Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter => Förslag till nya diskussionsforum => mnet startat av: Morgan Ohlson skrivet 14 mars 2008, 09:20:47 AM

Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 14 mars 2008, 09:20:47 AM
.

Jag skulle vilja föreslå en ny grupp, kanske med följande rubrik:

Arbeta för rättvisan


Under rubriken kan folk få lägga ut tips om aktiviteter i NKMR, andra föreningar för rättvisa och hur man kan göra... demonstrationer mm. Självklart kunde man i den gruppdiskussionen också ta upp falska organisationer som inte gör det som de påstår att de gör, etc.

...man kan förstås ha sådana inlägg under "övrigt" också... men förhoppningsvis skulle en sådan grupp bli relativt aktiv.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: cicci skrivet 17 mars 2008, 12:07:43 PM
Att arbeta för rättvisa är bra, men rättvisa är mycket olika för olika människor. Kanske bättre med rubriken Rättssäkerhet eftersom den urholkas dagligen i vårt land. När det gäller soc har den enskilde ingen rättssäkerhet alls eftersom soc har tolkningsföreträde i rätten, även när de uppenbart bryter mot lagstiftningen! Samma sak gäller polisen, de tar inte ens upp fall rörande fosterbarn utan hänvisar till att soc sköter detta!
Så att som första steg se till att myndigheterna åtminstone följer den lagstiftning som finns tycker jag vore bra.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: valens skrivet 17 mars 2008, 22:33:01 PM
Citat frn: "cicci"

(...)
Så att som första steg se till att myndigheterna åtminstone följer den lagstiftning som finns tycker jag vore bra.Tyvärr kommer vi aldrig till steg 2!
Helt enkelt på grund av att steg 1 aldrig kommer att uppfyllas i sin helhet!

Från den första grundlag (romerska tider) och till idag finns det inte ett enda exempel på ett sådant samhälle som har lyckats välja just politikerna och myndigheterna som skulle hålla sina löften att följa det som har lagstiftats!

Varken i Tago-Tago eller i Sverige!
Titel: En länk
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 19 mars 2008, 17:14:28 PM
http://www.fattiga.se/news.php

JAg kan inte gå i god för att denn länken är bra eller seriös. Vid en första skumning såg den dock intressant ut.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Avos skrivet 19 mars 2008, 19:00:25 PM
Citat frn: "Jan-Olof Larsson"
http://www.fattiga.se/news.php

Länken speglar ett allt mer hårdfört och egoistiskt samhälle och vart vi är på väg. Man får kalla kårar när man tänker på att vi snart blir uteliggare.

Först tar dom barnen sedan själ dom indirekt möjligheten till försörjning eller vad sägs om den myriadiska pensionen på 7999 Kr i månaden att leva på...

" Det går bra för Sverige " på bekostnad av oss fattiglappar.


Man ska försöka bli jämlik med de som har mer, inte med de som har mindre.Jag råder dig att tänka om, för du blir jämlik med mig med den pensionen. Jag har netto 8600 nu..
Titel: En annan webbsida
Skrivet av: Stockholm skrivet 19 mars 2008, 19:23:44 PM
En annan webbsida

http://www.myndighetsbruk.forum24.se/
Titel: Vad skulle vi kunna, vi arma luder?
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 27 mars 2008, 16:02:51 PM
.

Vad skulle vi kunna, vi arma luder? (*)

Rent allmänt får man ibland en känsla av att folk (medvetet eller omedvetet) inte riktigt vill eller orkar ta tag i saker och göra något rejält praktiskt.

Lite som att det är lätt att klaga, men när det kommer till att diskutera verkliga aktiviteter, då blir det för nära, för påtagligt och för jobbigt liksom... och att man då gärna börjar diskutera allt mellan himmel och jord för att undfly den hårda realiteten.

Har jag rätt?
Har jag fel?

--------------
*Notera att rubriken inte avser vara vulgär utan hänför sig till ett gammalt Svenskt talessätt som liksom vill påpeka, att visst kan man ha åsikter, men egentligen är man ju bara en vanlig, felbar människa.
--------------

Påpekande: Om man är intresserad av rättstrygghet och rättvisa bör man absolut inte använda ordet "uteliggare" eftersom det antyder att det skulle handla om någon sorts frivillig camping.
   Bryr man sig om rättstänkandet BÖR man använda orden HEMLÖS /bostadslös... om det avser hemlösa.
 
Morgan Ohlson
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Stockholm skrivet 27 mars 2008, 21:26:56 PM
Hemlösa bör kallas bostadssökande. Det är ungefär som att arbetslösa uppfattas negativt medan arbetssökande är positivt.  :D

Det finns ca 20.000 hemlösa i Sverige. Häromåret så "tältade" hemlösa i Stockholm i en demonstration utanför någon lokal, minns ej var eller varför. Och jag tror de fick igenom sina krav.
Det måste vara uppseendeväckande, så att pressen är där och fotar.
Titel: Demokrater accepterar demokratins logik
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 01 april 2008, 15:49:03 PM
Citat frn: "Jan-Olof Larsson"
Likaså Rättvisa för någon kan betyda orättvisa för någon annan, så vad som är logiskt i ett visst sammanhang kan betyda ologiskt i ett annat sammanhang.Demokrater accepterar demokratins logik


MO: Både "ja och nej". OBS! Eftersom vi bör förutsätta att samhället är demokratiskt (Det är ett av målen, även om det inte är så idag) så kan rättvisa bara finnas i en (1) version.

En fascist kan motsätta sig det demokratisk axiomet (som förutsätter objektivitet, t.ex inom juridik).

Lika så kan såväl en kristen, en hindu etc. (även en agnostiker) motsätta sig de demokratiska axiomen, men gör då avsteg från DEN DEMOKRATISKA STATENS OBJEKTIVT EFTERSTRÄVANSVÄRDA RÄTTVISAN.

En kristen, agnostiker eller muslim kan alltså tycka vad de vill och hävda "sin logik" men för att få åtnjuta demokratins religionsfrihet MÅSTE DE ERKÄNNA demokratin till 100% just avseende respekt för individen och därmed demokratins krav på objektivitet... dvs även om det strider mot deras livsåskådning i övrigt.

Dvs att det som i den demokratiska staten är den enes rättvisa (t.ex att återfå stöldgods) är även rättvist för tjuven eftersom denne vet att stöldgods, om det beslagtas av polisen ska återgå till den rättmätige ägaren. Demokratins krav på OBJEKTIV rättvisa innebär därmed att rättvisa då den skipas utgör rättvisa för alla parter (även om det subjektivt inte upplevs så känslomässigt).

Demokratin kan bara acceptera 1 logik, dvs DEMOKRATINS LOGIK och i den demokratiska statens juridiska rättvisa kan därför i princip bara 1 logik råda, liksom bara 1 rättvisa som gäller för alla parter samtidigt.


Men, i praktiken grumlas detta förstås av det faktum att bevis och fakta inför ett "logiskt beslut" (t.ex domstolsförhandling) förstås alltid uppfattas och beskrivs olika av parterna. Men, fakta är fortfarande att det i åprincip bara kan existera 1 logik i en demokrati, nämligen demokratins objektiva argumenterande logik.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Stockholm skrivet 02 april 2008, 11:23:28 AM
Citerar om demokratins upplösning och Hayek . . .

- " När det gäller demokratin och synen på demokratiska värden konstaterar Hayek att det för planeringssocialismen alltid kommer en punkt där behovet av att styra samhället, kontrollera ekonomin och fördela resurserna förvandlar demokratin till friktion i den tänkta
samhällsmaskinen.

Individernas vilja och frihet, liksom deras demokratiska rättigheter, blir ett hinder för genomförandet av den övergripande plan för samhällets bästa som planeringssocialisten är övertygad om måste genomföras för det allmänna bästa.

Denna maktkoncentration, menar Hayek, är aldrig ett öppet deklarerat mål hos den planeringssocialistiska rörelsen. Demokratins upplösning sker alltid i något annat, vagt formulerat och allmängiltigt måls namn.

Det är när politiker påstår sig värna "det allmänna bästa" eller "samhällets välstånd" och när de gömmer sig bakom i sig harmlösa målformuleringar som det är fara å färde:

Snart nog leder den allmänna planeringssocialistiska välviljan till en upplösning av de demokratiska processerna - inte nödvändigtvis för att demokratins försvagning är ett mål i sig, utan för att det inte går att styra och planera samhället tillräckligt detaljerat med demokratiska styrmedel.

I avsnittet "Sanningens död" undersöker Hayek hur planeringssocialismen ser på sanningens natur.

