Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Tvångsomhändertagande och andra ingripanden => Ämnet startat av: partybrud skrivet 29 januari 2008, 16:59:13 PM

Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 29 januari 2008, 16:59:13 PM
Vad betyder det när ett barn har fått diagnosten ontaktstörning av BUP ??
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: cicci skrivet 30 januari 2008, 16:13:33 PM
Svårt att svara på. Det kan syfta på soc favorit "bristande anknytning", men det kan också vara en omskrivning av misstänkta autistiska drag. Handlar det om ditt/dina barn kan jag bara råda dig att fråga den läkare som satt diagnosen.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 30 januari 2008, 16:21:19 PM
Ja o jag som älskar BUP nej det va inte till autistiskta drag
det är socialens vavoämne omsorgsbrister han är inte så framåt som andra mer tillbaka dragen skulle jag tro han trivs inte med en del saker ju , jag ska ta upp det på rättegången med advokaten får spara det goda till dess
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: cicci skrivet 30 januari 2008, 16:36:53 PM
Vissa läkare på Bup verkar ju också skriva intyg (som det verkar i alla fall) helt enligt soc önskemål så.... Det är inte utan att man kan tro att de har betalt av soc för att skriva det soc vill ha.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 30 januari 2008, 16:46:45 PM
Du jag hade tänken där i går o fråga soc vad dom betalade till BUP för den diagnosen men jag fällde igen istället annars vänder dom kanske på det så det va våld mot tjänstemänn
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: cicci skrivet 30 januari 2008, 16:48:53 PM
Ja, de har ju en förmåga att vrida och vända på allt så att det passar deras syften, det vet vi ju. :evil:
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Helena skrivet 30 januari 2008, 17:46:47 PM
Jag läser här era meil..ja,,soc,kan av vissa förledda få intyg,,det finns ju ingen sån diagnos,,som sagt,,så det pappret verkar märkligt,,får bup,förtydliga,,
har ni märkt också..att barnens förordnade Juruister,säger det som soc,vill,,inte vad bernet säger,,är de till för soc,,eller för barnet???
min son fick nu en ung färsk jurist,,som aldig träffat han ens,,hon kom till soc,och sa i ett möte där,,att ja,,han har utvecklats på fosterhemmen,,hahahha
jag fråga då,,har du talat m.min son,,nej,,har du träffat han??nej..hahah

Hon var alltså både jurist och synsk!!hahaha
Det skall bli ett nöje att se henne igen i rätten,,snacka om att gå soc,vägnar!
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 30 januari 2008, 18:01:11 PM
Jag var inne på BUPs hemsida o hittade detta

Citera
Reaktiv kontaktstörning är både en relativt ny och en relativt okänd diagnos. Det är därför vanligt att barn med denna störning feldiagnostiseras och det kan vara svårt att få rätt hjälp.

Vad är anknytning? Anknytning kallas det band som uppstår mellan ett spädbarn och den/de primära vårdgivaren/rna under de första levnadsåren. När barnet har ett behov, uttrycks detta genom gråt. Förhoppningsvis kan föräldern identifiera behovet och tillfredställa det. Genom denna interaktion lär sig barnet att världen är en trygg plats och en grundläggande tillit utvecklas. Anknytning är en ömsesidig process och ett känslomässigt band skapas mellan barn och vårdnadsgivare. Detta band fungerar som en bas, varifrån barnet tryggt kan utforska världen. En trygg anknytning är nödvändig för optimal utveckling av både hjärnan och den känslomässiga utvecklingen. Bristande anknytning får konsekvenser rent fysiologiskt, känslomässigt, kognitivt och socialt.

Barn med kontaktstörning har inte lärt sig att utveckla och upprätthålla nära relationer. De växer upp utan att ha erfarit tillit till att andra kommer att ta hand om dess behov. Barn med kontaktstörning är därför oerhört vaksamma på att slå vakt om sin egen säkerhet. Det innebär i praktiken att de inte låter andra ta hand om, älska och uppfostra dem. Dessa barn blir också extremt kontrollerande och krävande, när de blir rädda. På ett känslomässigt plan tror de, att om de inte kan kontrollera sin omgivning så kommer de att gå under.

Anknytningsproblem är inte samma sak som att ha en kontaktstörning. Många adoptiv- och fosterfamiljer tampas med anknytningsproblamatik utan att det för den skull betyder att barnet har en kontaktsörning. Försummelse och bristande omvårdnad leder inte alltid till kontaktstörning, utan det verkar snarare som om detta är en ovanlig störning.

Enligt DSM-IV måste barnet vara påtagligt stört, i de flesta sammanhang och i jämförelse med andra barn i samma ålder, vad det gäller barnets relation till andra människor i omgivningen. Problemen måste ha börjat före fem års ålder och upstå som en reaktion på den bristande omvårdnaden. Det finns två typer av kontaktstörning: hämmad och ohämmad.

Ett utmärkande drag för den hämmade typen är att barnet visar på en varaktig oförmåga att ta kontakt eller ge gensvar i sociala situationer vilket tar sig uttryck i en överdriven hämning, vaksamhet eller ambivalent och motsägelsefullt gensvar. Detta innebär i praktiken att barnet både närmar sig och undviker vårdnadshavaren, gör motstånd mot att bli tröstad etc.

Den ohämmade typen av ankytning utmärks istället av gränslös sällskaplighet och en oförmåga att visa särskiljande tillgivenhet. Det innebär bland annat att barnet visar orimlig kärleksfullhet mot nya människor.

Barn med kontaktstörning reagerar på händelser tidigt i livet. Det medför att dessa barn är extra mottagliga för påfrestningar senare i livet. Barn med dessa störningar har också onormalt höga nivåer av stresshormoner i kroppen vilket påverkar utvecklingen. Alla barn föds med både risk och skyddsfaktorer. Intelligens och temperament är två medfödda faktorer som kan vara både risk och skyddsfaktorer. Relationer, omgivningens utformining, utbildning, uppfostran etc är miljöfaktorer som på samma sätt kan vara både risk och skyddsfaktorer. Bristande anknytning är en risk faktor men med en trygg och strukturerad vardag mycket kärlek och tålamod kan man, med rätt hjälp, bryta den negativa trenden. Eftersom de här erfarenheterna görs så pass tidigt i livet, under en för-språklig fas, så sker denna inlärning på en bio-kemisk nivå i hjärnan. På grund av det behöver de en annan typ av behandling än barn med störningar som utveklats senare under uppväxten. Under behandlingen jobbar man med barn och föräldrar tillsammans. Målet är att hjälpa barnet knyta an till sina föräldrar och komma över rädslan för att älska och bli älskad av sina föräldrar. Om förädrarna är adoptiv eller fosterföräldrar behöver de utbildning och förståelse för att barnets problem inte uppstått på grund av dem, utan är en reaktion på tidiga trauman. Med detta som bas kan man sedan utveckla nya föräldra-strategier som är ämnade att passa dessa barn och deras speciella behov.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Tanten skrivet 07 februari 2008, 23:01:11 PM
Några frågor.....barnet detta gäller, hur gammalt var det när soc omhändertog det????
Det kan givetvis påverka anknytningen......
Har de utrett om det kan finnas andra skäl till den störning de anser sig iakttagit? Hur gammalt är barnet idag? Många tester på Neuropsykiatriska funktionshinder görs inte på små barn.....under skolålder.
Du kan svara via pm eller mail.....vet att du är sur på mig men trots det så är jag beredd att försöka hjälpa.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 08 februari 2008, 15:20:21 PM
Nej då jag är inte sur på dig vi har bara gått 2 olika vägar att arbeta på o ni stoppar mig i ert forum o samma här

nä behöver inte svara på pm eller mail det är nog så att flera kanske behöver se o lära härigenom jag bara skiddar den från namn o hela personnummer

den va 7år när den omhändertogs o är 11idag
2 andra ville dom inte undersöka
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 08 februari 2008, 18:16:49 PM
kontaktstörning och anknytingsteorin är väl i stort sett skrotad inom den seriösa psykiatrin. De problemen beror nästan alltid på något neuouropsykiatriskt.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 08 februari 2008, 18:43:29 PM
Svaret från BUP dock endrat till han/hon för säkerhet

Citera

Psykologutredningen gäller xxxxxx visade att han/hon var normalbegåvad men att han/hon hade en ojämn begåvningsprofil, klarade icke språkliga uppgifter klart bättre än språkliga. I utredningen fanns inga tecken på neuropsykiatrisk problem. Deremot bedömdes xxxxxx ha en störning i sin kontaktfunktion och en poliklinisk behandlingskontakt på BUP erbjuds
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 28 februari 2008, 20:59:58 PM
Citat från: "susanna svensson"
kontaktstörning och anknytingsteorin är väl i stort sett skrotad inom den seriösa psykiatrin. De problemen beror nästan alltid på något neuouropsykiatriskt.


Nja, det stämmer inte riktigt. Teorier om anknytning är högst aktuella, framför allt eftersom det finns en hel del ny forskning på området. Debatten fortsätter dock om huruvida det handlar om barnets tidiga upplevelser, eller om det är en neurologisk avvikelse (arv eller miljö egentligen...). Man använder dock båda alternativen i psykiatriska sammanhang eftersom det varken finns 100% evidens för det ena eller det andra.

Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Vissa anser att anknytning och neuropsykologi kan ha med varandra att göra genom att människans själsliga utveckling även inkluderar hjärnans utveckling. Det är ett rätt komplicerat resonemang, men jag tycker att det verkar rimligt...
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: coffeebreak skrivet 29 februari 2008, 12:39:14 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Att sätta en diagnos går att göra på vem som helst med hjälp av PsykiatriManualen DSM. Kika på länken här http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV. Ta gärna en diagnos på din socialsekreterare eller din barnpsykolog också.

Människor är genetiskt personligheter och man kan inte sätta en diagnos efter en mall som om alla äro robotar. Det är alltså stora variationer på vad som är ett normalt beteende, vidare kan finnas genetiska släktdrag  som varken socialen eller Bup har den minsta susning om.
Dessutom verkar  påståendet från socialen finns ett moment 22 integrerat

Pseudovetenskap är vad detta är och inget annat. Coffeebreake tänker jag inte besvara med sådant omoget larv som framkommit i tidigare inlägg.

Tjejer stå på er så ingen annan gör det!


Kalla det vad du vill... Jag ville ge ett svar på ett inlägg med en något förenklad sanning. Du kan kalla det pseudovetenskap om du vill, det skiter jag i. Det jag beskrev är vad forskningen pekar på just nu. Om 10 år kanske man hittar fynd som visar på något annat, men i nuläget är det vad man använder sig av inom psykiatrin (det innebär inte att du måste tycka att det är bra).

Skulle för övrigt gärna vilja veta exakt vad i mitt inlägg du reffar till som "omoget".  :lol:
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: valens skrivet 29 februari 2008, 15:31:26 PM
Citat från: "coffeebreak"

(...)
Kalla det vad du vill... Jag ville ge ett svar på ett inlägg med en något förenklad sanning. Du kan kalla det pseudovetenskap om du vill, det skiter jag i. Det jag beskrev är vad forskningen pekar på just nu. Om 10 år kanske man hittar fynd som visar på något annat, men i nuläget är det vad man använder sig av inom psykiatrin (det innebär inte att du måste tycka att det är bra).
(...)


Så du är DEN (utvalde kanske?) som kan leverera förenklade sanningar…

Jag vore tacksam om du skulle utveckla lite din förenklade sanning om psykiatrin och dess användning. Om jag förstår rätt din förenklade sanning, vänder psykiatrin kappan efter vinden. Av vilken anledning då?
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: Avos skrivet 29 februari 2008, 18:49:48 PM
Citat från: "valens"
Citat från: "coffeebreak"

(...)
Kalla det vad du vill... Jag ville ge ett svar på ett inlägg med en något förenklad sanning. Du kan kalla det pseudovetenskap om du vill, det skiter jag i. Det jag beskrev är vad forskningen pekar på just nu. Om 10 år kanske man hittar fynd som visar på något annat, men i nuläget är det vad man använder sig av inom psykiatrin (det innebär inte att du måste tycka att det är bra).
(...)


Så du är DEN (utvalde kanske?) som kan leverera förenklade sanningar…

Jag vore tacksam om du skulle utveckla lite din förenklade sanning om psykiatrin och dess användning. Om jag förstår rätt din förenklade sanning, vänder psykiatrin kappan efter vinden. Av vilken anledning då?


Ann Johansson har tagit timeout ?
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: coffeebreak skrivet 01 mars 2008, 23:42:19 PM
Citat från: valens
Citat från: "coffeebreak"Så du är DEN (utvalde kanske?) som kan leverera förenklade sanningar…

Jag vore tacksam om du skulle utveckla lite din förenklade sanning om psykiatrin och dess användning. Om jag förstår rätt din förenklade sanning, vänder psykiatrin kappan efter vinden. Av vilken anledning då?


Nä, det är ju precis det jag inte kan. Det var ju det jag skrev... Du skrev för övrigt i ditt förra inlägg något om att att jag var omogen. Vad kallar du ditt svar? Sakligt och öppensinnigt?

Jag börjar bli trött på det här forumet. Jag anmälde mig hit för att ta del av sakliga och intressanta diskussioner. Istället har jag blivit påhoppad vid ett flertal tillfällen av människor jag aldrig haft något med att göra, dig t.ex., för att jag skriver något som inte tillhör normen här. Om du nu tycker att du har rätt och jag har fel, så skriv det. Men skriv det inte som en arg tonåring! Du behöver inte säga att jag har rätt eftersom mycket handlar om åsikter, men påhopp är onödigt. Det måste väl ligga i ditt och andras intresse att jag ska bli övertygad om att du har rätt, eller? Om så är fallet så kanske det inte är en speciellt fungerande strategi att kalla mig "omogen" eller andra dumheter.  

Så, nu är jag klar med det personliga gnället. Nu ska jag svara på ditt inlägg.

Visst, man kan anklaga psykiatrin för att "vända kappan efter vinden", eller så kan man beskriva det som att man använder sig av aktuella forskningsresultat. Psykiatrin fungerar inte annorlunda än andra områden. Det enda är att psykologiska fynd är svårare att påvisa. Inom teknologin, eller vilket annat område du vill, använder man sig också av aktuell forskning för att bedriva sin verksamhet men ingen gnäller när apple släpper en ny modell av ipod nano. Varför? Därför att det är lätt att se de nya resultaten genom en snygg display eller nya funktioner.  

Har du något alternativ till att använda sig av forskning i psykiatrin? Kanske lite "sunt förnuft" eller "god vilja"?
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: valens skrivet 02 mars 2008, 07:09:57 AM
Citat från: "coffeebreak"

(...)
...Du skrev för övrigt i ditt förra inlägg något om att att jag var omogen. Vad kallar du ditt svar? Sakligt och öppensinnigt?

Jag börjar bli trött på det här forumet. Jag anmälde mig hit för att ta del av sakliga och intressanta diskussioner. Istället har jag blivit påhoppad vid ett flertal tillfällen av människor jag aldrig haft något med att göra, dig t.ex., för att jag skriver något som inte tillhör normen här. Om du nu tycker att du har rätt och jag har fel, så skriv det. Men skriv det inte som en arg tonåring! Du behöver inte säga att jag har rätt eftersom mycket handlar om åsikter, men påhopp är onödigt. Det måste väl ligga i ditt och andras intresse att jag ska bli övertygad om att du har rätt, eller? Om så är fallet så kanske det inte är en speciellt fungerande strategi att kalla mig "omogen" eller andra dumheter.  

Så, nu är jag klar med det personliga gnället. Nu ska jag svara på ditt inlägg.

Visst, man kan anklaga psykiatrin för att "vända kappan efter vinden", eller så kan man beskriva det som att man använder sig av aktuella forskningsresultat. Psykiatrin fungerar inte annorlunda än andra områden. Det enda är att psykologiska fynd är svårare att påvisa. Inom teknologin, eller vilket annat område du vill, använder man sig också av aktuell forskning för att bedriva sin verksamhet men ingen gnäller när apple släpper en ny modell av ipod nano. Varför? Därför att det är lätt att se de nya resultaten genom en snygg display eller nya funktioner.  

Har du något alternativ till att använda sig av forskning i psykiatrin? Kanske lite "sunt förnuft" eller "god vilja"?Jag kallade dig aldrig ”omogen” eller något annat.
Jag har aldrig svarat till dig.
Det kunde jag självklart aldrig kunnat göra då jag aldrig fått frågor av dig.

Varför anmälde du dig till det här forumet och varför börjar du bli trött på det här forumet är långt ifrån att vara frågor av något intresse för min del.

Att ljuga om mig att jag hade kallat dig på ett eller ett annat sätt, det kan man kalla som riktigt onödigt och farligt påhopp!
Så, verkligen hoppas jag att nu är du klar med det personliga gnället.

***

Att använda forskning (inom rimliga gränser!) är det inget fel i varken psykiatrin eller andra område – då du nämnde teknologin, t.ex.
Problem börjar uppstå då psykiatrin används som forsknings medel! Vi har gott om sådana exempel i världens historia och lite närmare kanske.

