Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Domstolsbeslut m.m. => Ämnet startat av: Unions Medborgare skrivet 09 november 2007, 12:47:50 PM

Titel: Vem beslutar i svenska domstolar?
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 09 november 2007, 12:47:50 PM
Tack vare EU-medlemsskapet har det allmänna skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild svensk medborgare, som kvalitetssäkrat RESURSER som producerat RESULTAT med säkerhetsbrist som är fördragsbrott i EU.

RESURSER = TID X (Rum + Arbete + Energi)!

RESULTAT = Personer, Varor, Tjänster eller Kapital lokalt i EES eller EU!

EN drabbad enskild fysisk person som lagligt bor eller arbetar lokalt i EES eller EU, har RÄTT till skattefritt skadestånd av det allmänna om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ lokalt på den inre FRIA gemensamma marknaden har producerat RESULTAT till EN drabbad enskild fysisk person med kvalitet som är i strid med EG-domstolens monopol på tolkning och rättspraxis som den svenska Regeringen EN-TYDLIGT redovisat i sin SOU 1997:194 - Läs den och håll Dig fast i stolen.

EN drabbad enskild fysisk person som måste vara anonym för att inte bli bestraffad för att redovisa HEMLIGHETER som svenska politiker, jurister och revisorer gör vad som helst för att SKYDDA Jante, Luther och Ågren!
Titel: Re: Vem beslutar i svenska domstolar?
Skrivet av: Avos skrivet 09 november 2007, 13:01:10 PM
Citat från: "Unions Medborgare"
SOU 1997:194 - Läs den och håll Dig fast i stolen.


Kan du kort referera den ?

Beträffande omröstning ( politiker eller partier har makten ?) Tja, politiker brukar ju inte bli långlivade, om de inte följer partiet. Det är ju inte den formella gången, men den POLITISKA
Titel: Det allmännas skadeståndsansvar i EU!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 09 november 2007, 13:47:59 PM
Förklarar När, Var, Hur och Varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild fysisk person som kvalitetssäkrat EG-rättens och EG-domstolens företräde och rättspraxis lokalt i en medlemsstat i EES/EU.

Så länge EN röstberättigad svensk medborgare inte vill, vågar eller kan tar reda på VEM som är svensk lagstiftare och kontrollmakt lokalt i EU, så kan svenska partipolitiker i styrelser, utskott eller nämnder tro att svensk Jante, Luther och Ågren, har högre MAKT än EN enskild svensk väljares MAKT att värdera och bara välja VALSEDEL som redovisar om partiet är EN juridisk person med retroaktivt STRIKT produktansvar mot enskilda.
Titel: Re: Det allmännas skadeståndsansvar i EU!
Skrivet av: Avos skrivet 10 november 2007, 13:18:12 PM
Citat från: "Unions Medborgare"
Förklarar När, Var, Hur och Varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild fysisk person som kvalitetssäkrat EG-rättens och EG-domstolens företräde och rättspraxis lokalt i en medlemsstat i EES/EU.

Så länge EN röstberättigad svensk medborgare inte vill, vågar eller kan tar reda på VEM som är svensk lagstiftare och kontrollmakt lokalt i EU, så kan svenska partipolitiker i styrelser, utskott eller nämnder tro att svensk Jante, Luther och Ågren, har högre MAKT än EN enskild svensk väljares MAKT att värdera och bara välja VALSEDEL som redovisar om partiet är EN juridisk person med retroaktivt STRIKT produktansvar mot enskilda.


OK, du menar att vi har verkliga rättigheter genom EU-domstolen. Det vore ju bra.Du säger för EN medborgare, dvs det handlar inte om principfall. Men hur är det med rättshjälp, behandlingstider etc ?

Jag har provat att vända mig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De svarade att jag måste gå igenom alla svenska instanser först.(Ärendet gällde politisk svartlistning och avstängning från arbetsmarknaden sedan 1975). Regeringen vägrade svara på brevet, alltså kunde jag inte gå vidare ..
Titel: Så går det till i den svenska rättsstaten!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 12 november 2007, 16:07:27 PM
Så länge du inte kan värdera och välja kvalitet på resurser och producerat resultat - kan svensk lagstiftare och kontrollmakt leva på minnen från fornstora dagar och utan RISK förneka det allmännas RISK för skadeståndsansvar mot EN drabbad svensk medborgare lokalt i EU.
Titel: Re: Så går det till i den svenska rättsstaten!
Skrivet av: Avos skrivet 16 november 2007, 11:31:15 AM
Citat från: "Unions Medborgare"
Så länge du inte kan värdera och välja kvalitet på resurser och producerat resultat - kan svensk lagstiftare och kontrollmakt leva på minnen från fornstora dagar och utan RISK förneka det allmännas RISK för skadeståndsansvar mot EN drabbad svensk medborgare lokalt i EU.