"Sanningen", skriver Hayek, "blir något som makthavarna fastställer, något som alla måste tro på för att de organiserade ansträngningarna skall vara enhetliga och som kanske måste ändras om dessa ansträngningar fordrar det.">>>

Han undersöker till exempel relationen mellan moral och tvång, och fastslår att det inte går att få beröm för något som man tvingats till. " -
Titel: Skilja på struktur och på ideologi
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 07 april 2008, 19:04:39 PM

Skilja på struktur och på ideologi


Många diskuterar demokrati som att det ena stunden är ett "valsystem" och nästa stund jämför med "socialism" som är en ideologi. Visst går det, om man noga hanterar de båda olika perspektiven.

Själva grunden i en seriös diskussion om rättvisa (i form av t.ex demokrati) måste ske med ambitiöst medvetandegörande om vilken aspekt, vilket perspektiv på fenomenet (här demokratin) som man använder.

...den som inte gör det, visar i själva verket på att hen inte alls ens förstått sina egna reflexioner och att dessa dansar omkring som egna "skuggor på hemma-grottans vägg".

Det som jag de senaste åren upprepat är just att flertalet Svenskar glömmer, att för att demokratins rättvisa, i form av det administrativa sytemet (polis, domstolar mm) ska kunna vara /bli rättvist .... Då måste man se till att demokratin, vid strukturens uppbyggnad formas utifrån demokratins inre ideologi... eftersom det faktiskt finns en sådan.

Medan t.ex hinduer (genom teorier om Mayas slöja) inte ens säkert erkänner andra människor som fysiskt existerande måste man, i demokratins uppbyggnad ta stor hänsyn till demokratins väsen. Det talas inte ofta om det, men naturligtvis är det så att ett samhälle noga måste ordnas enligt vissa former för att demokratin som administrativt utanpåverk ska kunna fungera.

Många stater har visat att demokrati förblir ett luftslott, ett hjärnspöke om /när man inte lägger de ideologiska nödvändiga grunderna. Sannolikt fungerar Jesus kärleksbudskap delvis som en sådan demokratisk grund. Att västeuropa var tidiga ut med demokrati beror antagligen just på att kristendomen var tidigt här. Jag vet inte om det går att bevisa, men på distans kan det förefalla som att maffiaverksamheter är betydligt vanligare i de katolska och ortodoxa områdena än i de protestantiska. Detta är entagligen en effekt av ideologin (religionens inflytande)
...men när demokratin ska utvecklas blir successivt de kristet troende de som är minst demokrater medan humanisterna borde vara de som bäst försvarar demokratin. Tyvärr är inte alltid det fallet i verkligheten.

Eftersom demokrati och rättvisa måste vara objektivt grundad duger det, tyvärr inte att folk "vet det goda" utan att tillräckligt många på intellektuellt plan även förstår sambanden mellan respekt för individen och  principen "en person, en röst".

Enligt mig är det således betydligt mer betydelsefullt för demokratins rättvisa att samhället står på och tillämpar de demokratiska värdegrunderna än att man med millimeterprecision har ett pedantiskt valsystem.

/m
Titel: Re: Skilja på struktur och på ideologi
Skrivet av: Avos skrivet 07 april 2008, 20:31:14 PM
Demokrati är ett mycket stort diskussionsområde. Det flyter lätt ut. Diskutera ideologier är meningslöst. Den demokratiska ideologin som sådan , ställer säkert domarna i länsrätten upp på. Vad vinner man då på att formulera mål ?
Titel: Re: Skilja på struktur och på ideologi
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 09 april 2008, 16:09:11 PM
Jag satte in punkter...

Citat frn: "Avos"
(1) Demokrati är ett mycket stort diskussionsområde. Det flyter lätt ut.   (2) Diskutera ideologier är meningslöst. ...//


1) För att debatten ska förbli "konstruktiv för rättvisans utveckling" är det därför jätteviktigt att man är lite övertydlig.

2) Nej!... och det är en av mina huvudteser. Det må vara meningslöst att diskutera "diverse ideologier" men av yttersta vikt och värde att man diskuterar DEN IDEOLOGI SOM MAN HAR. Säger man att vi har, eller vill ha demokrati... då är ju den demokratiska ideologin en sorts rättesnöre och både mål och väg för vår utveckling.
   Naturligtvis bör man kritisera sin ideologi också, men poängen är att man i en demokrati naturligtvis måste diskutera och nagelfara sin ideologi för att "se sig själv i spegeln".

Själva poänegn, enligt mitt synsätt är att det faktiskt är svårt att vara äkta konstruktiv. Att vara snäll och käck leder inte alltid frammåt. Glada demokratiska tillrop är inte heller någon lösning eftersom demokratin måste vara rimligt produktiv för att hålla smygfascisterna och deras populistiska propaganda borta ur debatten. En demokrati som lyckas för dåligt öppnar ju för allehanda suspekta avarter. Tyvärr tycks en hel del sådana redan florera bakom kulisserna i etablissemangets Sverige.

Morgan Ohlson.
Titel: Re: Skilja på struktur och på ideologi
Skrivet av: Avos skrivet 09 april 2008, 17:05:51 PM
Citat frn: "Morgan Ohlson"

2) Nej!... och det är en av mina huvudteser. Det må vara meningslöst att diskutera "diverse ideologier" men av yttersta vikt och värde att man diskuterar DEN IDEOLOGI SOM MAN HAR. Säger man att vi har, eller vill ha demokrati... då är ju den demokratiska ideologin en sorts rättesnöre och både mål och väg för vår utveckling.


Demokratin utgår från politiken. Politiken är ett värdelöst utvärderingsinstrument. När en nyliberal, en kommunist och en antidemokrat exempelvis diskuterar demokrati, får man material till ett helt uppslagsverk, men möjligen mycket lite av värde att spara åt eftervärden. Hur ska man få substans på sådana diskussioner ?

Var finns specen för vad demokrati är som alla måste följa ? Om alla sitter med sin spec, så kommer man inte till start.

Mänskliga rättigheter då.. som spec.. Men om någon säger att det goda inte alltid är det bästa, pengarna räcker inte, och de politiska förutsättningarna idag är fel, så finns inte den "specen" längre, eftersom inte alla tänker följa den.

När folk diskutera kollektiva ideologier brukar jag säga att den individuella moralen är ett bättre verktyg för att styra människors liv. Jag är inte emot demokratin, men en bra demokrati kanske är resultatet av en god moral ?
Titel: Ta striden mot smygfascisterna!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 16 april 2008, 09:17:47 AM

Ta striden mot smygfascisterna!
...men hur?


Psykiatrin är ett exempel på väkända övergrepp i Sverige där få gör något.
https://forum.nkmr.org/viewtopic.php?t=1166&highlight=

Problemen är kända och man kan anse at det borde vara slutsnackat, det måste skapas och organiseras en oppinion som bryter in och väcker debatten om smygfascismen i Sverige och just nu på "psykiatri-fronten".

Man kan inte heller lotsas att problemen inom psykiatrin är "ett litet misstag" eftersom det handlar Sveriges smygfascistiska kretsar som genom rena "nazipsykiatriker" förföljer helt friska, märkligt ofta politiska motståndare till dem (=äkta demokrater). Jag har, typ mobbats i över 20 år (se länkar via min profil) och det hela blev än värre efter att Arbetsförmedlingen avkrävde mig en arbetspsykologisk undersökning. Utredaren var typisk nazipsykiatriker som t.o.m hotade och ville skrämmas genom att hävda att han saknade empati med "sådana som mig" (vad det skulle avse är oklart).

VI minns också alla ärendet där fackföreningsmannen Söderbergs mördare nu ska belönas med en läkartitel ...kanske psykiatriker!? Så belönar smygfascisterna varandra med skattepengar.


Men hur gör man? Att starta parti?
Hur brukar det gå för nya partier?

Finns det bra föreningar man bör bli medlem i?

Debattartiklar... okej, men vilka medier tar in dem?

Hur mutar man in mer mark i rättvisan och demokratins namn!?
Titel: Re: Ta striden mot smygfascisterna!
Skrivet av: Avos skrivet 17 april 2008, 09:32:36 AM
Citera
Men hur gör man? Att starta parti?
Hur brukar det gå för nya partier?
Finns det bra föreningar man bör bli medlem i?
Debattartiklar... okej, men vilka medier tar in dem?


Vad är en ideologi ? Jag tycker att konservatismen är något som borde kunna skapa ordning i samhället. Men frågan är vad jag menar med detta och vad andra menar med detta. Jag menar att man ska bevara folkets traditionella sätt att leva, men talar du med en konservativ politiker, så kommer du troligen att upptäcka att han vill förstöra folkets traditionella sätt att leva.