Du skriver att ingen gnäller när Apple i sin verksamhet släpper en ny modell av ipod nano.
Där pratar vi om apparater om tekniska experiment och lösningar.
Låt oss sätta en gräns då vi börjar prata om ”mänskliga experiment” med oberäkneliga lösningar och konsekvenser.

Mina åsikter om vem har rätt eller fel, är helt personliga och jag kommer aldrig att påstå att det är jag eller du som har rätt eller fel.
Jag var bara överraskad att upptäcka DEN som kan leverera förenklade sanningar och självklart att jag blev lite nyfiken på möjligheten att få levererad din förenklade sanning om psykiatrin och dess användning.


PS. Jag lägger skulden för dina förtvivlade påståenden på tiden då du skrev inlägget. Ändå bör man vara lite mer försiktigt när man kopplar sig till Internet, och särskilt när man börjar leverera inlägg till sociala forum.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 02 mars 2008, 09:27:30 AM
Det finns en skillnad mellan psykiatrin och den sociala vården och den rent medicinska som nog de flesta här vänder sig emot. Inom medicinen funkar det på följande vis. En forkare får en hypotes om en ny behandlingsmetod mot ett sjukdomstillstånd operationsmetod eller medicin. Omfattande undersökningar tar sedan vid innan den behandlingsmetoden godkänns i lab och med djurförsök plus en massa andra tester. När sen metoden kommer ut på marknaden informeras patienterna om att det är en ny relativt oprövad metod de utsätts för. Ingen patient kan tvingas på den nya oprövade metoden mot sin vilja. Läkare som expriminerar med sina patienter med ännu ej godkända metoder riskerar att bli av med sin legitimation.
Inom socialsvängen och psykiatrin funkar det på liknande sätt. Nån får en hypotes om en ny terapimetod, men skillnaden är att den börjar att testas på patienterna utan några som helst kliniska prövningar på om den verkligen fungerar innan den tas i bruk. Dessutom kan patienterna utsättas för denna terapimetod med hjälp av olika typer av tvångslagar. Psykoterapin exempelvis skulle förmodligen inte ha blivit godkänd som behandlingsmetod om den utvärderats efter samma kriterier som olika typer av operationsmetoder eller mediciner.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: valens skrivet 02 mars 2008, 11:08:59 AM
Som jag redan skrev, låt oss sätta en gräns då vi börjar prata om ”mänskliga experiment” med oberäkneliga lösningar och konsekvenser.
Då psykiatrin, vuxen eller barn som sådan, används i manipulativt syfte, då har man långt överskridit gränsen!

Att det råder förvirring bland barnpsykiatriker kan man läsa i ”Svensk Psykiatri” där BUPs ordförande Lena Eidevall redogör att:
 ”Vid ett möte helt nyligen med verksamhetscheferna inom BUP i Sverige var den mest aktuella frågan för många att få tydliggjort exakt vad som är vårt uppdrag. Vilka av de tjugo procenten som inte mår bra ska BUP ta hand om?

Är verkligen var femte barn vi ser på gatan, psykiskt sjuk?

Socialstyrelsen har sedan länge jobbat på ett förslag att testa alla barn.
Barnombudsmannen (BO, Lena Nyberg) har refererat också till "de långa köerna till BUP" som grund till att barn mår dåligt - och har krävt mer "resurser".

Varför föredrar psykiatrikerna låta sig mutade av psykiatriska läkemedelsbolag?
Vad kommer att hända med våra barn om psykiatriker  medverkar till neddrogning av stakars barn med farmaka?
Vad kommer att hända med våra barn om psykiatriker medverkar till manipulerade diagnoser och påhittade historier?

Låt oss citera på nytt BUPs ordförande Lena Eidevall som fortsätter lika förvirrad:
Att befinna sig inom den svenska psykiatrin just nu är en märklig, nästan surrealistisk upplevelse. Det haglar goda råd, anklagelser, välvilja och kritik om vartannat över oss alla i en strid ström. Från dagspress, kollegor, barnombudsman, Socialstyrelsen, politiker, författare och mer eller mindre insatta förståsigpåare.

Vad är lösningen då?
Att fortsätta med hypoteser om nya terapimetoder som psykiatrikerna testar på våra barn?
Låt psykiatrikerna använda som försökskaniner politikernas och deras egna barn!
Då kanske lär de sig att sätta gränser i frågan om ”mänskliga experiment” med oberäkneliga lösningar och konsekvenser!
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 02 mars 2008, 17:17:57 PM
Litiumbehandling är oftast nödvändig för att manodeppresiva människor ska kunna leva ett någorlunda normalt liv tro mig jag har bekanta med denna sjukdom och de skulle aldrig klara sig utan den medicinen. Däremot är samtalsterapi och ältande av barndomen helt verklingslös.

Jag är djurvän men samtidigt realist utan djurförsöken skulle vi inte ha den vårdkvalitet vi har i dag. Trotts att mycket är snett i dagens samhälle har dock medellivslängden ökat till över 80 år och den ökar fortfarande. En av de största orsakerna till att cancer ökar så kraftigt är just att vi människor lever längre och därför hinner utveckla cancersjukdomar, medan vi tidigare dukade under i tidiga år pga infektionssjukdomar som i dag stoppas med antibiotika och vaccinationer.
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: coffeebreak skrivet 02 mars 2008, 20:28:14 PM
Citat från: "valens"

Jag kallade dig aldrig ”omogen” eller något annat.
Jag har aldrig svarat till dig.
Det kunde jag självklart aldrig kunnat göra då jag aldrig fått frågor av dig.

Varför anmälde du dig till det här forumet och varför börjar du bli trött på det här forumet är långt ifrån att vara frågor av något intresse för min del.

Att ljuga om mig att jag hade kallat dig på ett eller ett annat sätt, det kan man kalla som riktigt onödigt och farligt påhopp!
Så, verkligen hoppas jag att nu är du klar med det personliga gnället.

***

Att använda forskning (inom rimliga gränser!) är det inget fel i varken psykiatrin eller andra område – då du nämnde teknologin, t.ex.
Problem börjar uppstå då psykiatrin används som forsknings medel! Vi har gott om sådana exempel i världens historia och lite närmare kanske.

Du skriver att ingen gnäller när Apple i sin verksamhet släpper en ny modell av ipod nano.
Där pratar vi om apparater om tekniska experiment och lösningar.
Låt oss sätta en gräns då vi börjar prata om ”mänskliga experiment” med oberäkneliga lösningar och konsekvenser.

Mina åsikter om vem har rätt eller fel, är helt personliga och jag kommer aldrig att påstå att det är jag eller du som har rätt eller fel.
Jag var bara överraskad att upptäcka DEN som kan leverera förenklade sanningar och självklart att jag blev lite nyfiken på möjligheten att få levererad din förenklade sanning om psykiatrin och dess användning.


PS. Jag lägger skulden för dina förtvivlade påståenden på tiden då du skrev inlägget. Ändå bör man vara lite mer försiktigt när man kopplar sig till Internet, och särskilt när man börjar leverera inlägg till sociala forum.


Ah, jag verkar ha svarat på Jan-Olofs inlägg en gång till, fast till dig! Inte meningen, mitt misstag... Kanske något dramatiskt att kalla mig för lögnare, men jag får väl ställa upp på "klantskalle" eller nåt liknande... :)

Anledningen till mitt utspel var att jag blev lite sur när jag svarade på ett inlägg med hur läget ser ut idag, och fick tillbaka att det var omoget trams eller nåt liknande... Jag har ännu inte fått  någon förklaring till påhoppet, men väntar med spänning...

Däremot förstod jag inte din fråga. Vad menar du med att jag skulle kunna leverera en sanning, och varför skulle jag vara utvald?

Sen blir jag lite nyfiken på vad du menar med ditt "ps". Vad bör jag vara försiktig med (alltså, ingen ironi eller nåt sånt, jag är nyfiken på riktigt...).
Titel: Re: http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV
Skrivet av: valens skrivet 03 mars 2008, 06:33:35 AM
Citat från: "coffeebreak"

Ah, jag verkar ha svarat på Jan-Olofs inlägg en gång till, fast till dig! Inte meningen, mitt misstag... Kanske något dramatiskt att kalla mig för lögnare, men jag får väl ställa upp på "klantskalle" eller nåt liknande... :)

Anledningen till mitt utspel var att jag blev lite sur när jag svarade på ett inlägg med hur läget ser ut idag, och fick tillbaka att det var omoget trams eller nåt liknande... Jag har ännu inte fått  någon förklaring till påhoppet, men väntar med spänning...

Däremot förstod jag inte din fråga. Vad menar du med att jag skulle kunna leverera en sanning, och varför skulle jag vara utvald?

Sen blir jag lite nyfiken på vad du menar med ditt "ps". Vad bör jag vara försiktig med (alltså, ingen ironi eller nåt sånt, jag är nyfiken på riktigt...).


Helt enkelt och ingenting annat än att när man kopplar sig till Internet, och särskilt när man börjar leverera inlägg till sociala forum, alltså då chanserna är stora att många läser det man skriver, då bör man undvika… ”ställa upp som "klantskalle" eller nåt liknande”.
Punkt. Slut!
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 05 mars 2008, 14:02:20 PM
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2358&a=748310  denna artikel tar upp tvinsten mellan olika forksare när det gäller synen på hur man ska behandla depressioner
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 05 mars 2008, 20:14:52 PM
Det kan även vara så att den unga mannen inte tagit sina mediciner och att det utlöst hans aggressiva beteende. Jag känner allt för många som klarar hatt leva relativt normala liv med sina mediciner men som blir en fara både för sig själva och andra utan.
En bekant hade på eget bevåg slutat med sin medicin eftersom hon gått upp så mycket i vikt. tyvärr en vanlig biverkning av psykofarmaka. En tid senare får hon för sig att en yxmördare jagar henne. I skräck flyr hon in på en buss utan att kolla upp vart bussen går. Väl framme i en stad ca 10 mil från hemmet är ho så förvirrad att hon inte kommer ihåg vad hon heter eller vart hon bor. Hon uppfattas som berusad och lobas trots att hon var spik nykter. När hon inte nyktrat till på föreskriven tid fattar polisen att hon är sjuk och kör henne till psykakuten.
Med sina mediciner klarar hon ett normalt liv med egen lägenhet och behöver endast stöd av en kontaktperson ett par timmar i veckan. Utan sin medicin skulle hon förmodligen behöva vara inläst på en sluten avdelning för at titne skada sig själv eller andra.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 06 mars 2008, 08:31:56 AM
Ja många personer med allvarliga psykiska sjukdomar blir förvirrade och eller agressiva om medicineringen avbryts eller feldoseras, men varför har medicineringen en gång satts in jo för att häva dessa tillstånd eller hur. Långt i från alla som drabbas av olika typer av allvarliga psykossjukdomar har fått sina psykoser pga drogmissbruk, men däremot är det många personer som inte får hjälp av läkare att sätta in medicinering på rätt doser som på egen hand börjar att exprimentera med droger och däremt tappar kontrollen över doseringen och fastnar i ett missbruk.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 06 mars 2008, 12:39:36 PM
Varför ifrågasätts så ofta medicinering på patienter som har problem med att deras hjärnor arbetar i obalans medan ingen ifrågasätter medicinsk behandling för patienter med rytmrubbningar i hjärtat.
Jag tror nog båda patientgrupperna skulle vara hjälpta av en annan typ av samhälle med minskad stress och press på individerna, men i väntan på det och tyvärr verkar vi ju ha ett samhälle som går åt helt motsatt håll så får vi nog leva med medicinerna i båda fall.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 08 mars 2008, 22:48:40 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Här ytterligare en länk som speglar psykiatrins pillierlangare och ett förvirrat samhälle

http://karlstad.expressen.se/nyheter/1.1074687/sara-jag-vill-veta-hur-min-pappa-dog


Jag är nyfiken på vad du jobbar med. Du verkar rätt insatt i ämnet, men är du verksam inom det, eller bara intresserad?
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 09 mars 2008, 13:06:58 PM
Citat från: "coffeebreak"
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Här ytterligare en länk som speglar psykiatrins pillierlangare och ett förvirrat samhälle

http://karlstad.expressen.se/nyheter/1.1074687/sara-jag-vill-veta-hur-min-pappa-dog


Jag är nyfiken på vad du jobbar med. Du verkar rätt insatt i ämnet, men är du verksam inom det, eller bara intresserad?


Vet du vad begreppet "social kompetens" omfattar ? På ett annat ställe skrev du att man kunde läsa sig till allt vad man behövde.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 12 mars 2008, 11:12:17 AM
Citat från: "Avos"


Vet du vad begreppet "social kompetens" omfattar ? På ett annat ställe skrev du att man kunde läsa sig till allt vad man behövde.


Nej, det har jag aldrig skrivit... Var snäll och sluta hitta på en massa. Om du ska kritisera mig, så kritisera det jag har skrivit. Inte något du tror att jag har skrivit.  En del av social kompetens innebär att man intresserar sig för andra människor i annat syfte än att kritisera. Ett exempel på detta är när jag skrev att jag tyckte att "partybrud" var ett förträffligt nick, något som du tolkade som att jag var elak mot henne.

Suck...  

Att ha någon form av social kompetens innebär också att rent praktiskt göra något åt sin situation istället för att bara sitta på ett internetbaserat forum och gnälla om att alla inom socialtjänsten är dumma...
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 12 mars 2008, 12:48:46 PM
Citat från: "coffeebreak"
Citat från: "Avos"


Vet du vad begreppet "social kompetens" omfattar ? På ett annat ställe skrev du att man kunde läsa sig till allt vad man behövde.


Nej, det har jag aldrig skrivit... Var snäll och sluta hitta på en massa. Om du ska kritisera mig, så kritisera det jag har skrivit. Inte något du tror att jag har skrivit.  En del av social kompetens innebär att man intresserar sig för andra människor i annat syfte än att kritisera. Ett exempel på detta är när jag skrev att jag tyckte att "partybrud" var ett förträffligt nick, något som du tolkade som att jag var elak mot henne.

Suck...  

Att ha någon form av social kompetens innebär också att rent praktiskt göra något åt sin situation istället för att bara sitta på ett internetbaserat forum och gnälla om att alla inom socialtjänsten är dumma...


Du har skrivit att du kan läsa dig till praktisk kunskap. När man läser mellan raderna i dina texter så ser man en stor och totalt okunnig människoföraktare. Du är verkligen mycket olämplig till att arbeta inom psykiatrin, det ser man på din sista kommentar i synnerhet.En liten gnutta social kompetens kan utläsa vem som skriver sådant.  Men det förvånar nog ingen att folk som du idag dyker upp inom den havererade psykiatrin, som lämnat de uppgifter den utgett sig ha skapats för.

http://psykologi.egetforum.se/blog/
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 13 mars 2008, 08:54:37 AM
Citat från: "Avos"

Du har skrivit att du kan läsa dig till praktisk kunskap. När man läser mellan raderna i dina texter så ser man en stor och totalt okunnig människoföraktare. Du är verkligen mycket olämplig till att arbeta inom psykiatrin, det ser man på din sista kommentar i synnerhet.En liten gnutta social kompetens kan utläsa vem som skriver sådant.  Men det förvånar nog ingen att folk som du idag dyker upp inom den havererade psykiatrin, som lämnat de uppgifter den utgett sig ha skapats för.

http://psykologi.egetforum.se/blog/


Oj oj oj... du är verkligen en bitter människa på alla plan.

Du är verkligen en mästare på att som du kallar det "läsa mellan raderna" och dra egna slutsatser med det som grund. Vilka sista kommentarer menar du, och vad vet du om mitt arbete i psykiatrin? Jag har då och då jobbat extra inom psykiatrin, men jag har aldrig sagt att det fungerar felfritt. Jag tror du ser det som att jag försvarar psykiatrin i sverige, men det är långt ifrån sant. Det enda jag har sagt är att psykiatrin i grunden är till för att hjälpa, inte stjälpa som du verkar ha fått för dig. Återigen, du baserar din "fakta" på något du läst på ett rätt sunkigt internetforum.

Jag tycker inte att psykiatrin fungerar felfritt. Det finns saker som måste ändras och anpassas mer, men du verkar tycka att vi ska lägga ner hela vårdapparaten och basera all hjälp till behövande människor på "sunt förnuft". Sunt förnuft från vems synsätt? Statsministerns? Ditt? Mitt? Uppenbarligen har vi inte riktigt samma uppfattning i vad sunt förnuft innebär, så vad är din lösning på det problemet?

Jag är som sagt inte legitimerad än, och sannolikheten är rätt liten att jag sedan hamnar inom psykiatrin eftersom det inte intresserar mig nämnvärt.

Jag läser dock en utbildning som syftar till att förstå hur människor fungerar. Vi har en hel del praktiska moment just för att få den mänskliga kontakten, och INTE basera det vi praktiserar på det du anklagar mig för. Alltså, jag anser INTE att man kan lära sig att behandla eller bemöta människor genom att bara läsa en bok. Det är väl klart som fan att det måste tillämpas praktiskt. Jag trodde att du hade en förmåga till någon form av abstrakt tänkande, men uppenbarligen hade jag fel... Jag ber om ursäkt för min otydlighet, i fortsättningen ska jag skriva inlägg som ligger lite mer på din nivå så att du slipper sitta och bli arg för att du missförstår det jag skriver.

Det som fascinerar mig med dig är att du dömde mig redan efter mitt första inlägg. Jag frågade var gränsen gick för att ett barn skulle bli omhändertaget. Istället för att ge mig ett konkret svar började du förolämpa mig och blev ännu mer aggressiv när jag berättade vad jag studerar. Varför är det så? Anser du dig så sviken av samhället att du inte kan få bukt med din bitterhet? Gör du något åt din situation rent konkret, eller spenderar du hela din vakna tid på att diskutera här med likasinnade om att alla inom socialtjänsten är dumma, och att hela psykiatriapparaten bör skrotas? Vad tror du att det kommer att leda till? En bättre värld?

Du har aldrig berättat för mig hur du vill att det ska vara, bara vad som är dåligt med hur det är nu. Förklara! Hur ska vi göra för att hela systemet ska passa just DIG??

Tyvärr kommer du aldrig se någon förändring. Jag tror att om jag skiter i att logga in nu på, låt säga 10 år, och sedan loggar in igen så kommer du fortfarande att sitta här, 10 år äldre, lite gråare, och fortfarande gnälla om samma saker. Alla andra är dumma, ingen som förstår och det är bara du som har rätt.

Har du tänkt på att alla inte har samma uppfattning som du? Jag har t.ex. patienter som tycker att jag gör ett bra jobb. Hur förklarar du det? Att dom är förvirrade, eller kanske att dom ljuger?

Slopa nu det där barnsliga dravlet om att jag skulle vara en dålig människokännare och annat trams. Argumentera som en vuxen människa eller börja jobba på en konkret förändring! Jag förstår att människor i din omgivning inte bemöter dig speciellt trevligt om du beter dig som du gör mot mig!
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 13 mars 2008, 10:56:39 AM
Det är sällan, faktiskt aldrig, jag avstått från att citera en person när jag besvarar inlägg. Men mig veterligen har det bara hänt två gånger,sedan jag började på internet 1992. Båda inläggen kommer från dig.

Det låter ju uppmuntrande att du säger att du inte tänkt arbeta med psykiatrin. Börsmäklare kanske passar ?

Varför jag tycker som jag gör ?

Det har du ju redan svarat på. Du har ett skal runt omkring dig som dina svar studsar tillbaka mot.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 13 mars 2008, 11:43:35 AM
Jag anser att psykiatrin bör läggas ned, liksom  socialförvaltningen. Med psykiatrin menar jag psykologin, då själva psykiatrin har  vetenskaplig grund.Psykologin är inte en vetenskap med falsifierbara begrepp anser jag.

Att den har den ställning den har är som myndigheterna hjälpmedel att få insyn i sovrum och barnkammare. Det är direkt farligt att tala med en psykolog för barn och familjer, då information lämnas ut av vilket slag den än vara må till socialförvaltningens myndighetsbrottslingar.

Den nyttiga delen i psykologin är det socialt kompetenta samtalet.Hur ska sådana personer kunna föra ett sådant samtal med de som varit mångårigt arbetslösa, eller råkat ut för kriser ?

Jag väntar mig inte ens att de kan förstå den frågeställningen,då de alltför många gånger suttit halvsovande med en klient och lyssnat på sådant som för dem verkar vara misslyckade individers tillvaro.

Vanligen säger de att de hjälper endast de som kan diagnosticeras som psykiskt sjuka, inte de som lider under problem i sin miljö. Det blir förstås att bryta mot läkareden då.. Å andra sidan kan den som inte har en del av sin medmänniska inom sig, förstå sin medmänniska. De kan bara vara en belastning i samtalet, då klienten måste vara brobyggare, och resultatet av detta blir inget alls: en ren börda.

Du är väl en av de som har minst föreställningsförmåga, då du å ena sidan vet att jag har sjukpension, å andra sidan tror att jag skaffat mig insikt om ämnet genom diskussioner på internet.

Det finns ett glapp mellan dina ord och tankar, teorier från böcker verkar vara de enda sammanhangen du ser. Verkligheten finns runt omkring dig, men du hittar den inte.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 13 mars 2008, 12:57:05 PM
Citat från: "Avos"
Jag anser att psykiatrin bör läggas ned, liksom  socialförvaltningen. Med psykiatrin menar jag psykologin, då själva psykiatrin har  vetenskaplig grund.Psykologin är inte en vetenskap med falsifierbara begrepp anser jag.


Men vänta nu... Inom psykiatrin arbetar det framför allt två grupper, läkare och psykologer. Din lösning på problemet är alltså att ge tabletter till alla som mår dåligt, men inte terapi? Forskare som representerar dessa olika professioner är inte ofta sams, men en av de saker de är rörande överens om är att en kombination av läkemedel och psykoterapi ger bäst resultat. Eller har du andra revolutionerande rön som visar nåt annat?

Kan du beskriva vad du menar med psykiatri? Den psykiatri du pratar om som har en "vetenskaplig grund" handlar om neuropsykologi, något som även psykologer sysslar en hel del med. Vad är det mer för psykiatri som har en vetenskaplig grund? Vilka metoder syftar du på?

Citat från: "Avos"

Att den har den ställning den har är som myndigheterna hjälpmedel att få insyn i sovrum och barnkammare. Det är direkt farligt att tala med en psykolog för barn och familjer, då information lämnas ut av vilket slag den än vara må till socialförvaltningens myndighetsbrottslingar.


Ok, bra. Vi kör på din linje. Vi ignorerar t.ex. sexualbrottslingar som traumatiserar sina barn genom övergrepp. Bra lösning... Psykologer har anmälningsskyldighet när han eller hon får reda på något som gör att barnet far illa. Du får det att låta som att socialtjänsten har full tillgång till journaler och sekretessbelagt information. Det är helt fel.

Jag förstår inte riktigt var du drar gränsen för vilken psykologi som är ok och inte? All psykologi ska ju uppenbarligen inte bort som du skriver här nere.

Citat från: "Avos"

Den nyttiga delen i psykologin är det socialt kompetenta samtalet.Hur ska sådana personer kunna föra ett sådant samtal med de som varit mångårigt arbetslösa, eller råkat ut för kriser ?


ok, det är ju det jag menar med psykologi. Vilken psykologi vill du har bort från psykiatrin? Det "socialt kompetenta samtalet"? Vad menar du med det? Återigen, sunt förnuft?

Citat från: "Avos"


Jag väntar mig inte ens att de kan förstå den frågeställningen,då de alltför många gånger suttit halvsovande med en klient och lyssnat på sådant som för dem verkar vara misslyckade individers tillvaro.


Där ger du ett bra exempel på en riktigt usel psykolog som inte ska ha kontakt med patienter! Vad har du att säga om de andra som faktiskt gör ett bra arbete och hjälper folk att må bättre? Jag tar inte "alla psykologer är likadana" som ett godtagbart svar. Inte ens du tror att det är så...

Citat från: "Avos"


Vanligen säger de att de hjälper endast de som kan diagnosticeras som psykiskt sjuka, inte de som lider under problem i sin miljö. Det blir förstås att bryta mot läkareden då..


Psykologer går inte under någon läkared. Läkare är ju de du menar har "vetenskaplig grund" för det de håller på med. Kan de alltså också göra fel? För det är väl läkare du menar med "psykiatri"? Psykologer håller ju enligt dig på med en massa trams som inte har någon vetenskaplig grund.

Citat från: "Avos"


Å andra sidan kan den som inte har en del av sin medmänniska inom sig, förstå sin medmänniska. De kan bara vara en belastning i samtalet, då klienten måste vara brobyggare, och resultatet av detta blir inget alls: en ren börda.Ok, jag vet inte riktigt hur det ser ut i din värld, men i min värld så handlar ett behandlande samtal om att underlätta för en människa som har det svårt. Det är precis vad psykologer får utbildning i, och vad en klient uppsöker en psykolog för att få hjälp med. Och vet du? Det funkar! Vet du något om psykoterapi? Har du satt dig in i ämnet alls?

Citat från: "Avos"


Du är väl en av de som har minst föreställningsförmåga, då du å ena sidan vet att jag har sjukpension, å andra sidan tror att jag skaffat mig insikt om ämnet genom diskussioner på internet.

Det finns ett glapp mellan dina ord och tankar, teorier från böcker verkar vara de enda sammanhangen du ser. Verkligheten finns runt omkring dig, men du hittar den inte.


Ja, det var en ren provokation från min sida. Ber om ursäkt för detta. Du verkar ha snöat in lite på det där med min teoretiska grund. Det finns forskning som indikerar en massa olika saker inom psykologin. Det är en förenklad verklighet, det är jag mycket väl medveten om. Dock tycker jag att det är bättre att använda sig av dessa indikationer än inga indikationer alls.

Det du ovan kallar för psykologi kallar jag för angivande, och det är inget jag sysslar med. Jag fyller funktionen att hjälpa de som vill ha hjälp. En viktig funktion inom psykiatrin är uppdragsgivaren, alltså patienten. Det är en policy inom psykiatrin att man inte ger sig in i ett fall utan att ett uppdrag ligger till grund. Detta uppdrag måste ges av vårdtagaren. Det innebär i sin tur att de fall du pratar om är ovanliga, inte icke-existerande, men ovanliga inom psykiatrin. Psykologer har en skyldighet att anmäla information om att ett barn far illa till socialtjänsten. Vad som sedan händer där har psykiatrin inget med att göra. Fel? Det tycker jag med, men du kan inte beskylla psykiatrin för att dina hatobjekt på socialen gör fel eftersom det är två instanser som till större delen är oberoende av varandra.

Det viktigaste är naturligtvis att se till en patients behov och utgå från det i en behandling. Har man inte den grunden så kan man, som du säger, lika gärna bli börsmäklare. :) Du har inte inhämtat din kunskap från det här forumet (tack och lov för det), men du verkar vara mer inne på att störta ett, enligt många välfungerande, system. Det vore trevligt med lite alternativ.

Hur ser drömsystemet a´la Avos ut? Har du några alternativ? Det här är mitt försök att få ut något konstruktivt av det hela. Tänker du möta mig någonstans, eller komma med något i stil med "du grabben, vi är så satans olika så det kommer aldrig att gå..."
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 13 mars 2008, 13:05:42 PM
Citat från: "Avos"
Det är sällan, faktiskt aldrig, jag avstått från att citera en person när jag besvarar inlägg. Men mig veterligen har det bara hänt två gånger,sedan jag började på internet 1992. Båda inläggen kommer från dig.


Jaha? Ska jag köpa en tårta?

Citat från: "Avos"

Det låter ju uppmuntrande att du säger att du inte tänkt arbeta med psykiatrin. Börsmäklare kanske passar ?


Suck... alltid dessa påhopp när du inte kommer på vad du ska skriva.

Citat från: "Avos"


Varför jag tycker som jag gör ?

Det har du ju redan svarat på. Du har ett skal runt omkring dig som dina svar studsar tillbaka mot.


Du har svarat med din subjektiva upplevelse av sociala myndigheter. Du har generaliserat allt till ditt fall och slängt hela psykiatrin i papperskorgen eftersom du av någon anledning tror att psykiatrin och sociala myndigheter är samma sak...

En mer samhällsanalytisk förklaring kanske skulle vara nåt. Varför tror du att det har blivit som det har blivit? Uppenbarligen tycker du ju att det inte fungerar, men om vi bortser från ditt fall, vad tror du?

Finns det människor som, gud förbjude, är nöjda med psykiatrin i Sverige? Varför är dom det om inte du är det?
Titel: Vem är nöjd med psykiatrin i Sverige?
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 13 mars 2008, 14:09:17 PM
Psykologiprofessor Lennart Sjöberg har skrivit två viktiga artiklar om psykologernas inträde i domstolsprocessen. Dessa är "Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten (http://www.nkmr.org/bedomningars_ofullkomligheter_en_fara_for_rattssakerheten.htm)" och "Mot bättre vetande (http://www.dynam-it.com/forpsyk/pdf/motbv.pdf)"

I ett debattinlägg om LVU i Arbetet Nyheterna i början av 1990-talet, Envis förälder riskerar sitt barn (http://www.nkmr.org/artikel_envis_foralder_riskerar_sitt_barn_av_lennart_sjoberg.htm), riktade han stark kritik mot psykologer och psykiater och anförde att psykiatrin inte kan ställa diagnoser eller göra säkra prognoser.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 13 mars 2008, 14:33:07 PM
Citat från: "Avos"
Det är sällan, faktiskt aldrig, jag avstått från att citera en person när jag besvarar inlägg. Men mig veterligen har det bara hänt två gånger,sedan jag började på internet 1992. Båda inläggen kommer från dig.


Citera
Jaha? Ska jag köpa en tårta?

'
Onödigt med tårtor.Men du kan ju alltid gå den långa vägen. Öva dig inledningsvis på psykiatriska bedömningar av skrivmaskiner.

Citat från: "Avos"

Det låter ju uppmuntrande att du säger att du inte tänkt arbeta med psykiatrin. Börsmäklare kanske passar ?


Citera
Suck... alltid dessa påhopp när du inte kommer på vad du ska skriva.


Jag tycker att jag börjar lyckas riktigt  bra nu. Din arrogans studsar tillbaka . Du är ingalunda den du trodde att du var när du landade här, och med en teaterviskning förklarade att du läst psykiatri...
Citat från: "Avos"


Citera
Varför jag tycker som jag gör ?

Det har du ju redan svarat på. Du har ett skal runt omkring dig som dina svar studsar tillbaka mot.


Citera
Du har svarat med din subjektiva upplevelse av sociala myndigheter. Du har generaliserat allt till ditt fall och slängt hela psykiatrin i papperskorgen eftersom du av någon anledning tror att psykiatrin och sociala myndigheter är samma sak...

En mer samhällsanalytisk förklaring kanske skulle vara nåt. Varför tror du att det har blivit som det har blivit? Uppenbarligen tycker du ju att det inte fungerar, men om vi bortser från ditt fall, vad tror du?

Finns det människor som, gud förbjude, är nöjda med psykiatrin i Sverige? Varför är dom det om inte du är det?


Du berättar inte om dem själv, så de är väl inte så många. Förutom din talan i egen sak, vilken inte har så stor genomslagskraft.

 Jag har ju mitt internetarkiv i signoffraden,  hela nkmrs forum är full av mina texter förövrigt där jag berättar vad jag har varit med om. Men har du verkligen "inget sett". ?Nkmrs forum är ju arkiv, och du säger att du verkligen inte funnit något av intresse där, som motsäger socialförvaltningarna och psykiatrins version ?
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 13 mars 2008, 15:23:46 PM
Citat från: "Avos"
Jag anser att psykiatrin bör läggas ned, liksom  socialförvaltningen. Med psykiatrin menar jag psykologin, då själva psykiatrin har  vetenskaplig grund.Psykologin är inte en vetenskap med falsifierbara begrepp anser jag.


Citera
Men vänta nu... Inom psykiatrin arbetar det framför allt två grupper, läkare och psykologer. Din lösning på problemet är alltså att ge tabletter till alla som mår dåligt, men inte terapi? Forskare som representerar dessa olika professioner är inte ofta sams, men en av de saker de är rörande överens om är att en kombination av läkemedel och psykoterapi ger bäst resultat. Eller har du andra revolutionerande rön som visar nåt annat?Psykiatrin är "hårdvaran" i detta, medicin, och symptom etc. Den har fast mark under fötterna, till skillnad från psykologin som bygger på spekulation. Jag anser att det som idag sköts av psykologin bör skötas av lekmän, som kan bjuda på sig själva. Bäst vore om  exempelvis organisationer tog över detta, exvis kristna organisationer, med utbildat folk. Idag finns st lucas stiftelsen, och en del annat i den vägen. Skulle alltså vilja att psykiatrin frigjordes från Storebror, och att människor med humanistiskt engagemang tog över den.

Citera
Kan du beskriva vad du menar med psykiatri? Den psykiatri du pratar om som har en "vetenskaplig grund" handlar om neuropsykologi, något som även psykologer sysslar en hel del med. Vad är det mer för psykiatri som har en vetenskaplig grund? Vilka metoder syftar du på?


De metoder som liknar att spå i en gryta med kokta hönsfötter exempelvis kognitiv terapi.

Citat från: "Avos"

Att den har den ställning den har är som myndigheterna hjälpmedel att få insyn i sovrum och barnkammare. Det är direkt farligt att tala med en psykolog för barn och familjer, då information lämnas ut av vilket slag den än vara må till socialförvaltningens myndighetsbrottslingar.


Citera
Ok, bra. Vi kör på din linje. Vi ignorerar t.ex. sexualbrottslingar som traumatiserar sina barn genom övergrepp. Bra lösning... Psykologer har anmälningsskyldighet när han eller hon får reda på något som gör att barnet far illa. Du får det att låta som att socialtjänsten har full tillgång till journaler och sekretessbelagt information. Det är helt fel.


