Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Förvaltningsdomstolarna => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 20 mars 2008, 01:29:04 AM

Titel: Förvaltningsprocesslagen
Skrivet av: Stockholm skrivet 20 mars 2008, 01:29:04 AM
Förvaltningsprocesslagen

Kanske litet svårläst, men guldkorn finns att hitta där :-)

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19710291.htm
Titel: Förvaltningsprocesslagen
Skrivet av: Stockholm skrivet 25 mars 2008, 12:57:07 PM
Paragrafen 8 i FPL är extra viktig eftersom den kräver att domstolarna gör en kvalificerad utredning.
Alltså, inte flum-snack på 1 A4-sida + inklippta lagtexter.
Titel: Re: Förvaltningsprocesslagen
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 25 mars 2008, 13:00:06 PM
TÄNK om svensk förvaltningsprocesslag strider mot EG-rättens företräde eller EG-domstolens tolkningsmonopol eller rättspraxis, samt mot det allmännas SKADESTÅNDSANSVAR mot EN drabbad enskild medveten svensk unionsmedborgare som upptäckt säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt på den inre gemensamma marknaden.

Vem har MAKT att värdera, värdesäkra och välja lagstiftare och kontrollmakt lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN?