Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten

[1] Tvångsomhändertagande och andra ingripanden

[2] Fosterhem och institutioner

[3] Biologiska familjens betydelse

[4] Åldrande LVU-familjer

[5] Adoptioner

[6] Uppfostran av barn och ungdomar

[7] Invandrarfamiljer

[8] Incest och andra sexuella övergrepp

[9] Bemötandet ifrån myndigheten

[-] Övriga frågor gällande socialtjänsten

[-] Socialförvaltningarna

[-] Myndigheternas metodik

[-] Vetenskap eller kvacksalveri

[-] Böcker

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m.

[-] Tvångsomhändertagande och andra ingripanden

[-] Domstolsbeslut m.m.

[-] Förvaltningsdomstolarna

[-] Rättssäkerhet och Bevisvärdering

[-] Rättshjälp

[-] Handläggning av ärenden

[-] Bemötandet ifrån myndigheten

[-] Övriga frågor gällande Rättssystemet, Polismyndigheten

Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter

[-] Förslag till nya diskussionsforum

[-] Övriga frågor

Fler valmöjligheter

Logga in

Gå till fullversion