Fint, när du berättar om "min linje".. Satkärringförvaltningen har rätt att beställa vilka utredningar som helst, som de använder till att göra påhittade utredningar om barn som far illa. Jag och alla andra som genomgått LVU och klarat oss, vågar därför aldrig låta våra barn, eller vår familj gå till psykiatrin hur små saker det än handlar om, eftersom allt material lämnas ut, även hur gammalt det än är.

Citera
Jag förstår inte riktigt var du drar gränsen för vilken psykologi som är ok och inte? All psykologi ska ju uppenbarligen inte bort som du skriver här nere.


Tunga psykopater är ju ändå föremål för psykiatrin, psykologin inriktar ju sig på de frivilliga samtalen.

Citat från: "Avos"

Den nyttiga delen i psykologin är det socialt kompetenta samtalet.Hur ska sådana personer kunna föra ett sådant samtal med de som varit mångårigt arbetslösa, eller råkat ut för kriser ?


Citera
ok, det är ju det jag menar med psykologi. Vilken psykologi vill du har bort från psykiatrin? Det "socialt kompetenta samtalet"? Vad menar du med det? Återigen, sunt förnuft?


 Jag vill att alla delar av psykologin avlägsnas från Storebrors händer, och möjligen kan en del av detta bli användbart igen om det tillämpas av socialt kompetenta personer. En högskola har naturligtvis inte inträdeskraven att man ska vara socialt kompetent för att få gå en sådan utbildning, men St Lucastiftelsen har det indirekt.

Citat från: "Avos"

Jag väntar mig inte ens att de kan förstå den frågeställningen,då de alltför många gånger suttit halvsovande med en klient och lyssnat på sådant som för dem verkar vara misslyckade individers tillvaro.


Citera
Där ger du ett bra exempel på en riktigt usel psykolog som inte ska ha kontakt med patienter! Vad har du att säga om de andra som faktiskt gör ett bra arbete och hjälper folk att må bättre? Jag tar inte "alla psykologer är likadana" som ett godtagbart svar. Inte ens du tror att det är så...


Har aldrig mig veterligen sett något annat än den sorten. Inga andra jag känner heller. De som verkligen blivit söndervårdade, brukar varna folk för dem. Jag har inte av någon, hört något positivt om psykologin.  Problemet är att psykiatrins kris inte nått dig verkar det som.

Citat från: "Avos"

Vanligen säger de att de hjälper endast de som kan diagnosticeras som psykiskt sjuka, inte de som lider under problem i sin miljö. Det blir förstås att bryta mot läkareden då..


Citera
Psykologer går inte under någon läkared. Läkare är ju de du menar har "vetenskaplig grund" för det de håller på med. Kan de alltså också göra fel? För det är väl läkare du menar med "psykiatri"? Psykologer håller ju enligt dig på med en massa trams som inte har någon vetenskaplig grund.


 Suck.. mattflyktare där.. Jag menar att läkaren är alltid ansvarig, och HAN kommer ju att bryta mot den eden. Men om du tycker det är okey att någon annan som INTE personligen svurit eden att aldrig ta beslut som skadar patientens hälsa, ändå gör så, så säg gärna om det är detta du menar ..

Citat från: "Avos"

Å andra sidan kan den som inte har en del av sin medmänniska inom sig, förstå sin medmänniska. De kan bara vara en belastning i samtalet, då klienten måste vara brobyggare, och resultatet av detta blir inget alls: en ren börda.


Citera
Ok, jag vet inte riktigt hur det ser ut i din värld, men i min värld så handlar ett behandlande samtal om att underlätta för en människa som har det svårt. Det är precis vad psykologer får utbildning i, och vad en klient uppsöker en psykolog för att få hjälp med. Och vet du? Det funkar! Vet du något om psykoterapi? Har du satt dig in i ämnet alls?

 
Nu börjar du om med arrogant bullshit igen. Känner ingen människa som  menat att de haft någon nytta av psykologin. Förövrigt så ges inte terapier till vanliga dödliga, då de kostar 1500kr timmen. Därför vore det bättre att skiten lämpades ut, och togs över av socialt kompetenta människor. Jag tror inte att en räknehjärna från en högskola utrustad med valfri behandlingsfilosofi kommer att uträtta någonting. Jag var förresten på lågbudgethypnos, fem gånger a 600 kr. En flaska Kangaroo australiskt rödvin a 45 kr fungerar bättre om den inte intas så ofta att man stannar kvar i Nirvana

Citat från: "Avos"

Du är väl en av de som har minst föreställningsförmåga, då du å ena sidan vet att jag har sjukpension, å andra sidan tror att jag skaffat mig insikt om ämnet genom diskussioner på internet.

Det finns ett glapp mellan dina ord och tankar, teorier från böcker verkar vara de enda sammanhangen du ser. Verkligheten finns runt omkring dig, men du hittar den inte.


Citera
Ja, det var en ren provokation från min sida. Ber om ursäkt för detta. Du verkar ha snöat in lite på det där med min teoretiska grund. Det finns forskning som indikerar en massa olika saker inom psykologin. Det är en förenklad verklighet, det är jag mycket väl medveten om. Dock tycker jag att det är bättre att använda sig av dessa indikationer än inga indikationer alls.


Jag anser alla dessa "modeller" är mumbo-jumbo. Jag har kronisk spänningsvärk i axlar och hals sedan 35 år. När jag åker till mina kompisar i Uppsala, så försvinner den, inom loppet av en halvtimme, av att jag bara sitter hos dem.

Om jag gick på dyra terapier, så skulle de inte åstadkomma ett skit, men de kommer ändå inte att ödsla en krona på mig. Jag har högskoleutbildning, och lever på pension. Lever i ett hus utan vatten , ström och avlopp och fixar allt själv. Jag är den som håller uppe andra.
 När jag fick sjukpension första gången 1994, med diagnosen "primärt inte sjuk, orsaken är politisk svartlistning" ( troligen ensammen i sverige om en sådan diagnos), så har inte en spänn ödslats på att jag ska bli frisk, då StoreBror inte behöver ha mig frisk.

Problemet löses så att Storebror ska ta bort tassarna från såväl våra sovrum som barnkammare, som insynen i de privata andliga samtalen.


Citera
Det du ovan kallar för psykologi kallar jag för angivande, och det är inget jag sysslar med. Jag fyller funktionen att hjälpa de som vill ha hjälp. En viktig funktion inom psykiatrin är uppdragsgivaren, alltså patienten. Det är en policy inom psykiatrin att man inte ger sig in i ett fall utan att ett uppdrag ligger till grund. Detta uppdrag måste ges av vårdtagaren. Det innebär i sin tur att de fall du pratar om är ovanliga, inte icke-existerande, men ovanliga inom psykiatrin. Psykologer har en skyldighet att anmäla information om att ett barn far illa till socialtjänsten. Vad som sedan händer där har psykiatrin inget med att göra. Fel? Det tycker jag med, men du kan inte beskylla psykiatrin för att dina hatobjekt på socialen gör fel eftersom det är två instanser som till större delen är oberoende av varandra.


 Psykiatrin är redan såld. Sociala beställer vilka journaler de vill därifrån. Det handlar alltså inte om aktivt angivande främst från psykiatrin, men jag har hört mycket även om sådant,problemet är mer att sociala har raka rör in i psykiatrin.De ringer även till terapiledare och psykologer och beställer de intyg de behöver. Integriteten saknas fullständigt.Anmäla är meningslöst.

Citera
Det viktigaste är naturligtvis att se till en patients behov och utgå från det i en behandling. Har man inte den grunden så kan man, som du säger, lika gärna bli börsmäklare. :) Du har inte inhämtat din kunskap från det här forumet (tack och lov för det), men du verkar vara mer inne på att störta ett, enligt många välfungerande, system. Det vore trevligt med lite alternativ.


Jo det vore trevligt med alternativ. Ett trevligt alternativ jag länge har velat skjuta fram, är hängning av grova myndighetsbrottslingar. Tills vidare så fortsätter den för de anställda osynliga krisen inom socialförvaltningarna och psykiatrin. Skulle vilja överläkaren som var ansvarig för de falska intygsskrivningarna  här provhängdes av myndigheterna. Naturligtvis inte en allvarlig hängning. Jag skulle nog skratta om jag fick se  den.

Citera
Hur ser drömsystemet a´la Avos ut? Har du några alternativ? Det här är mitt försök att få ut något konstruktivt av det hela. Tänker du möta mig någonstans, eller komma med något i stil med "du grabben, vi är så satans olika så det kommer aldrig att gå..."


Jag tror att en snabb förbättring av hälsoläget hos psykopaterna inom socialförvaltning och psykiatrin skulle ske om  verkligt kännbara straff utverkades, och denna plåga lyftes från våra axlar. Just nu måste jag hämta frugan, så mer skriver jag inte nu. Jag har ju svarat det där om st lucas iofs, så det kanske räcker.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 15 mars 2008, 10:09:33 AM
Citat från: "Avos"

Psykiatrin är "hårdvaran" i detta, medicin, och symptom etc. Den har fast mark under fötterna, till skillnad från psykologin som bygger på spekulation.


Det stämmer inte riktigt. All medicin, alla symptom etc. ligger på en neuropsykologisk grund. Alltså, det som kopplar samma psykologin och psykiatrin är strävan efter psykiskt välmående. Det måste ju liksom hända något när du ger någon ett piller, och vad man då är ute efter är en psykologisk effekt, något som grundar sig i patientens tankar och känslor. Det är just det som ger bättre resultat om det kombineras med psykoterapi. Det du menar är socialens arbete, och har inget med psykologi att göra.

Citat från: "Avos"

Jag anser att det som idag sköts av psykologin bör skötas av lekmän, som kan bjuda på sig själva. Bäst vore om  exempelvis organisationer tog över detta, exvis kristna organisationer, med utbildat folk.

Idag finns st lucas stiftelsen, och en del annat i den vägen. Skulle alltså vilja att psykiatrin frigjordes från Storebror, och att människor med humanistiskt engagemang tog över den.


Jaså, du är en sån (om du får generalisera, så får jag det också…)... Lukasstiftelsen är som vilket psykoterapinstitut som helst förutom att dom har något som till och med jag tycker är flummigt. Om du tycker att psykologin inte har någon evidens, vad tycker du då om själavård? Det är alltså inte alla psykologer som du sågar ner i skiten? De anställda legitimerade psykologer på lukasstiftelsen är alltså ok? Det är ju folk med exakt samma utbildning som jag har i grunden.

Du säger att jag inte har någon känsla för människokännande, alltså måste jag ju enligt din subjektiva uppfattning vara en av de psykologer som inte kan behandla människor. Men om jag skiter i psykiatrin och får ett jobb på Lukasstiftelsen då? Förvandlas jag då till en människa med ”humanistiskt engagemang”?

Citat från: "Avos"

De metoder som liknar att spå i en gryta med kokta hönsfötter exempelvis kognitiv terapi.


DÄR kan du börja snacka om symptombehandling om det nu är det du vill ha! Jag har jobbat med KBT vid ett flertal tillfällen, och det borde passa dig i smaken om du vill ha något mer konkret än teorier om anknytning och drifter… Är det något som går att likna vid att "spå i en gryta med kokta hönsfötter" så måste det väl vara "själavård"...

Citat från: "Avos"

Att den har den ställning den har är som myndigheterna hjälpmedel att få insyn i sovrum och barnkammare. Det är direkt farligt att tala med en psykolog för barn och familjer, då information lämnas ut av vilket slag den än vara må till socialförvaltningens myndighetsbrottslingar.


Tror du på det där själv? Tror du på riktigt att psykologer inom psykiatrin lämnar ut information, av vilket slag den än må vara, till socialförvaltningen? Förstå hur mycket jobb det skulle bli för socialen att sortera all värdelös information från BUP. Du kan inte mena allvar...

Citat från: "Avos"


Jag anser alla dessa "modeller" är mumbo-jumbo. Jag har kronisk spänningsvärk i axlar och hals sedan 35 år. När jag åker till mina kompisar i Uppsala, så försvinner den, inom loppet av en halvtimme, av att jag bara sitter hos dem.

Om jag gick på dyra terapier, så skulle de inte åstadkomma ett skit, men de kommer ändå inte att ödsla en krona på mig. Jag har högskoleutbildning, och lever på pension. Lever i ett hus utan vatten , ström och avlopp och fixar allt själv. Jag är den som håller uppe andra.
 När jag fick sjukpension första gången 1994, med diagnosen "primärt inte sjuk, orsaken är politisk svartlistning" ( troligen ensammen i sverige om en sådan diagnos), så har inte en spänn ödslats på att jag ska bli frisk, då StoreBror inte behöver ha mig frisk.


Nu blir det lite frågor igen.

Ok, så hur vill du förklara att din smärta försvinner när du är hos dina kompisar i Uppsala? Själavård? Kan det kanske handla om gammal hederlig psykologi?

Eller just det, mumbo jumbo var det ja... :)

Har du prövat dessa dyra terapier du pratar om eller är det ännu ett antagande du har gjort utifrån att du helt enkelt bestämmer dig för att det är så… Det verkar vara en strategi som fungerar för dig.

Vad är det för högskoleutbildning du har, och vad har du gjort av kunskaperna du har fått från den?

Citat från: "Avos"

Problemet löses så att Storebror ska ta bort tassarna från såväl våra sovrum som barnkammare, som insynen i de privata andliga samtalen.
 


Och med andliga samtal menar du? Existentiell psykologi a´la Van Deursen? Du borde läsa hennes böcker! Det ligger nära det du tycker är vettigt!

Glömde, du gillar ju inte böcker… du är ju mer av en människokännare… :)

Citat från: "Avos"

Psykiatrin är redan såld. Sociala beställer vilka journaler de vill därifrån. Det handlar alltså inte om aktivt angivande främst från psykiatrin, men jag har hört mycket även om sådant,problemet är mer att sociala har raka rör in i psykiatrin.De ringer även till terapiledare och psykologer och beställer de intyg de behöver. Integriteten saknas fullständigt.Anmäla är meningslöst.


Men det där stämmer ju inte. Du har helt fel. Jag har ju jobbat i organisationen. Jag hade verkligen gett dig rätt om det hade varit överensstämmande med verkligheten, men det är det inte. Om det kommer en begäran om en journal så måste en överordnad på BUP godkänna det. Jag vet inte hur du har fått för dig att socialen har öppen tillgång till journalsystemet inom psykiatrin. Det stämmer inte…

Citat från: "Avos"

Jo det vore trevligt med alternativ. Ett trevligt alternativ jag länge har velat skjuta fram, är hängning av grova myndighetsbrottslingar. Tills vidare så fortsätter den för de anställda osynliga krisen inom socialförvaltningarna och psykiatrin. Skulle vilja överläkaren som var ansvarig för de falska intygsskrivningarna  här provhängdes av myndigheterna. Naturligtvis inte en allvarlig hängning. Jag skulle nog skratta om jag fick se  den.


Jaja, nu blir du aggressiv igen…”Ner med systemet”…. Bla bla bla…

Jag frågade inte vad du vill förstöra. Jag frågade hur du vill att det ska se ut ”i den bästa av världar”. Kom igen nu!

Citat från: "Avos"

Jag tror att en snabb förbättring av hälsoläget hos psykopaterna inom socialförvaltning och psykiatrin skulle ske om  verkligt kännbara straff utverkades, och denna plåga lyftes från våra axlar. Just nu måste jag hämta frugan, så mer skriver jag inte nu. Jag har ju svarat det där om st lucas iofs, så det kanske räcker.


Jag fattar verkligen inte hur du ger ris eller ros ibland. Det här är ingen provokation, utan en rak och ärlig fråga: Vad är det som gör en legitimerad psykolog i Lukasstiftelsen mer ”human” än en psykolog inom psykiatrin? Är det inte så att du har starka aggressioner gentemot psykiatrin som organisation? Kan det inte, även i din värld, vara så att det finns vettigt folk inom psykiatrin också (även om du inte verkar komma överens med de du har träffat)?

Samma sak med psykologin… vad gör psykologin inom Lukasstiftelsen ”bra” och psykologin inom psykiatrin ”dålig”? Det är ju samma grund, samma metoder och samma utbildning i grunden. Vad är det som gör psykologerna inom psykiatrin till inkompetenta maskiner, och de inom Lukasstiftelsen till fina människokännare? Vore intressant med en förklaring…
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 15 mars 2008, 19:05:36 PM
Du har fel coffiebreak när soc inleder en utredning kan de begära ut allt från ex bup, barnavårdcentral etc etc och tolka det godtyckligt. När jag hade soc på mig för 15 år sen väntade jag tvillingar. Det ena barnet dog i magen strax innan beräknad förlossning. Troligtvis pga att jag fick för hög adrenalinhalt i blodet pga den okännsliga behandling soctanterna utsatte mig för. Personalen på bb var mycket upprörda över hur jag behandlades, kuratorn på BB ville inte lämna ut mina journaler först men blev tvingad. När ragatorna senare till och med krävde ut obduktionsprotokollet på mitt döda barn fick dock kuratorn på BB nog och avfärda dem med ordet ska ni omhänderta ett lik.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 16 mars 2008, 12:39:02 PM
Citat från: "susanna svensson"
Du har fel coffiebreak när soc inleder en utredning kan de begära ut allt från ex bup, barnavårdcentral etc etc och tolka det godtyckligt. När jag hade soc på mig för 15 år sen väntade jag tvillingar. Det ena barnet dog i magen strax innan beräknad förlossning. Troligtvis pga att jag fick för hög adrenalinhalt i blodet pga den okännsliga behandling soctanterna utsatte mig för. Personalen på bb var mycket upprörda över hur jag behandlades, kuratorn på BB ville inte lämna ut mina journaler först men blev tvingad. När ragatorna senare till och med krävde ut obduktionsprotokollet på mitt döda barn fick dock kuratorn på BB nog och avfärda dem med ordet ska ni omhänderta ett lik.