Mig veterligen kan jag inte "värdera och välja kvalitet på resurser". Den möjligheten finns inte enligt min mening. Jag har två problem, kanske du har förstått: politisk svartlistning och avstängning från arbetsmarknaden sedan 1975, samt att myndigheterna försökte stjäla mina barn 2005, men misslyckades. Av detta försök återstår faktum att jag tvingades bo kvar i en stuga utan elström, vatten och avlopp, vilket social sagt att de ämnar använda som förvändning mot mig nästa gång de slår till
( skenförevändning förståss som vanligt: stugan är rustad för 200 000 kr )

Konkret: vad kan göras, beträffande rättigheter för EN person som du talat om ? Dvs inte pilotfalls situationer etc.
Titel: Vad kan Du göra?
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 19 november 2007, 14:30:01 PM
Ny kunskap utvecklas i tid och rum hos EN enskild fysisk person som kan värdera VARFÖR det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad medveten enskild fysisk person, lokalt på den inre fria gemensamma marknaden i hela eller del av en medlemsstat i EES eller EU.

Det allmännas skadeståndsansvar framgår av SOU 1997:194 men så länge svensk lagstiftare och kontrollmakt saknar kunskap om EG-rätt och EG-domstolens företräde och rättspraxis, blir enskild svenska medborgare diskriminerad som EN kollektivt tänkande minoritet lokalt på den inre FRIA gemensamma marknaden för person, vara, tjänst och kapital i EES och EU.
Titel: Re: Vad kan Du göra?
Skrivet av: Avos skrivet 20 november 2007, 11:48:18 AM
Citat från: "Unions Medborgare"
Ny kunskap utvecklas i tid och rum hos EN enskild fysisk person som kan värdera VARFÖR det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad medveten enskild fysisk person, lokalt på den inre fria gemensamma marknaden i hela eller del av en medlemsstat i EES eller EU.

Det allmännas skadeståndsansvar framgår av SOU 1997:194 men så länge svensk lagstiftare och kontrollmakt saknar kunskap om EG-rätt och EG-domstolens företräde och rättspraxis, blir enskild svenska medborgare diskriminerad som EN kollektivt tänkande minoritet lokalt på den inre FRIA gemensamma marknaden för person, vara, tjänst och kapital i EES och EU.


Problemet är hur jag ska kunna ta mig förbi det svenska havererade rättsystemet, innan de tagit barnen.  Om de en gång har tagit barnen, får man dem aldrig tillbaka.För att få access till eudomstolen, måste jag ha passerat alla svenska rättsinstanser, samt regeringen. Bara det tar flera år. Sedan vet jag att regeringen använder tricket att vägra svara på ärenden som ska gå vidare till eudomstolen, därmed stoppas ärendet.( eftersom det är ett krav från eudomstolen att regeringen måste ha avslagit ärendet för att det ska kunna tas upp av eurätten. Om regeringen varken svarar jag eller nej, så är ärendet därmed dödat.)

Hur tvingar man regeringen att svara ja eller nej ?
Titel: Re: Vad kan Du göra?
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 21 november 2007, 13:40:46 PM
Hur tvingar man regeringen att svara ja eller nej ?[/quote]

Kunskap kan inte köpas bara utvecklas mentalt i tid och rum!

Det är svårt att förändra kunskap i den mentala fyrarummaren!

Lära börjar med att ta reda på om Du är motiverad att lära NYTT?

MAN är ett kollektiv utan ansvar och risk, som inte kan tvinga Regeringen att svara ja eller nej på någonting lokalt på den inre fria gemensamma MARKNADEN i EES eller EU.

Börja med att ta reda på om svarsbrev från Regeringen till EN enskild fysisk perzon redovisar organisationsnummer och säte lokalt i EES/EU!