Ideologierna är döda, men traditionerna ska leva om vi håller liv i dem. Traditionerna lever i de grundläggande sociala enheterna, som familjerna exempelvis. Det är dessa sociala strukturer som hindrar folk från att flippa ur. Om man ansluter sig till de befintliga ideologierna så kommer man att arbeta för makten, snarare än för värdegrunder. Politiken har inte förmågan att påverka som då folkrörelserna var levande. Idag så väljer många att vara politiskt aktiva i nätverk och intresseorganisationer, därför att politiken anses vara omöjlig att påverka och outvecklingsbar.

Något konkret recept har jag inte, ändra där det går att ändra, släpp fram krafterna. Men framför allt länka informationen mellan alla framstegsvänliga krafter.

Citera
Hur mutar man in mer mark i rättvisan och demokratins namn!?


Det är kärnfrågan enligt min mening. För man kan inte få det man inte kan nå. Varje dag kommer det in ca 65-100 inlägg på swnet.politik, idag 100, på morgonen. Vad som finns där att läsa vet du. Av dessa inlägg består ca 5 av tankar tänkta av folk som funderar över världen. Vad tror du att man kan göra av sådan människor  som resten? Resten ägnar sig åt vad du säkerligen definierar som fascism, jag för min del definierar deras mordhot, hot om misshandel och förtal som tomskallighet. Spelar ingen roll vad kan kallar det egentligen, för det handlar om outvecklingsbara människor , och 80% filtrerar jag numera bort. "Demokrati"...
Jag tycker iaf att det är talande att det på internet inte finns ett politikforum värt namnet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med folk i sverige för att få samman ett gäng intresserade !

Så här är människan idag. Totalt förvirrad och förvildad, vi skäller mycket på sociala, för att staten tänker ta över föräldrarollen, men när man läser vad dessa människor skriver, exempelvis fysikern och forskaren Ulf Sundin, eller den kristne juristen Anneli Halme, så baxnar man.

Jag var på lillgrabbens skola igår. Där satt en lärarinna och talade barnen till rätta ute i korridoren,att man inte ska viska bakom ryggen på varandra, att man ska vara vänner etc. Jag hade nyligen läst swnet.politik, och gissa vad jag tänkte ! Dessa barn går att förändra, men dessa vuxna, som är än värre, går inte längre att förändra.Under tiden gör sociala i dagens sverige raider, bland familjerna, där de vuxna är som barn, och barnen är som vuxna..
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Stockholm skrivet 17 april 2008, 12:14:15 PM
"Avos"

Så här tror jag att det är.

Man brukar tala om Befolkningspyraminder.
Jag skulle vilja tala om "Välfärdspyramider" eller "Konsumtionspyramider" i Sverige.

Ca 1,5 milj. lever på eller under fattigdomsstrecket av 9 milj invånare, alltså mellan 10-15 % av befolkningen (1/4 milj. barn, deras föräldrar, fattigpensionärer, en del invandrargrupper).

Om du då ser denna upp och nervända pyramid framför dig, är det just de grupperna i botten på pyramiden som soc redan har, eller förr eller senare kommer att få kontakt med, av samma eller olika anledningar.
En grupp som lätt kan "krossas" av de 7,5 -8 milj. övriga i befolkningen ovanpå. En undergrupp som övriga kan se ned på.
I ett sådant samhälle försvinner etikfrågorna lätt, även sunt förnuft och empati.
Detta är den breda välfärdens mörka baksida.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Stockholm skrivet 17 april 2008, 13:06:33 PM
Tillägg . . .

När en sjuksköterska tjänar ca 18.000 kr/mån, och en grundskollärare ca 20.000 kr/mån, då jämfört med en "sopgubbe" som tjänar 34.000 kr/mån, då har något gått väldigt snett i ett land.

Utbildning premieras inte i Sverige, trots att antalet platser vid högskolor och universitet har ökat med 30.000 varje år under 90-talet, och därmed skapat ett överskott och hög arbetslöshet.

Inkomstpyramiden i Sverige (beroende på ett mycket starkt LO kopplat till socialdemokratin) är ingen pyramid, utan en kvadrat som vilar på ett hörn, och en sådan tippar förr eller senare omkull.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Avos skrivet 17 april 2008, 13:14:23 PM
Citat frn: "Stockholm"
Tillägg . . .