Tolkningar är alltid godtyckliga i min mening, där håller jag med dig. Däremot kan inte soc begära ut journaler "random". Om de har ett fall med ett barn som misstänks fara illa så kan man skicka en begäran med motivering, och antingen få den godkänd eller avslagen. Man kan alltså inte bara plocka vem man vill ur vilket register man tycker passar för dagen utan misstanke. Det måste finnas en rätt bred grund för att ett barn far illa för att BUP ska lämna ut materialet. Jag håller dock med dig om att det ibland kan ske på rätt lösa grunder.

Något jag vill förtydliga (med reservation för att jag kommer att bli påhoppad av Avos) är att jag på intet sätt står på socialtjänstens sida i det här. Om din historia stämmer så är det för djävligt! Jag har själv fått ett rätt dåligt intryck av soc då jag har jobbat inom psykiatrin och jag förstår att folk känner sig utsatta. I den bästa av världar skulle vi å andra sidan inte behöva socialtjänsten, men idag ser jag tyvärr ingen annan utväg. Idén med ett skyddsnät för barn som inte har något att falla tillbaka på är bra. Tyvärr blir det emellanåt en något för kontrollerande enhet.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 16 mars 2008, 14:34:24 PM
Socialtjänsten som den fungerar i dag är alldeles för godtycklig. Det är redan krimilnellt at tmisshandla sina barn gör det även kriminellt att vanvårda dem precis som det i dag är kriminellt att vanvårda djur. Lägg sedan över den hanteringen på polisen som trots att även de har brister i sina utredningar ändå ligger skyhögt i utredningskvalitet jämfört med soc. Skapa sedan en ny myndighet som har ansvar för vården för de barn som inte kan ta hand om sina barn medan de vårdas inom kriminalvården eller blivit dömda till ex vård för sitt missbruk. Låt sedan försäkringskassan ta hand om utbetalningarna av försörjningsstöd och den vanliga vården vård för missbrukare. Kvaliteten på den vård som ges inom soc är allt för bristfällig. Fick reda på så sent som i går att en kompis till min son som varit intagen på ett av soc behandligshem lyckats rymma därifrån. Han hittas sedan död efter självmord. Grabben var 15 år.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 16 mars 2008, 15:27:44 PM
Citat från: "susanna svensson"
Socialtjänsten som den fungerar i dag är alldeles för godtycklig. Det är redan krimilnellt at tmisshandla sina barn gör det även kriminellt att vanvårda dem precis som det i dag är kriminellt att vanvårda djur. Lägg sedan över den hanteringen på polisen som trots att även de har brister i sina utredningar ändå ligger skyhögt i utredningskvalitet jämfört med soc. Skapa sedan en ny myndighet som har ansvar för vården för de barn som inte kan ta hand om sina barn medan de vårdas inom kriminalvården eller blivit dömda till ex vård för sitt missbruk. Låt sedan försäkringskassan ta hand om utbetalningarna av försörjningsstöd och den vanliga vården vård för missbrukare. Kvaliteten på den vård som ges inom soc är allt för bristfällig. Fick reda på så sent som i går att en kompis till min son som varit intagen på ett av soc behandligshem lyckats rymma därifrån. Han hittas sedan död efter självmord. Grabben var 15 år.


Det var intressant att få veta om din bakgrund. Var inte du advokat , eller missminner jag mig ? Jag tycker det verkar meningslöst att diskutera med coffebreak. Han försökte bluffa mig rakt upp i ansiktet. Han har lärt sig "Know how", men han vet inte "Know why". Olika behandligsstrategier kan inte hjälpa människor, när de som ska ge hjälpen ofta är psykopater, eller i alla fall människoföraktare.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 16 mars 2008, 16:34:38 PM
Citat från: "Avos"

Det var intressant att få veta om din bakgrund. Var inte du advokat , eller missminner jag mig ? Jag tycker det verkar meningslöst att diskutera med coffebreak. Han försökte bluffa mig rakt upp i ansiktet. Han har lärt sig "Know how", men han vet inte "Know why". Olika behandligsstrategier kan inte hjälpa människor, när de som ska ge hjälpen ofta är psykopater, eller i alla fall människoföraktare.


Ah! Äntligen är han tillbaks! :) Du har fortfarande inte svarat på mitt inlägg.

Lite simpelt att prata om mig i 3:e person kan jag tycka, men å andra sidan har jag förstått att rent spel inte riktigt är din melodi.

Anledningen till att du vill få andra på det här forumet att tycka att det är meningslöst att diskutera med mig är att du ser mig som någon form av hot. Hittills har det här forumet varit en lite fin "hemlig klubb" för invärtes beundran som vältrar sig i sin och andras olycka och kommer hit för att få mer vatten på sin kvarn (nej, du är inget undantag). Jag måste vara en av de första som faktiskt har ifrågasatt era motiv och er världsbild, och det gör dig djävligt obekväm, jag har märkt det ju längre vi har diskuterat. Hade du känt dig säker på dina argument så hade du inte gått in med en så aggressiv approach och mött mig med förolämpningar oavsett vad jag än säger. Din senaste attack har jag skrivit ut och lagt in i samlingen så att jag har något att muntra upp mig med en regnig dag. Du tror kanske att jag sitter och blir lite ledsen, men det är faktiskt tvärtom. Fortsätt gärna, jag lägger dina agressioner i min snabbt växande samling!

Något som däremot inte är speciellt kul är att du aldrig kommer att bli av med din bitterhet, och det beklagar jag verkligen! Du har blivit sviken, visst, men du har också valt att ställa dig utanför systemet som bestämmer över dig, och som dessutom är ditt levebröd. Ditt mål är att ta kål på hela organisationen runt socialstyrelsen, lycka till med det! Det är ett väletablerat system, och om du skulle ge dig in med din icke alltför charmiga personlighet så skulle det antagligen ses som något i stil med sabotage vilket skulle knuffa dig ännu ett steg utanför samhället.

Hur mycket du än vill så kommer NKMR aldrig att lyckas ändra på någonting. Ni kommer som jag skrev i ett tidigare inlägg sitta och tjata om att samhället är ruttet i all evighet, och runt om er kommer människor se möjligheter att förändra och göra något åt det som är fel med en positiv approach och rakt motsatt sätt att arbeta på. NKMR kommer inte att vara med på det tåget. Varför? För att 1) Ni har helt fel metoder, och 2) för att media och resten av samhället skrattar åt er! Det är sant! När någon nämner NKMR i olika sammanhang dras det på läpparna och folk skakar lite lätt på huvet och byter ämne till något som är intressant istället. När jag läser om er i media så får jag uppfattningen att ni är "en lite rolig grupp rättshaverister". Lite samma grej som när scientologerna säger att dom ska "ta över världen". "Jaja, låt dom försöka...".

Det sorgligaste är nog ändå att du inte vill vara där du är. Varför skulle du sitta här och gnälla dagarna i ända om du var nöjd? Min gissning är att din bitterhet grundar sig i att du egentligen vill ha det det jobbet du drömde om när du läste på universitetet, den där fina bilen, villan, den årliga resan, men vad har du istället? En massa ångest och ett hus utan el och vatten i skogen där ingen kan höra dig skrika om hur orättvist livet har varit mot dig.

Låter ju som en kanontillvaro! Grattis!
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 16 mars 2008, 16:45:41 PM
Nej jag är inte advokat men jag har läst både rättsvetenskap med internationell inriktning och medie och kommunikationsvetenskap upp till D nivå i varje ämne. Hur jag nu kunde klara det efter att soc utredare klassade mig som intellektuellt långt under genomsnittet. Jag läste även in treårigt gymnasie på komvux på tre terminer.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 16 mars 2008, 17:34:54 PM
Citera
Anledningen till att du vill få andra på det här forumet att tycka att det är meningslöst att diskutera med mig är att du ser mig som någon form av hot.


Jag kan iofs välja att göra så , men om man läser lite längre ned i det här brevet så talar du ju om det själv. Eller hur bondkomikern ?

Citera
Hittills har det här forumet varit en lite fin "hemlig klubb" för invärtes beundran som vältrar sig i sin och andras olycka och kommer hit för att få mer vatten på sin kvarn (nej, du är inget undantag). Jag måste vara en av de första som faktiskt har ifrågasatt era motiv och er världsbild, och det gör dig djävligt obekväm, jag har märkt det ju längre vi har diskuterat. Hade du känt dig säker på dina argument så hade du inte gått in med en så aggressiv approach och mött mig med förolämpningar oavsett vad jag än säger.Citera
Din senaste attack har jag skrivit ut och lagt in i samlingen så att jag har något att muntra upp mig med en regnig dag. Du tror kanske att jag sitter och blir lite ledsen, men det är faktiskt tvärtom. Fortsätt gärna, jag lägger dina agressioner i min snabbt växande samling!


wow, den dokumenterande typen..Mina inlägg här på nkmr blir förevigade..

Citera
Något som däremot inte är speciellt kul är att du aldrig kommer att bli av med din bitterhet, och det beklagar jag verkligen! Du har blivit sviken, visst, men du har också valt att ställa dig utanför systemet som bestämmer över dig, och som dessutom är ditt levebröd. Ditt mål är att ta kål på hela organisationen runt socialstyrelsen, lycka till med det! Det är ett väletablerat system, och om du skulle ge dig in med din icke alltför charmiga personlighet så skulle det antagligen ses som något i stil med sabotage vilket skulle knuffa dig ännu ett steg utanför samhället.

Hur mycket du än vill så kommer NKMR aldrig att lyckas ändra på någonting. Ni kommer som jag skrev i ett tidigare inlägg sitta och tjata om att samhället är ruttet i all evighet, och runt om er kommer människor se möjligheter att förändra och göra något åt det som är fel med en positiv approach och rakt motsatt sätt att arbeta på. NKMR kommer inte att vara med på det tåget. Varför? För att 1) Ni har helt fel metoder, och 2) för att media och resten av samhället skrattar åt er! Det är sant! När någon nämner NKMR i olika sammanhang dras det på läpparna och folk skakar lite lätt på huvet och byter ämne till något som är intressant istället. När jag läser om er i media så får jag uppfattningen att ni är "en lite rolig grupp rättshaverister". Lite samma grej som när scientologerna säger att dom ska "ta över världen". "Jaja, låt dom försöka...".

Det sorgligaste är nog ändå att du inte vill vara där du är. Varför skulle du sitta här och gnälla dagarna i ända om du var nöjd? Min gissning är att din bitterhet grundar sig i att du egentligen vill ha det det jobbet du drömde om när du läste på universitetet, den där fina bilen, villan, den årliga resan, men vad har du istället? En massa ångest och ett hus utan el och vatten i skogen där ingen kan höra dig skrika om hur orättvist livet har varit mot dig.

Låter ju som en kanontillvaro! Grattis!


Jag måste nog göra dig besviken vad gäller eventuell olycka och otillfredställelse. Jag bor på världens vackraste plats, mitt i en jättestor skog, och har djuren på tomten. Jag bor utan vatten, avlopp och el, därför att jag vill fixa allt själv. Detta hus på 50 m2 är en plats som jag vill leva på , och jag kan inte sova någon annan stans. Om jag fick välja vad jag ville ha i livet, oavsett vad det kostade, skulle jag inte välja något annat än vad jag redan har ! Vattnet ska jag fixa det är det sista ,när det tinar upp, men jag vill att allt ska vara mina egna lösningar. Jag har renoverat huset två gånger, och elsystemet har jag dragit själv ( det är 12 volt )

Jag vill bli småbrukare, och leva med naturen.Iofs är jag lite väl gammal, men jag har ju barn som snart är stora. Jag har haft sjukbidrag sedan 1982, har sagt upp det tre gånger, och det verkar inte som att jag kan återvända till arbetsmarknaden nu när jag är 52 år. Därför ska min fru och jag försöka skaffa oss ett småföretag.

Beträffande ditt avstånd till nkmr och de offer som socialförvaltning och psykiatri skapat, så tycker jag att du ganska bra har förklarat din inställning: du bluffar, låtsas att du inte vet, och slingrar dig. Du har redan förklarat att du inte funnit ett enda fall här, som du tyckt vara något att bry sig om. Sedan förklarar du att de som huserar här är rättshaverister, trots att vi lever i en havererad rättstat. Frågan är vad du ska placera de jurister som leder nkmr ? Är de också missnöjda rättshaverister ?
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 16 mars 2008, 17:40:26 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
UPA, interpolerar bara med att "någon" har samma tonläge som lilla fröken "ann johansson"


Ja, detta med att det inte finns någon här som kan sägas vara förtjänt av upprättelse, låter ju bekant...
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 16 mars 2008, 18:33:23 PM
Rättshaverist är ett intressant begrepp som man kan definiera lite olika innan man svänger sig med uttrycket ska man nog förklara hur man definierar det. Jag råkade på en definition som jag tycker speglar precis vad det handlar om dvs en person som har rätt men inte får rätt.

Med den definitionen kan jag hålla med coffiebreak det här forumet kryllar av rätts haverister.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 16 mars 2008, 19:08:13 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
UPA, interpolerar bara med att "någon" har samma tonläge som lilla fröken "ann johansson"


hmm.. nu när jag tänker efter.. När Kafferasten dök upp här, var det inte med förevändningen att han skulle göra några "undersökningar"? Nu skriver "han" att han aldrig trott på NÅGON här.. Verkar alltså konstruerat.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 16 mars 2008, 19:10:37 PM
Citat från: "susanna svensson"
Rättshaverist är ett intressant begrepp som man kan definiera lite olika innan man svänger sig med uttrycket ska man nog förklara hur man definierar det. Jag råkade på en definition som jag tycker speglar precis vad det handlar om dvs en person som har rätt men inte får rätt.

Med den definitionen kan jag hålla med coffiebreak det här forumet kryllar av rätts haverister.


Det är märkligt att det faktum att man anser sig orättvist behandad kan bli en anklagelse om just detsamma..Men ordet finns bara i Sverige. Tydligen är man mer civiliserad i resten av världen, och pekar inte ut avvikare som statsfiender.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 16 mars 2008, 19:20:31 PM
Citat från: "Avos"


Det är märkligt att det faktum att man anser sig orättvist behandad kan bli en anklagelse om just detsamma..Men ordet finns bara i Sverige. Tydligen är man mer civiliserad i resten av världen, och pekar inte ut avvikare som statsfiender.


Svar på din fråga: Ja! Det jag har sett av jusristerna i NKMR är att det är samma skrot och korn i dom som det är i dig. Jag har aldrig sagt att du är en stadsfiende, det har du klarat av bra själv.

En liten anmärkning. Du sa tidigare att jag är bra på att slingra mig. För att kunna slingra mig så måste någon ha ställt en fråga till mig. Jag har inte fått en enda fråga från dig, bara en massa påhopp.

Har du några frågor till mig? Vill du ha svar på vad jag egentligen tycker,  eller nöjer du dig med en massa antaganden?
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: susanna svensson skrivet 16 mars 2008, 19:33:34 PM
Nej i sverige finns det nån slags outtalad consensus om att myndigheter inte kan göra fel och att de personer som drabbas av felaktiga myndighetsbeslut och ändå fortsätter att kämpa för sin rätt är konstiga på nått sätt.

Sen finns det nog några enstaka personer på det här forumet som är psykiskt sjuka och som inte har sjukdomsinsikt och det är deras psykiska sjukdom som ligger till grund att deras barn omhändertagits, men även dessa personer och framför allt ders barn har många gånger drabbats av soc felbehandligar genom att deras relation motarbetats i stället för att främjas till att bli så bra som möjligt trots föräldrarnas problem.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 16 mars 2008, 19:34:12 PM
Citat från: "susanna svensson"
Rättshaverist är ett intressant begrepp som man kan definiera lite olika innan man svänger sig med uttrycket ska man nog förklara hur man definierar det. Jag råkade på en definition som jag tycker speglar precis vad det handlar om dvs en person som har rätt men inte får rätt.

Med den definitionen kan jag hålla med coffiebreak det här forumet kryllar av rätts haverister.


Ni går ju igång på det jag säger, kul att jag kan bidra med nåt... :) Problemet är att man inte riktigt kan diskutera i termer av rätt och fel när det gäller de här frågorna, det är något mer komplext än så...

enligt SAOL är en rättshaverist "en person som påstridigt hävdar sin rätt" i juridisk bemärkelse. Det innebär alltså inte att personen i fråga behöver ha rätt, men hävdar att han eller hon har det. I vissa fall stämmer det ju överens med samhällets syn på "rätt och fel", i andra fall inte.

