 kap.),
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet (7 kap.), och
- ansvarsbestämmelser, överklagande m.m. (8 kap.).
Titel: Den politiska viljan saknas
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 11 april 2008, 14:33:08 PM
Rättsövergreppen är inga tillfälligheter. Politikerna i Sveriges tidigare regeringar och riksdagar har inte velat begränsa socialens makt och rättsövergrepp mot barn och deras familjer.

I en fällande dom mot Sverige - Erikssonmålet (http://www.nkmr.org/eriksson_v_sweden.htm)  (1989)- uttalade sig den norska delegaten i Europakommissionen Gro Hillestad Thune (http://www.nkmr.org/eriksson_v_sweden_concurring_opinion_of_gro_thune.htm) enligt följande: "Jag finner det mycket underligt att en socialnämnd i det svenska systemet i praktiken kan strunta i och även motarbeta en dom från Regeringsrätten utan att någon påföljd utdöms."
 
För några dagar sedan skrev Avos - jag hittar inte hans inlägg just nu, men jag tror att min minnesbild stämmer - att socialtjänstens personal har sagt att de inte är till för att hjälpa folk.

Om inte, till vilken nytta är de då? och för vem?

Tjänstemän bör kunna åtalas (http://www.nkmr.org/artikel_tjanstemen_bor_kunna_atalas.htm)
Titel: Aktuella namnlistor
Skrivet av: Stockholm skrivet 11 april 2008, 15:19:44 PM
Ruby

Javisst finns det mycket politik i det hela. Att staten ska vara mamma och pappa för medborgarna härstammar väl från Alva Myrdal (s).

Det gäller även personalen inom soc.
Jag föreslår att man alltid begär från nämnd och förvaltningschef en SSR-socionom som "motpart" i stället för en SKTF-socionom, förhoppningsvis kan det vara eller bli något bättre.