När en sjuksköterska tjänar ca 18.000 kr/mån, och en grundskollärare ca 20.000 kr/mån, då jämfört med en "sopgubbe" som tjänar 34.000 kr/mån, då har något gått väldigt snett i ett land.

Utbildning premieras inte i Sverige, trots att antalet platser vid högskolor och universitet har ökat med 30.000 varje år under 90-talet, och därmed skapat ett överskott och hög arbetslöshet.

Inkomstpyramiden i Sverige (beroende på ett mycket starkt LO kopplat till socialdemokratin) är ingen pyramid, utan en kvadrat som vilar på ett hörn, och en sådan tippar förr eller senare omkull.


Det är mycket ovanligt att outbildad arbetskraft har högre lön än utbildad arbetskraft. Var får du dessa uppgifter från ? När outbildad arbetskraft har högre lön brukar det handla om skift och risktillägg, eller special arbeten som licenssvetsare, där det ändå handlar om utbildning, ( och riskfyllt arbete)
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Avos skrivet 17 april 2008, 13:18:37 PM
Citat frn: "Stockholm"
"Avos"

Så här tror jag att det är.

Man brukar tala om Befolkningspyraminder.
Jag skulle vilja tala om "Välfärdspyramider" eller "Konsumtionspyramider" i Sverige.

Ca 1,5 milj. lever på eller under fattigdomsstrecket av 9 milj invånare, alltså mellan 10-15 % av befolkningen (1/4 milj. barn, deras föräldrar, fattigpensionärer, en del invandrargrupper).

Om du då ser denna upp och nervända pyramid framför dig, är det just de grupperna i botten på pyramiden som soc redan har, eller förr eller senare kommer att få kontakt med, av samma eller olika anledningar.
En grupp som lätt kan "krossas" av de 7,5 -8 milj. övriga i befolkningen ovanpå. En undergrupp som övriga kan se ned på.
I ett sådant samhälle försvinner etikfrågorna lätt, även sunt förnuft och empati.
Detta är den breda välfärdens mörka baksida.


I byn jag växte upp så var byalkisen välkommen hos alla. Han lullade runt i alla gårdar, och förde en del skvaller med sig, såvida man förstod hans sluddriga bondska..
Jag anser att om inte människan återupprättar traditioner och levnadssätt, så kommer mänskligheten att gå under.
Titel: Arbeta för rättvisan
Skrivet av: Stockholm skrivet 17 april 2008, 13:34:14 PM
Lönekvadraten i Sverige.

LO-löner: http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_item=12436

Här kan du söka på andra gruppers löner: http://www.scb.se/templates/Standard____36110.asp
Titel: Är "vi" ett problem?
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 21 april 2008, 11:29:56 AM
.

Är "vi" ett problem?


På en kurs i organisationspsykologi tog en mkt framsynt föreläsare upp ämnet:

" - Hur blir man en del av lösningen, inte en del av problemet?"

Hans mycket skarpa poäng (han är inte ensam) är att vi alla, i de fall vi "rullar på i gamla hjulspår" nästan alltid, hur gärna vi vill lösa problemen i stället automatiskt pinkar in gamla, destruktiva revir. Förstår ni?

Dvs att varje gång man besvarar en fråga eller ett ämne genom ryggmärgs-reflex så råkar man själv, utan att man inser det återupprepa gamla misstag.   ...misstag som man kanske själv TROR löser problemen, men som tyvärr ofta låser fast gamla lösningar och HINDRAR KONSTRUKTIVT NYTÄNKANE.

För att demokratin och rättvisan ska kunna vidgas måste Alla vi som vill ha, och tror på bättre demokrati och rättvisa stegvis tänka lite klokare, lite mer kraftfullt och lite mer konstruktivt för att vi i vår tur ska skaka loss andras inlåsta tänkande i termer av "ny-och-bättre-rättvisa".

Vad gör du för att bli starkare och klokare rättvisekämpe?

Får jag föreslå en lättläst bok som väcker nya och troligen olika tankar hos alla som läser den. Den kan också läsas i valda delar. Om Konsten Att Samtala, Anders Engquist. Det är en bok som tar upp det tyngsta området i våra liv, nämligen hur vi samtalar och hur vi själva tänker när vi möter andra. En klassisk tungviktare alltså.    /Morgan