Det jag har sett hos medlemmar av NKMR är att de tillhör den mer bittra kategorin som i egentlig mening inte har "rätt" om man frågar t.ex. en domstol, men fortfarande hävdar att dom har det... Sen finns det naturligtvis säkert undantag, och då ska det ju så klart ske någon form av upprättelse...
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 16 mars 2008, 19:41:51 PM
Citera
Svar på din fråga: Ja! Det jag har sett av jusristerna i NKMR är att det är samma skrot och korn i dom som det är i dig. Jag har aldrig sagt att du är en stadsfiende, det har du klarat av bra själv.


Wow Se vem som talar ! Nu STATSFIENDE !

Citera
En liten anmärkning. Du sa tidigare att jag är bra på att slingra mig. För att kunna slingra mig så måste någon ha ställt en fråga till mig. Jag har inte fått en enda fråga från dig, bara en massa påhopp.

Har du några frågor till mig? Vill du ha svar på vad jag egentligen tycker,  eller nöjer du dig med en massa antaganden?


Nej vad ska jag fråga dig om ? Du kommer aldrig att förstå någonting av hur folk som haft ett helvete tänker.Sen frågar vi oss om ens du är du. Kommer du helt plötsligt att börja transa här som rune gjorde ? Hur kan du som säger att du ska jobba inom psykiatrin mena att du står i sådna motsägelse till dess offer ? Det framgår klart, exempelvis då jag nämnde st:lucas, då uppfattar du det som att folk botas av BEHANDLINGS-IDEOLOGIER. Du KAN helt enkelt inte förstå vad social kompetens har med detta att göra. Finns inte kunskap i böckerna, så finns den inte. Men vad ska jag med detta till. Här finns ju folk som Jan-Olov och Morgan, som har tusen gånger mer kompetens än skit-folket inom psykiatrin och sociala.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 16 mars 2008, 19:48:53 PM
Citat från: "Avos"
Nej vad ska jag fråga dig om ? Du kommer aldrig att förstå någonting av hur folk som haft ett helvete tänker.Sen frågar vi oss om ens du är du. Kommer du helt plötsligt att börja transa här som rune gjorde ? Hur kan du som säger att du ska jobba inom psykiatrin mena att du står i sådna motsägelse till dess offer ? Det framgår klart, exempelvis då jag nämnde st:lucas, då uppfattar du det som att folk botas av BEHANDLINGS-IDEOLOGIER. Du KAN helt enkelt inte förstå vad social kompetens har med detta att göra. Finns inte kunskap i böckerna, så finns den inte. Men vad ska jag med detta till. Här finns ju folk som Jan-Olov och Morgan, som har tusen gånger mer kompetens än skit-folket inom psykiatrin och sociala.


Suck...
Titel: jomenvisst...
Skrivet av: coffeebreak skrivet 18 mars 2008, 12:15:38 PM
det är klart att jag gick in här med öppna ögon för vad som komma skulle, sen träffade jag Avos och insåg efter en tid att alla tog hans parti i diskussionerna. Inget fel i det, jag har ju gett mig in i en diskussion som aldrig kommer att ta slut eftersom det endast finns olika åsikter, inte rätt och fel i mycket av det som diskuterats (det är ju liksom det som gör det hela intressant). Jag har aldrig haft för avsikt att övertala någon om att de har fel. Jag gillar helt enkelt att diskutera med folk...

Konstruerat är det dock inte. Jag kom från början hit för att utforska. Det du syftar på, att jag har upptäckt en massa likheter (naturligvis rent bakgrundsmässigt, men också i era sätt att argumentera) hade jag ingen aning om innan jag kom hit. Man kan väl kalla det resultat av min utforskning om man så vill... :) Jag har däremot aldrig sagt att ni är "likadana allihop", det är en sedvanlig efterkonstruktion av någon annan...
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: valens skrivet 18 mars 2008, 12:41:45 PM
Citat från: "coffeebreak"
det är klart att jag gick in här med öppna ögon för vad som komma skulle, sen träffade jag Avos och insåg efter en tid att alla tog hans parti i diskussionerna. (...)


Tog alla Avoss parti i diskussionerna eller kanske var alla emot dina inlägg/åsikter?

Remember Hamlet…
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: coffeebreak skrivet 18 mars 2008, 13:48:31 PM
Citat från: "valens"

Tog alla Avoss parti i diskussionerna eller kanske var alla emot dina inlägg/åsikter?

Remember Hamlet…


Hamlet? Hittar ingen sån användare på forumet... om jag däremot har glömt någon som håller med mig så ber jag naturligtvis om ursäkt! :)

eller vänta nu... är det en literrär referens? Om så är fallet så får du nog utveckla lite...
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: Avos skrivet 18 mars 2008, 15:10:57 PM
Citat från: "coffeebreak"
Konstruerat är det dock inte. Jag kom från början hit för att utforska. Det du syftar på, att jag har upptäckt en massa likheter (naturligvis rent bakgrundsmässigt, men också i era sätt att argumentera) hade jag ingen aning om innan jag kom hit. Man kan väl kalla det resultat av min utforskning om man så vill... :) Jag har däremot aldrig sagt att ni är "likadana allihop", det är en sedvanlig efterkonstruktion av någon annan...


Ordförklaringar:

Utforska: Ord som betyder att finna likheter mellan läsarnas bakgrunder, och sätt att argumentera.

Ann, börjar inte det här bli väl absurt ?
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: Avos skrivet 18 mars 2008, 15:12:42 PM
Citat från: "coffeebreak"
Citat från: "valens"

Tog alla Avoss parti i diskussionerna eller kanske var alla emot dina inlägg/åsikter?

Remember Hamlet…


Hamlet? Hittar ingen sån användare på forumet... om jag däremot har glömt någon som håller med mig så ber jag naturligtvis om ursäkt! :)

eller vänta nu... är det en literrär referens? Om så är fallet så får du nog utveckla lite...


Sinatra ? Do-be-do-be- do ?
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: coffeebreak skrivet 18 mars 2008, 22:37:29 PM
Citat från: "Avos"


Ordförklaringar:

Utforska: Ord som betyder att finna likheter mellan läsarnas bakgrunder, och sätt att argumentera.

Ann, börjar inte det här bli väl absurt ?


Ja, visst, utforska kan betyda det du beskriver. Det kan också innebära att utforska ett ämne för att lära sig mer om det. Det var precis mitt syfte när jag loggade in första gången...

Vem är Ann?
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: Avos skrivet 19 mars 2008, 08:51:33 AM
Citat från: "Avos"


Ordförklaringar:

Utforska: Ord som betyder att finna likheter mellan läsarnas bakgrunder, och sätt att argumentera.

Ann, börjar inte det här bli väl absurt ?


Citera
Ja, visst, utforska kan betyda det du beskriver. Det kan också innebära att utforska ett ämne för att lära sig mer om det. Det var precis mitt syfte när jag loggade in första gången...


Ok, vi har alltså träffats förr ?

Citera
Vem är Ann?


Ann är det namn din mor gav dig, innan du började besöka olika hemsidor och skriva under multisignaturer.Titta i din lista över multialias.
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: coffeebreak skrivet 19 mars 2008, 09:05:53 AM
någon har förväxlat mig med någon annan...
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: Avos skrivet 25 mars 2008, 10:09:28 AM
Citat från: "coffeebreak"
någon har förväxlat mig med någon annan...


Nej det tror jag inte. Är det inte du som äger det flygande t-fatet som står på parkeringen ?Du skrev att "folk", Also known As  greltsianer skrattade när de läste berättelserna här i detta forum. Ett bra test på om någon är utomjording är just om personen ifråga skrattar åt Tove Ohlssons berättelse. Domarna i Länsrätten exempelvis  skrattade ! Folk du känner ?
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: coffeebreak skrivet 25 mars 2008, 16:42:48 PM
Citat från: "Avos"


Nej det tror jag inte. Är det inte du som äger det flygande t-fatet som står på parkeringen ?Du skrev att "folk", Also known As  greltsianer skrattade när de läste berättelserna här i detta forum. Ett bra test på om någon är utomjording är just om personen ifråga skrattar åt Tove Ohlssons berättelse. Domarna i Länsrätten exempelvis  skrattade ! Folk du känner ?


Eh... jag har visserligen skrivit att vissa småler åt det som skrivs här eftersom ni är rätt dramatiska i era sätt att uttrycka er (död åt brottslingar på socialen osv..), men inte ens du kan ju ta allt det här på allvar, eller? Är det så illa?

Vem är Tove Ohlsson, och ännu en gång, vem är den där Ann? Lite förklaringar please...

Måste tyvärr göra dig lite besviken på en punkt, jag känner ingen i domstolsvärlden. Det hade du nog gillat annars. Om det gör dig gladare så kan jag ju alltid låtsas att jag känner dom personligen...
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: Avos skrivet 27 mars 2008, 09:26:49 AM
Citat från: "coffeebreak"

någon har förväxlat mig med någon annan...

Citat från: "Avos"

Nej det tror jag inte. Är det inte du som äger det flygande t-fatet som står på parkeringen ?Du skrev att "folk", Also Known As  greltsianer skrattade när de läste berättelserna här i detta forum. Ett bra test på om någon är utomjording är just om personen ifråga skrattar åt Tove Ohlssons berättelse. Domarna i Länsrätten exempelvis  skrattade ! Folk du känner ?

Citat från: "coffeebreak"

Eh... jag har visserligen skrivit att vissa småler åt det som skrivs här eftersom ni är rätt dramatiska i era sätt att uttrycka er (död åt brottslingar på socialen osv..), men inte ens du kan ju ta allt det här på allvar, eller? Är det så illa?


Ja här på jorden är det mycket illa när någon betraktar MED-människor som maträtter.Greltsianer skrattar åt att maträtter kan ha en mening om detta. Du tror att vi gick med i NKMR för att få oss ett gott skratt åt alla grymheter mot barn och familjer som socialas Greltsianer ägnar sig åt ?
Citat från: "coffeebreak"

Vem är Tove Ohlsson, och ännu en gång, vem är den där Ann? Lite förklaringar please...


Ann är du, från planeten Greltzak. Kontakta din Internet-psykolog om ditt alias-skrivande.
Citat från: "coffeebreak"

Måste tyvärr göra dig lite besviken på en punkt, jag känner ingen i domstolsvärlden. Det hade du nog gillat annars. Om det gör dig gladare så kan jag ju alltid låtsas att jag känner dom personligen...


Om vi kan bli kvitt dessa människoätare, vore det ett framsteg.. (https://forum.nkmr.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotofile.name%2Fphoto%2Favos80%2F3520705%2Flarge%2F76282714.jpg&hash=d7e972306ef68a2a079c8ca8fc9c5145)
När jag första gången misstänkte att du inte kunde vara psykolog var när jag märkte att du använde en politisk retorik. Politiker är som ju alla vet från planteten Grelzak.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 27 mars 2008, 10:38:50 AM
Jag tycker det verkar symptomatiskt att andra med-människor inte tror på det som skrivs här, verkligheten är alltför "läskig", så de tror att det är påhittat.

Ang. intyg och sådant . . .

Både arbetsförmedlingen, försäkringskassorna, och soc. köper upp både psykologkonsulter, läkare, och tandläkare som "grindvakter" till sina beslut.

Arbetsförmedlingen kan till och med sätta en psykiatrisk diagnos på arbetslösa via en uppköpt psykolog i rehab-team UTAN intyg från hälso- och sjukvården.

Kod 81. Socialmedicinskt funktionshinder
Beskrivning:
Funktionsnedsättning som konsekvens av tidigare missbruk och/eller kriminalitet eller nedsatt arbetsförmåga på grund av andra socialt belastande omständigheter.
Krav:
Utredning från annan myndighet som beskriver personens problematik och aktuella sociala situation eller utredning i form av arbetsförmedlingens arbetssociala utredning med beskrivning av funktionshindrets omfattning och den nedsättning av arbetsförmågan som funktionshindret medför.
Arbetsförmedlingens utredning ska innehålla beskrivning av arbetsförutsättningarna - möjligheter och begränsningar med hänsyn till funktionshindret.

Kod 61 Psykiskt funktionshinder
Beskrivning:
Funktionsnedsättning orsakad av omfattande och varaktiga psykiska besvär.
Krav:
Läkarutlåtande med beskrivning av funktionshindrets omfattning och inverkan på arbetsförmågan.
Utlåtande av psykolog inom Arbetsförmedlingen kan ersätta läkarutlåtande när sådant underlag inte kan erhållas från hälso- och sjukvård. Utlåtandet ska beskriva de begränsningar i arbetsförmåga som funktionshindret leder till. Arbetsförmedlingens utredning ska innehålla beskrivning av arbetsförutsättningarna - möjligheter och begränsningar med hänsyn till funktionshindret.


- " Peter Larsson, Oxelösund, blev "socialmedicinskt handikappad" efter en utredning. - Kränkande. Jag var arbetslös, med en bakgrund som datakonsult. Peter har lite dålig syn, men inte sämre än att han kan köra bil. Ibland har han ont i armbågarna och problem med en axel. - I övrigt är jag fullt frisk. Jag är tacksam för att riksrevisionen reagerar. Handikappkoder delas ut alldeles för lättvindigt, och följs sedan inte upp. De ska grunda sig på läkarintyg, men i mitt fall räckte det med att jag kom på kant med en handläggare. Jag blev inte ens informerad om att jag stämplats som funktionshindrad, det fick jag se när jag begärde ut mina papper. " -

- " Marita Svensson, från Förslöv i Skåne, är utbildad undersköterska och läkarsekreterare, men har haft svårt att hitta ett fast jobb. Förra hösten började hon i arbetsförmedlingens åtgärd datortek. - Det gick ut på att söka jobb vid en dator. I april skickades hon till arbetsförmedlingens psykolog. - Psykologen föreslog att jag skulle acceptera stämpeln psykiskt funktionshindrad med nedsatt arbetsförmåga, för att kunna få lönebidrag. Barn ett handikapp? - Orsaken till handikappet skulle vara att jag hade det tufft, att jag är ensamstående med två barn och en hyra på 5 000. - Jag har aldrig känt mig så kränkt. Marita godkände inget handikapp. Då anvisades hon till ett plusjobb som städare. Marita städade på heltid, fortsatte att söka jobb. " -

http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleId=2006%5C09%5C08%5C1353&src=xlink
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 27 mars 2008, 11:21:00 AM
Citat från: "Stockholm"
Jag tycker det verkar symptomatiskt att andra med-människor inte tror på det som skrivs här, verkligheten är alltför "läskig", så de tror att det är påhittat.

Vanligt folk bruklar reagera "Jag tror inte att det är sant ! ", ( obs! utropstecknet uttrycker chock över den Greltsianska invansionen) Sedan finns det andra som sagt...
Citat från: "Stockholm"

Ang. intyg och sådant . . .

Både arbetsförmedlingen, försäkringskassorna, och soc. köper upp både psykologkonsulter, läkare, och tandläkare som "grindvakter" till sina beslut.

Arbetsförmedlingen kan till och med sätta en psykiatrisk diagnos på arbetslösa via en uppköpt psykolog i rehab-team UTAN intyg från hälso- och sjukvården.


Det här är den mycket overkliga biten, som påminner om filmen matrix. "Lever jag i helvetet, eller i en havererad rättstat?" Som en annan uttryckte saken.
Min18-årige son exempelvis hade en del tonårsproblem. Inget allvarligt, hade kört olaglig moped, ritat på ett broräcke. Men han hade sumpat sina studier i två år på gymnasiet, vilket lett till att han måste gå om.

Det började med att jag kontaktade PBU för två år sedan, vilka skaffade fram en psykoterapeut. Han skulle börja familjeterapi. Då ringde utredaren från sociala och sade att de inte skulle starta familjeterapi, eftersom barnen skulle omhändertas. Utredaren hade försökt stjäla den yngre sonen som bor hos mamman, och som ligger två år före i skolan. Den äldre sonen hade då utmärkta resultat i skolan, då utredningen pågick, och utredaren samt psykoterapeuten ( dåvarande utredare), sade att han hade det bra hos mig. Utredaren på soc skrev vidare i SYNQ-rapporten att jag inte behövde delta i SYNQ-samtalen eftersom äldre sonen hade det bra hos mig.

Men de försökte ÄNDÅ omhänderta honom

 De ringde på hans mobil och bad honom skolka från skolan för att komma upp på  enskilt samtal på soc, saken gällde enskilt boende i en lägenhet. Utredaren sade att där kunde han ha egna fester, vilket skulle vara svårare hemma. Utredaren var alkoholist. !!

Senare när han fick problem i skolan och ville tala tonårsproblem med PBUs psykoterapeut, så ringde alltså samme utredare till terapeuten och gav honom ORDER att stoppa dessa familjeterapisamtal, eftersom han skulle omhändertas! Något sådant beslut hade soc aldrig ens kunnat drömma om att framföra i länsrätten, vilket de heller inte gjort. De försökte bara traumatisera honom genom att skicka en 19 sidor lång utredning om hans föräldrar där det påstods att jag provat röka hasch 1976 i stockholm, och varit inlagd 1977 för "prepsykos" på psykiatrisk klinik. Om mamman stod det att hon var alkoholist och sinnesjuk enligt socialsekreterarens diagnos.

 Alltså: faktum är att en socialsekreterare ställer diagnoser, och ringer till en högutbildad psykoterapeut och ger hon order som utanför stående...

Vi avbröt behndlingen, då den fortsatta behandlingen bara skulle bestå i att psykoterapeuten skulle försöka övertala grabben att ta avstånd frå sina föräldrar, och att inrikta sin framtid på att bli fosterbarn.

Jag försökte två gånger tlll att kontakta PBU, men samma sak skedde igen: PER TELEFON, så sade utredningssköterskan att barnen skulle omhändertas, och därför kunde endast individualterapi komma i fråga, däremot kunde barnen få gå på familjeterapi med sina nya fosterföräldrar...

Till slut gav jag upp, och jag kommer inte att kontakta PBU annat än i akutfall.

Varför har inte vi rätt till sjukvård ? Varför måste jag vara den som löser hans tonårsproblem utan stöd ? Å andra sidan tror jag inte att de har kompetens att göra det bättre än mig. De som nedklassat sig att ta order från leg bilhandlare/socialsekreterare, kan inte ha någon kompetens, eller integritet.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 27 mars 2008, 11:43:10 AM
Själv har jag som arbetslös blivit indirekt handikappkodad, genom att en illvillig och prestigefylld bidragshandläggare (som jag vann 3 segrar mot) UTAN min kännedom bokförde mig i en bidragsgrupp bland "problemfall".
När detta grova fel sedan framkom så försöker de istället bekräfta felet istället för att rätta till begångna fel.

De för inofficiella samtal med arbetsförmedlingen, som i sin tur då vill hjälpa soc och ska skicka mig till ett rehab-team (jag har aldrig varit sjukskriven annat än för infektioner), vars psykolog kan skriva ett framprovocerat intyg.

När jag ber att få en kopia av remissen (frågeställningen till rehab-teamet), så har den försvunnit och återfinns ej. T o m Kammarrätten blev förvånad över AF tilltag ang. det ej utlämnade dokumentet.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 27 mars 2008, 13:41:22 PM
När rapporten från Riksrevisorerna äntligen kommer ut (december 2007), har den typ Tilteln: "Funktionshindrade får ej den hjälp de behöver" eller en liknande titel, inkl. tillhörande pressmeddelande.

Journalister och politiker når då aldrig så långt fram i rapporten där det står om att friska arbetslösa handikappkodas :

Citerar:

_ " Enligt den årliga revisionens löpande granskning saknade drygt en fjärdedel
av ärendena aktuella läkarintyg eller motsvarande bedömningar.
 
Enligt den undersökning som AMS internrevision genomfört fattades i en tredjedel
av ärendena beslut om lönebidrag på bristfälliga beslutsunderlag.

Det var framför allt dokumentation av arbetshandikapp (medicinskt utlåtande eller
expertutlåtande) som saknades i akterna.

I Riksrevisionens undersökning framkom också att läkarintyg saknades i flera fall och att läkarintygen i vissa fall var inaktuella.

Den årliga revisionens löpande granskning visar att för nära hälften av de granskade besluten saknades en dokumenterad motivering till beslut.

Det framgår inte om förekommande motiveringar gäller valet av viss åtgärd före andra åtgärder.

I Riksrevisionens undersökning har knappast någon dokumenterad motivering alls påträffats till varför en åtgärd hade valts framför andra åtgärder.

I samma undersökning gav intervjuade handläggare exempel på att val av åtgärd ibland inte är beroende av den arbetssökandes nedsättning i arbetsförmågan och att arbetet ska bidra till utveckling av arbetsförmågan.
I stället kan tillgången på medel till de olika stöden vara avgörande.

Valet av åtgärd kan således i en del fall göras på grund av att det finns bidragsmedel kvar på den lokala arbetsförmedlingen, och inte efter den arbetssökandes behov.

I Statskontorets inledande kartläggning av de nya stöden utvecklingsanställning och trygghetsanställning bekräftas denna bild i Riksrevisionens undersökning.

I rapporten framhåller man att ”arbetsförmedlingarna ibland tar beslut utifrån vilken pott det finns pengar i”.
Vidare sägs i rapporten ”att handläggare har svårt att veta när ett visst stöd ska användas framför ett annat”. " - Slut citat.

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____555.aspx?publicationid=2503&order=ZmFsc2U=

En annan länk :

Sovjetfasoner

http://www.expressen.se/1.416233
Titel: Re: jomenvisst...
Skrivet av: coffeebreak skrivet 27 mars 2008, 15:37:07 PM
Citat från: "Avos"
Ja här på jorden är det mycket illa när någon betraktar MED-människor som maträtter.Greltsianer skrattar åt att maträtter kan ha en mening om detta. Du tror att vi gick med i NKMR för att få oss ett gott skratt åt alla grymheter mot barn och familjer som socialas Greltsianer ägnar sig åt ?


Där har vi det igen. Din strategier när du inte har några vettiga svar är att 1) gå till attack eller 2) använda dig av metaforer... Vad är det ett tecken på? Vågar du dig på en gissning?

Citat från: "Avos"

Ann är du, från planeten Greltzak. Kontakta din Internet-psykolog om ditt alias-skrivande.


Det vore en enkel förklaring, som med andra ord skulle passa dig i smaken, om jag vore samma person som den där Ann. Nu är det tyvärr inte riktigt så, återigen, ledsen att göra dig besviken.

Citat från: "Avos"

Om vi kan bli kvitt dessa människoätare, vore det ett framsteg.. (https://forum.nkmr.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotofile.name%2Fphoto%2Favos80%2F3520705%2Flarge%2F76282714.jpg&hash=d7e972306ef68a2a079c8ca8fc9c5145)
När jag första gången misstänkte att du inte kunde vara psykolog var när jag märkte att du använde en politisk retorik. Politiker är som ju alla vet från planteten Grelzak.


Precis, där har vi dig i ett nötskal.  "Som alla vet" så är alla föräldrar bra föräldrar, och därför behöver vi ingen socialtjänst... tror du på det själv? Kom igen nu. Kreativitet please!

Det var en rolig liten serie... Kul att du har lite humor i dina torftiga försök att byta ämne när du inte vet vad du ska svara.

Har er gulliga lilla klubb någon verksamhet utanför det här forumet, eller sitter ni bara här och håller med varandra? Det är som sagt lätt att gnälla på ett forum, men var vill ni komma?

Är du bekant med termen "groupthink"? Det kanske vore nåt att kolla upp annars...

En praktisk fråga. Hur kan du ha internet hemma när du inte har el?
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 27 mars 2008, 16:53:13 PM
Du får ursäkta "coffeebreak", jag känner inte till dina tidigare argument.
Vi som har erfarenhet talar gärna i metaforer så att du och andra ska kunna fatta lättare. Du saknar erfarenhet, så du ska inte uttala dig alls egentligen.

Självklart kan man inte dra ALL kommunal personal över en och samma kam, men väldigt mycket vittnar till mångas nackdel.

ALLA människor och familjer är inte perfekta, och den som letar hittar alltid något fel, särskilt om ett litet fel skulle vara den andra människans fortsatta levebröd.

Jag träffade på ett guldkorn en gång, en klok kommunalanställd som skällde ut en bidragshandläggare, både bokstavligen vid ett möte och i dokumentation. Tyvärr är hon död nu. De bästa går bort i förtid.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 28 mars 2008, 08:20:16 AM
Citat från: "Stockholm"
Du får ursäkta "coffeebreak", jag känner inte till dina tidigare argument.
Vi som har erfarenhet talar gärna i metaforer så att du och andra ska kunna fatta lättare. Du saknar erfarenhet, så du ska inte uttala dig alls egentligen.


Jag är helt med på att man kan använda sig av metaforer för att förtydliga ett resonemang. Det är bra att du är mån om att jag ska "fatta lättare", men att använda sig av metaforer för att istället krångla till ett resonemang tyder på att något brister i resonemanget.  

Är brist på erfarenhet (vad vet du om det egentligen?) en anledning till att jag inte ska uttala mig? Är det här alltså ett forum ENDAST för människor som fått sina barn omhändertagna? Jag trodde att forum var till för... ja, just ett forum, alltså ett sätt att ta del av andras åsikter och erfarenheter och utmana sina egna.

Jag har erfarenhet från "den andra sidan" (som vissa skulle kalla det), framför allt inom psykiatrin, som människor här avskyr. Jag försvarar inte på något sätt psykiatrin, men jag tycker att det är ett tecken på inskränkthet och idioti att dra ner ett helt system utifrån den egna subjektiva upplevelsen.

Citat från: "Stockholm"

Självklart kan man inte dra ALL kommunal personal över en och samma kam, men väldigt mycket vittnar till mångas nackdel.


Och med "väldigt mycket" menar du? Menar du att vi lever i ett system som majoriteten är missnöjd med? Tror du inte att det skulle bli ändring om det var så? Demokrati och sånt tänkte jag på...

Skulle det kanske kunna vara så att även du har generaliserat ett helt system som DU är missnöjd med, endast utifrån dina egna erfarenheter?

Citat från: "Stockholm"

ALLA människor och familjer är inte perfekta, och den som letar hittar alltid något fel, särskilt om ett litet fel skulle vara den andra människans fortsatta levebröd.


...och det vore fruktansvärt om det var så. Jag har stött på flera här som fått för sig att handläggarna på socialen får provision på antalet barn de omhändertar eller andra interventioner. Det stämmer inte överens med verkligheten, men att generalisera och hitta på egna sanningar är väl också ett sätt att hantera sin misär på antar jag...

Citat från: "Stockholm"

Jag träffade på ett guldkorn en gång, en klok kommunalanställd som skällde ut en bidragshandläggare, både bokstavligen vid ett möte och i dokumentation. Tyvärr är hon död nu. De bästa går bort i förtid.


Och då ger du upp och lutar dig på...vad? Den här lilla klubben?

Som sagt, det begås med all säkerhet misstag varje dag på socailkontor över hela landet, liksom på ica och byggföretag. Det handlar om människor, och det är klart att människor gör fel...

Därmed inte sagt att det är en ond organisation bestående av folk som vill illla som vissa här verkar ha fått för sig. Visst, att skälla på en handläggare är ett sätt, men gav det nåt? Vad blev resultatet? Det måste väl vara det som är relevant?

Det jag har märkt med det här forumet är precis just det här. Man loggar in, gnäller med andra som tycker likadant och loggar sen ur... och nöjer sig! Jag såg något inlägg där någon skrev att det här forumet är uttryck för en "politisk kamp", men det måste ha varit ett skämt...
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 28 mars 2008, 13:09:30 PM
Till "coffeebreak"

Jag har stor vana från forum på nätet.

Jag behövde inte läsa mer än 1 av dina inlägg för att klassificera dig direkt.

- Ditt alias "Kafferast"
(jag har sett ett gäng utanför ett förvaltningskontor en varm fradagseftermiddag dricka vitt vin på "kafferasten" medan invånare passerade. Tala om respekt för skattepengarna! ) :lol:

- Tidpunkterna för dina inlägg
(När du kommer på morgonen, lunchtimmen, kafferasten på em, och efter jobbet)

- Din retorik, och dina avsikter mellan raderna. Känslostämningen i dina inlägg.

Vad allt i detta och andra sammanhang handlar om är påföljderna för personalen i sammanhanget.

- De vet att de kan åstadkomma precis vad som helst utan påföljder.

- De vet att 90% av ärendena i Länsrätten bifalles eller avslås till deras förmån.

- De blir därmed upprepande avtrubbade copy-cats, precis som alla andra brottslingar.

Om någon i Sverige utsätts för risken att denna typ av personal tänker ta dina barn, så existerar i stort sett inga andra möjligheter än att själv anlita en äkta brottmålsadvokat (inga mesiga offentliga biträden duger) och samtidigt gärna slå upp det stort i pressen.

Skambänken för denna personal fungerar fortfarande.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 28 mars 2008, 16:38:53 PM
Citat från: "Stockholm"

Om någon i Sverige utsätts för risken att denna typ av personal tänker ta dina barn, så existerar i stort sett inga andra möjligheter än att själv anlita en äkta brottmålsadvokat (inga mesiga offentliga biträden duger) och samtidigt gärna slå upp det stort i pressen.


Kanske jag ska erinras om när du-kan-gissa-vem skickade en anmälan till sociala mot mig:

Från: 073.6147066@telia.com

Datum Tor, okt 26, 2006 20:49

"Anmälan om barn som far illa

Jag har sedan en tid kontakt med en person som gör sig väldigt känd. Och vi är ett antal personer som är oroade över barn till [Avos]. Det är ingen fråga om att han är mycket störd. Hans barn har fått LVU, som han tydligen har överklagat och man verkar ha avslagit detta. Fullkomligt felaktigt beslut. Jag hoppas med denna anmälan att ni än en gång försöker få bort denna man från sina barn. Han är inte lämplig som förälder och visar klart sjuka drag som ex stark paranoja.

Han har fö gått med i en förening som FÖRESPRÅKAR våld mot barn, ordf i föreningen turnerar runt om i Världen för våld mot barn, nu i sommar var ordf på NYa Zeeland i detta syfte och kunde ses i NYa Zeelands TV (!) En annan av grundarna är Lennart Hane, även känd för att förespråka detta, och anmäld 16 ggr på 10 år till Advokatsamfundets diciplinnämnd.

Så, var inte orolig för att göra ett omotiverat LVU, och för gott placera barnen någon annanstans resten av uppväxten. Detta är uppenbart en mkt sjuk man. Han berättar om sitt boende, ni borde se det. Det i sig låter även det som en mkt olämplig miljö..."


Så här låter det. I inläggen på sourze internettidningen låter det som att barn primärt bör vara uppväxta i fosterhem, så att de hamnat rätt i livet.. Ungefär som att  av jämlikhetsskäl eller någonting bör förhud, blindtarm eller liknande opereras bort hos alla..  Vad du kommer att finna där är typ reklam för fosterbarnsindustrin, hur bra det är att bli fosterbarn eller barnhemsbarn ( som Ann), lösningen på alla problem, som förnuftigt sunt folk rekommenderar, och som bara samvetskygga förövare kritiserar.

På internet finns ett litet unikt gäng. De är "internetsnipers" åt socialförvaltningen. Naturligtvis har ingen lyckats bevisa att de trakasserar föräldrar som utsatts för LVU direkt på socialförvaltningens order, att de anmäler föräldrar till LVU utredning, kan däremot på goda grunder antas.
De spammar, och trakasserar, anmäler, och även har många mordhot mot ordföranden för Stulen Barndom gjorts. Du-vet-vem  har den unika inställningen som fd fosterbarn att det är fel av de fosterbarn som fått sina liv förstörda att kräva ersättning av socialförvaltningen. Socialförvaltningen betraktar hon som sin förälder. I alla fall är det den slutsats jag drar om hur hennes resonemang hänger ihop.

Det hela resulterar i en personlighetstyp som jag kallar cyborgmentalitet. En hybrid mellan en individ och staten. En Cyborg är , i fall du har sett SF-serien Startrek, en person som kidnappats av rymdvarelser och fått större delen av sin hjärna och nervsystem utbytt mot elektronik. En cyborg har fått sin personlighet fysiskt bortopererad. Via radiolänk står cyborgens tankar i direktkontakt med alla andra cyborgs tankar, samma med sinnena. Deras hjärnor har inga egna tankar, bara cyborgtankar. Praktiskt är det då en cyborg kan sätta sig som pilot på en jumbojet, och bara beställa kunskapen från centraldatorn. Cyborgernas liv består i att kidnappa människor och göra fler cyborgs av dem.
------------
Citat från: "tzenib"
Nå, om vi vänder på steken och säger:
Alla fosterhem är helt fördärvliga och alla biologiska föräldrar är alltid bättre. Är ett sådant påstående är riktigt?


Detta påstående är intressant, då det utgör kärnan i problemet om diskussionen om sociala alltid/aldrig gör fel.

De som här hoppat in och diskuterat är fosterbarn. Inte de fosterbarn som är med i "stulen barndom" och kräver upprättelse för den skada de lidit, utan de som står utanför med udda beteenden och åsikter. De är:

Tsenib

knutte61, dvs Tommy Jensen

Agnes, dvs Ann

Jag känner dessutom till Annette som hör till detta gäng.

Vad säger de egentligen ?

Tsenib har här kommit fram till att det vore fel att påstå att alla biologiska föräldrar är bättre än fosterföräldrar.

Citat från: "annette"
Jag anser inte att föräldrar ska ha villkorslös rätt eller makt att sköta sina barn bäst dem behagar. I så fall vore barnen föräldrarnas privata egendom. Därför måste vi ha ett kontrollorgan som heter soc och finns idag.

--------------

Dvs utgångspunkten är inte att barnen hör hemma hos sina föräldrar utan de hör hemma hos cyborgkollektivet.
(https://forum.nkmr.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotofile.name%2Fphoto%2Favos80%2F3520705%2Flarge%2F76313952.jpg&hash=eca782253e33ec163fe630fcca4d380e)

(https://forum.nkmr.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotofile.name%2Fphoto%2Favos80%2F3520705%2Flarge%2F76313961.jpg&hash=7b716777786db944a539abe3f5991ecd)

De här människorna uppträder totalt obegripligt för andra. De talar om oss som att vi vore djur, maträtter eller vad det må vara. Skratta åt NKMR-deltagares berättelser, är ju vad domarna i länsrätterna ägnar sig åt offentligt, här på forumet ser du minst en till som gör det. Deras föräldrar är STATEN, de ser inget konstigt i en Orwellsk stat, med statliga uppfödningsanläggningar för identitetslösa barn av cyborgtyp. Tvärt om, de kräver omvänd bevisbörda för att bevisa varför det INTE borde vara så !!
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 28 mars 2008, 18:46:37 PM
"Avos"

Absolut inget att bry sig om. Soc.-personalen projicerar sina egna problem på sina klienter.

Jag hade en släkting som jobbade som socionom. Hon berättade om sina kollegors alkoholism, tablettberoenden, ätstörningar, skiljsmässor, älskare hit och dit, sammanbrott, problem med tonårsbarn, o.s.v.
En annan kompis till henne slutade jobba inom soc. och började köra buss istället.  :lol:

Alla tillmälen och diagnoser som de sätter på sina klienter ska och måste självfallet verifieras grundligt, av helt neutrala och objektiva yrkeskunniga.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 29 mars 2008, 06:57:18 AM
Citat från: "coffeebreak"

Är brist på erfarenhet (vad vet du om det egentligen?) en anledning till att jag inte ska uttala mig? Är det här alltså ett forum ENDAST för människor som fått sina barn omhändertagna? Jag trodde att forum var till för... ja, just ett forum, alltså ett sätt att ta del av andras åsikter och erfarenheter och utmana sina egna.

Jag har erfarenhet från "den andra sidan" (som vissa skulle kalla det), framför allt inom psykiatrin, som människor här avskyr. Jag försvarar inte på något sätt psykiatrin, men jag tycker att det är ett tecken på inskränkthet och idioti att dra ner ett helt system utifrån den egna subjektiva upplevelsen.


Det kanske är så att du inte är psykolog, men du kanske har talat med en psykolog ?
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 29 mars 2008, 09:29:24 AM
Citat från: "Stockholm"
Till "coffeebreak"

Jag har stor vana från forum på nätet.

Jag behövde inte läsa mer än 1 av dina inlägg för att klassificera dig direkt.Oh! Saida har kommit på banan! :)

Citat från: "Stockholm"

- Ditt alias "Kafferast"
(jag har sett ett gäng utanför ett förvaltningskontor en varm fradagseftermiddag dricka vitt vin på "kafferasten" medan invånare passerade. Tala om respekt för skattepengarna! ) :lol:Mitt liv består just nu av kafferaster och extraknäck då jag är student... Du har alltså HELT rätt, wow! Du måste vara synsk!

Citat från: "Stockholm"


- Tidpunkterna för dina inlägg
(När du kommer på morgonen, lunchtimmen, kafferasten på em, och efter jobbet)Som sagt, jag är jätteimponerad, verkligen! Vilken slutledningsförmåga, vilken stil, jag känner mig verkligen tagen på sängen! Verkligen! :)

Citat från: "Stockholm"

- Din retorik, och dina avsikter mellan raderna. Känslostämningen i dina inlägg.

Vad allt i detta och andra sammanhang handlar om är påföljderna för personalen i sammanhanget.

- De vet att de kan åstadkomma precis vad som helst utan påföljder.

- De vet att 90% av ärendena i Länsrätten bifalles eller avslås till deras förmån.

- De blir därmed upprepande avtrubbade copy-cats, precis som alla andra brottslingar.


Jaså... du är en sån... Jag trodde du var något vettigare än Avos. Först tänkte jag att det kanske skulle vara lite skönt att diskutera med någon som kom med något vettigt...

Sitter du också och är bitter i ett hus i skogen?

Citat från: "Stockholm"


Om någon i Sverige utsätts för risken att denna typ av personal tänker ta dina barn, så existerar i stort sett inga andra möjligheter än att själv anlita en äkta brottmålsadvokat (inga mesiga offentliga biträden duger) och samtidigt gärna slå upp det stort i pressen.Vadå, som Lennart Hane? :) Lycka till!

Citat från: "Stockholm"

Skambänken för denna personal fungerar fortfarande.


Så, du har alltså "avslöjat" vad jag ärför en person? Synd att det inte stämde på enda punkt... :)

Din "stora vana från forum på internet" kanske inte  riktigt fugerade som verktyg...
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Aragorn skrivet 29 mars 2008, 12:58:07 PM
Till Coffeebreak som skrev

"Det jag har märkt med det här forumet är precis just det här. Man loggar in, gnäller med andra som tycker likadant och loggar sen ur... och nöjer sig!"

Genom en sådan generalisering gör du dig själv inte bättre än dem som du angriper för att de generalisera socialen och rättsväsenden.

Utbildar du dig inom pskykiatri så hoppas jag att det ingår en hög dos av att lära sig empati i utbildningen. Dina verbala motangrepp på provocerande människor här i forumet är tyvärr något som sänker din trovärdighet.
Människorna som du beskriver som bittra kanske har många skäl för sin bitterhet. Låt dig inte provoceras av deras angrepp på din person för då förvandlas lätt objektivt tänkandet till den subjektivitet som professionella människor helst inte skall släppa fram i sina bedömningar av dessa känsliga ämnen.

Din generalisering "gnäller med andra som tycker likadant och loggar sen ur... och nöjer sig!" förolämpade mig och säkert många andra här.
Vad vet du om hur jag angriper de strukturella problem som jag har stött på i det LVU mål som jag blivit indragen i ?

Hoppas att du kan ta till dig mina råd som jag lämnar i all välmening. Jag tänker både på din och dem som du skall träffas framtider.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Skycommander skrivet 29 mars 2008, 13:37:55 PM
Faktiskt är Cofeebreak en gåta genom kränkningarna den gör sig skyldig till. Sedan påstår sig vara psykolog_studerande. Hur trovärdig blir du när du använder dig av sådan ironi och går in i polemik med de skrivande här. Människor som redan genomlider ett helvete sitter du och hånar.

  Inlägg som coffeebreaks borde tas bort från forumet de saknar dessutom vanligt bondförnuft i sitt bemötande
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 29 mars 2008, 13:49:51 PM
Självklart ska hans (coffeebreak) inlägg tas bort .
Personens IP-nummer framgår i forumsystemet, IP-numret kan man sedan slå upp på nätet, och sedan sända ett abuse-mail till hans internetleverantör, eller gå till polisen med det, och få fler uppgifter om personen.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: coffeebreak skrivet 29 mars 2008, 13:55:03 PM
Citat från: "Aragorn"
Till Coffeebreak som skrev

"Det jag har märkt med det här forumet är precis just det här. Man loggar in, gnäller med andra som tycker likadant och loggar sen ur... och nöjer sig!"
Genom en sådan generalisering gör du dig själv inte bättre än dem som du angriper för att de generalisera socialen och rättsväsenden.


Det är väl kanske lite skillnad att generalisera något greppbart, som t.ex. ett forum för invärtes beundran, och ett rättsväsende? Jag sticker ut på det här forumet eftersom jag ser en poäng med att ha ett kontrollsystem som agerar när barn far illa, det är allt. Om någon inte håller med, säg det gärna, men det går att framföra kritik på ett något trevligare sätt än vad jag har erfarenhet av här.

Citat från: "Aragorn"


Utbildar du dig inom pskykiatri så hoppas jag att det ingår en hög dos av att lära sig empati i utbildningen. Dina verbala motangrepp på provocerande människor här i forumet är tyvärr något som sänker din trovärdighet.

Till en början, om det finns en korrelation mellan aggressivitet och sänkt trovärdighet så kan det inte vara många som tar t.ex. Avos på speciellt stort allvar... Om jag skulle få en krona för alla gånger han har försökt trycka ner mig med larviga påhopp så vore jag en rik man idag!

Det är klart att man måste vara empatisk när man arbetar med människor, det säger sig självt! Problemet med de argument jag blivit bemött med är alla dessa generaliseringar om att alla som har något med psykiatrin att göra inte innehar en förmåga till empati, vilket naturligtvis är helt felaktigt.

Utbildningen syftar inte till att få människor mer empatiska, utan till att lära ut väl beprövade metoder för att berhandla människor som har det svårt. Empati är ju lite problematiskt att lära ut eftersom det är en känsla eller kanske ett tillstånd. Vad vi däremot får utbildning i är bemötande av människor beroende på vilken problematik som ligger till grund för mötet.  


Citat från: "Aragorn"


Människorna som du beskriver som bittra kanske har många skäl för sin bitterhet. Låt dig inte provoceras av deras angrepp på din person för då förvandlas lätt objektivt tänkandet till den subjektivitet som professionella människor helst inte skall släppa fram i sina bedömningar av dessa känsliga ämnen.


JAAAAA!!! Äntligen! Tack för den! :) Objektivitet = bra, subjektivitet = ointressant. Det har varit min hållning från dag 1 på det här forumet, men reaktionerna har varit att jag betraktas som en insnöad idiot som sitter med FASS i högsta hugg och äter barn...

Jag blir inte speciellt provocerad av de epitet som tillskrivs mig, tvärtom tycker jag att det är rätt skoj med motreaktioner . Det endaste lilla tecken på kreativitet jag har sett här är när folk hittar på en massa roliga smeknamn till mig. Jag har försökt att hålla mig till en "vuxen" nivå, men då svarar ingen. Undrar varför... Eller jo, det finns svar, men dessa består i förolämpningar av min person, och inte ett svar på en rak och tydlig fråga... Jag har helt enkelt gett mig på konsttsycket att "prata med bönder på bönders vis".

Citat från: "Aragorn"


Din generalisering "gnäller med andra som tycker likadant och loggar sen ur... och nöjer sig!" förolämpade mig och säkert många andra här.
Vad vet du om hur jag angriper de strukturella problem som jag har stött på i det LVU mål som jag blivit indragen i ?Jag ber om ursäkt om jag återigen varit otydlig. Jag har haft en tydlig tanke genom hela min diskussion. Jag menar att det är det som karaktäriserar det här forumet, och det gör mig en smula besviken. Därmed inte sagt att alla fall är likadana. Jag är övertygad om att du och andra har gått igenom ett litet helvete med myndigheter, men vad jag ställer mig emot är när man drar en slutsats om att hela systemet är genomruttet utifrån sin egen situaton. Du verkar ha kvar en förmåga att se lite mer objektivt på tillvaron. Ta vara på den!

Jag kanske har missuppfattat hela syftet, men jag fick uppfattningen av administratören att det här är ett diskussionsforum, inte ett stödforum. Alltså måste det väl vara välkommet att få med en "andra sida", alltså inte det som är normen här. Jag har fått vissa reaktioner från människor som tycker att jag ska stänga mitt konto och aldrig mer komma tillbaks eftersom jag inte tycker som dom. Om jag startade ett forum så skulle jag tycka att det var välkommet med en utmaning av mina åsikter. Inget är liksom vad det ser ut att vara, så varför lita till 100% på sin bild av det man ser?

Jag ber också om ursäkt om jag har gjort dig eller någon annan illa genom något jag har sagt, det har aldrig varit min mening. Det enda jag har gjort är att svara med samma medel jag har blivit attackerad med...

Citat från: "Aragorn"

Hoppas att du kan ta till dig mina råd som jag lämnar i all välmening. Jag tänker både på din och dem som du skall träffas framtider.


Absolut! Det tackar jag verkligen för! Ditt inlägg är ett av de första utan ett endaste litet personligt påhopp. Respekt för det!  Hoppas att andra medlemmar på forumet kan ha dig som förbild när dom svarar på mina inlägg i framtiden.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 29 mars 2008, 14:07:04 PM
Forumadministartören kan även bannlysa "Coffeebreak" IP-nummer i detta forum. Lätt som en plätt.

Här ställer man frågor på IP-numret :

http://www.db.ripe.net/whois?

Jag har själv flera phpBB-forum t ex :

http://www.myndighetsbruk.forum24.se/
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 29 mars 2008, 18:39:34 PM
Citat från: "Stockholm"
Forumadministartören kan även bannlysa "Coffeebreak" IP-nummer i detta forum. Lätt som en plätt.

Här ställer man frågor på IP-numret :

http://www.db.ripe.net/whois?

Jag har själv flera phpBB-forum t ex :

http://www.myndighetsbruk.forum24.se/


Funderade på ip-numret, väntar mig en anonymous web-browser där, eller så har hon bytt ip-numer bara. Att hitta ip-nummer är ju inget problem på internet.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 29 mars 2008, 19:31:52 PM
sök på ipadress.com den är lättare en den du sökte på
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 29 mars 2008, 20:31:56 PM
http://www.mittip.nu så får du ditt eget IP-nummer.

Har du ett forum kan du hitta en skribent IP-nummer lätt i administrationspanelen.

Vill du sedan skicka ett abuse-mail till skribentens internetleverantör hittar du den adressen via http://www.db.ripe.net/whois?

En del av nät-terroristerna använder expansiva IP-nummer d.v.s de använder nya nr hela tiden ungefär som nät-robotar som scannar av sidor.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: partybrud skrivet 29 mars 2008, 22:34:45 PM
om du vill hitta ett ipnummer sök du på ipadress.com den är lättare en den du skrev
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 29 mars 2008, 23:17:38 PM
Tack "partybrud"!

Många options på den sajten!

I vilket fall tycker jag att "Coffeebreak" ska bannlysas i detta forum av forumadministratören, både hans vardags-/jobb-IP och hans fritids-/hem-IP.

Han ska inte ges tillfälle att läsa vad som skrivs här, och kunna håna och skämta om det med tredje person.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 19 januari 2009, 17:23:10 PM
Citat från: "Stockholm"
I vilket fall tycker jag att "Coffeebreak" ska bannlysas i detta forum av forumadministratören, både hans vardags-/jobb-IP och hans fritids-/hem-IP.

Han ska inte ges tillfälle att läsa vad som skrivs här, och kunna håna och skämta om det med tredje person.


Tänk så länge sedan Stockholm !!!. Tänk att det fanns en tid och en anledning för dig att vända dig emot kränkningar av de som utsatts för LVU här på forum för skydd av familjer och barns rättigheter. Men då handlade det ju om att du skulle spela social empati. Senare förklarade du att det bara handlade om att du skulle röja dig en väg här..
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Stockholm skrivet 19 januari 2009, 18:02:11 PM
Nu får du sluta med denna sjuka stalkerverksamhet "Avos".

Att jag tog tag i nicket "Coffeebreak" var tydligen ett misstag eftersom han tydligen avslöjat dig. Men, jag var helt ny i forumet då, och trodde att du var frisk "Avos".
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Avos skrivet 19 januari 2009, 22:23:45 PM
Citat från: "Stockholm"
Nu får du sluta med denna sjuka stalkerverksamhet "Avos".

Att jag tog tag i nicket "Coffeebreak" var tydligen ett misstag eftersom han tydligen avslöjat dig. Men, jag var helt ny i forumet då, och trodde att du var frisk "Avos".


Bra Stockholm! Nu svarade du i logik med hur du  handlar här. Du skäms inte ens.
Titel: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Nesse skrivet 11 mars 2009, 14:13:00 PM
Citera

En del av nät-terroristerna använder expansiva IP-nummer d.v.s de använder nya nr hela tiden ungefär som nät-robotar som scannar av sidor.


Om det är nån som borde anmälas är det du Lena!
Titel: SV: BUP kontaktstörning
Skrivet av: Tanten skrivet 01 april 2010, 11:37:40 AM
Kontaktstörningar utöver reaktiv kontaktstörning:
Denna kategori används vid störningar som debuterar i tidig ålder och som medför:

    * svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion eller verbal och icke-verbal kommunikation, eller när
    * stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter finns med i bilden
    * repetitivt uppförande
    * inåtvänt, "drömmande" beteende

Fem störningar ryms inom denna kategori:

    * Aspergers syndrom

      Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.
      Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen

      Mer info.
    * Autistiskt Syndrom

      Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.

      Syndromet upptäcks vanligen under barnets första levnadsår

    * Desintegrativ störning hos barn

      Synbarligen normal utveckling under åtminstone de två första levnadsåran. Klinisk signifikant förlust av tidigare inlärda färdigheter (före 10-årsålder) såsom språkförståelse, sociala färdigheter, motoriska färdigheter, kontroll över blåsa och tarm.

    * Retts syndrom

      Normal psykisk och fysisk utveckling t.o.m. 5 månadersåldern därefter distinkt fysisk och psykisk nedsättning av utvecklingsnivån.

    * Desintegrativ störning hos barn, som inte kan förklaras utifrån ovannämnda diagnoser.
      svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion eller verbal och icke-verbal kommunikation, eller när stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter finns med i bilden men kriterierna inte är uppfyllda för någon specifik genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni, schizotyp personlighetsstörning eller fobisk personlighetsstörning. Kategorin kan t ex användas vid "atypisk autism",-autistiska störningar som inte uppfyller kriterierna för autistiskt syndrom på grund av sen debut, atypisk eller otillräcklig symtomatologi.